• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Změny morfologie kopytního pouzdra podkováním

Obnovte přirozenou funkci kopyta

Pro časopis GRANDPRIX napsal JULIEN EPAILLARD

Julian Epaillard je francouzským parkurovým jezdcem a členem francouzského týmu CSO. S jízdou na koni začal, když byl velmi mladý. Rodiče ho trénovali od dětství v jejich jezdeckém centru v Cherbourgu v Normandii a rychle se vyšplhal mezi nejlepší jezdce světa. V posledních třech letech závodí se svými koňmi naboso a své zkušenosti popisuje v článku pro časopis GRANDPRIX v květnu 2022.

Před třemi lety jsem se, po vzoru mého kamaráda Michaela Hecarta, rozhodl zout všechny mé koně z podkov. Nejdříve jsme vypadali trochu jako blázni. K přechodu na boso se připojili i další dva jezdci, kteří v současné době dominují v nejvyšších parkurových soutěžích Longiness, švéd Peder Fredericson a Henrik von Eckermann, což jsou korunovaní šampioni z olympijského týmu z letních Olympijských her z Tokya. Myslím, že jejich úspěch je pro mnoho lidí podnětem k zamyšlení. Zutí koní z podkov není jednoduchá záležitost. Vyžaduje to promyšlený proces. Po zutí z podkov je potřeba na kopytech odvést spoustu práce a výsledek se nedostaví přes noc. Pro koně, který nosil podkovy celý život, je to obrovská změna, která vyžaduje pozornost a péči. Doba a průběh adaptace závisí na konkrétním případu. Koni Usual Suspect d´Auge adaptace trvala 6 měsíců. Jelikož to je kůň z našeho rodinného chovu, neváhal jsem investovat tento čas, protože jsem věděl, že to přispěje k prodloužení jeho sportovní kariéry.

Kůň je, jako kopytník, podkováván staletí. Náš tým je přesvědčen, že kůň byl měl chodit přímo po chodidle. Chodidlo má svou funkci; pokud má kůň střelku a patkové cibule, znamená to, že jsou k něčemu určené! Pomocí našeho přístupu se snažíme obnovit přirozenou funkci kopyta a při každém trimu přerušujeme kontakt kopytních stěn se zemí. Po třech letech zkušeností vidím, že jen málokdy potřebují naši koně zaléčit klouby a šlachy, ačkoli v minulosti museli injekčně dostávat léky každé dva měsíce. Během minulého roku se v celém týmu vyskytly pouze tři situace, kdy bylo potřeba některého koně zaléčit. Za podmínky, že máte kopyta koně pod dohledem, můžete úspěšně udržovat a využívat koně bosého. Klouby a šlachy méně trpí. Například kůň Safari d´Auge vždy trpěl pohybovými problémy. Dnes je mu šestnáct let a i nadále skáče s chutí a talentem, což by nebylo možné, pokud by zůstal podkovaný.

V naší stáji Haras de la Bosquetterie jsou koně trimování kompetentními  profesionály každých 14 dní. Netvrdím, že ostatní podkováři jsou nekompetentní, ale přístup, který používáme vyžaduje jinou formu vzdělání a jiný přístup. Ve skutečnosti i další podkováři v mém okolí se o metodu bosého trimu zajímají a má podiatrička je vyučením také podkovářka. Myslím však, že je důležité, aby došlo v této profesi k přehodnocení přístupů.

Když pozorujeme během závodů naše koně, všímáme si, že na kamenech se pohybují s větší opatrností než okovaní koně. Když jedu na svém koni po cestách ze stáje na jízdárnu, často mě předjedou jiní jezdci, ale na dráze je velmi rychle dojedu (směje se).

Myslím, že pro jízdu naboso po travnatých površích se také brzy najde řešení. Závodění na bosých koních je v ranném stádiu, ale výzkum pokračuje docela rychle, hlavně co se týče materiálů. Často si povídáme s Pederem Fredericsonem a Henrikem von Eckermannem, a také s Conor Swailem, který je na páté příčce ve světovém žebříčku a hodně vyhrává v Severní Americe. Nejsem zastánce názoru, aby se přestalo závodit na trávě, naopak. Mnoho legendárních závodů, ve kterých má náš sport kořeny, se konalo právě na travnatém povrchu, jako například CSIO5 v La Baule, Aix-la-Chapelle a Římě nebo CS15 v Dinardu a Madridu. Myslím, že tato tradice by v těchto závodech měla být zachována. Nicméně připevňovat na kopyta koní, kteří skáčou překážky o výšce 1,60 m, kus železa, považuji v těchto dnech za úplně zastaralý přístup. Celý jezdecký průmysl se musí o problematiku kopyt zajímat, včetně podkovářů, kteří se nemusí obávat o svá zaměstnání. Jde tu o zdraví koní. Zvířat, která milujeme.

časopis GRANDPRIX

Juline Epaillard popisuje trim ve videu (francouzsky). Prosím případné kopytní nadšence se znalostmi francouzštiny o sdílení překladu v písemné formě:

Krátký film o Pederovi Fredericsonovi

Zdroj článku v anglickém jazyce: Katie Pontone a Holly Coetze

Náprava kopyt s podezřením na uložení kopytní kosti s negativním palmárním a plantárním úhlem

Charakteristika: valach, Slovenský teplokrevník, 5 let

Způsob chovu: pastevní ustájení 24/7 s dalšími koňmi, krmen celoročně senem plus malé množství pastvy.

Způsob využití: rekreační ježdění, práce na jízdárně, rodinný kůň

Stav kopyt červen 2021: kůň byl poslední cca dva roky podkovaný na přední kopyta. Majitelka se rozhodla na doporučení trenérky koně zout. Přední i zadní kopytní pouzdra měla nefyziologicky dlouhé špice a podtočené patky, sukně a malé praskliny. Rentgenové snímky nebyly k dispozici, avšak ze zkušenosti na základě srovnání rentgenových snímků a fotografií kopyt jiných koní lze podle tvaru kopytního pouzdra odhadnout, že kopytní kosti byly v kopytních pouzdrech uloženy v pozici s mírným negativním palmárním / plantárním úhlem.

Ukázka korelace průběhu prodloužené linie výběžků kopytní kosti s křižovatkou tvrdých patek a korunky u jiného koně kde je dostupná fotografie i rtg snímek.

Příspěvek monitoruje levé přední a levé zadní kopyto. Pro úpravu kopyt byl na základě doporučení trenérky zvolen P3Trim každé 4 týdny.

Zlepšení za 9 měsíců
Zlepšení za 9 měsíců
Z tvaru kopyta v březnu 3/2022 se dá usuzovat, že palmární úhel kopytní kosti je již kladný.
Průřez remodelací levé přední

Fotodokumentace levé zadní

Zlepšení za 9 měsíců
Z tvaru kopytního pouzdra v březnu 2022 se dá přepokládat, že kopytní kost má kladný plantární úhel.

Stav kopyt březen 2022: po 9 měsících je tvar kopyt blízký fyziologickému. Z tvaru kopytního pouzdra lze odhadnout, že kopytní kosti již nejsou vůči zemskému povrchu uloženy v kopytních pouzdrech v pozici s negativním palmárním /plantárním úhlem. Střelky zatím nejsou při pohledu od patek vyvinuté do své maximální výšky, ale valachovi to nečiní při pohybu potíže. Pohybuje se dobře po všech površích. Jelikož kůň je mladý a majitelka včas zajistila změnu úpravy kopyt, dá se předpokládat, že se u koně prozatím nevyvinula podotrochlóza.

Bližší pohled na potenciální důsledky dlouhé špice a podtočených patek

Kopytní pouzdro s dlouhou špicí a podtočenými patkami způsobuje, že i ostatní kopytní struktury (střelka, prstní polštář, šlachy, nervy, cévy) se musí tomuto stavu přizpůsobit. Mění se rozložení váhy při došlapu, tonus šlachy hlubokého ohybače a zhoršuje se schopnost kopyta efektivně rozptylovat nárazy. Pokud má kůň od ranného věku zároveň málo pohybu, nevyvine se mu objemný a tuhý prstní polštář, a je tak velmi znevýhodněn, protože šlacha hlubokého ohybače i ostatní struktury jsou pak nedostatečně chráněny před nárazy a snadno dochází k zánětům a defektům okolních tkání. Mnohdy dochází ke kontrakci patek. Při kontrakci patek se zadní části střelky a prstního polštáře postupně vmačkávají dovnitř kopyta, zvyšuje se tlak na vnitřní měkké struktury a následně i na střelkovou kost.

Degradace či zánět měkkých tkání nejsou viditelné na rtg snímcích, ale mohou koni přinášet diskomfort a bolest. Pokud kůň kulhá či jinak projevuje diskomfort v zadní části kopyta, ale rtg snímek neukazuje změny na střelkové kosti, bývá toto označováno jako bolest v podotrochleární oblasti. Pokud nález na střelkové kosti na rtg snímcích vidět je, bývá tento stav označován jako podotrochlóza, která je odstupňována škálou 1 – 4 podle závažnosti nálezu. Často se vyskytují koně, kteří nález na střelkové kosti mají, avšak chodí dobře. Jiní koně kulhají a nález nemají. Výzkum podotrochlózy a příčin jejího vzniku nadále probíhá. Ve hře je kombinace mnoha faktorů.

Mnoho profesionálu se však shoduje, na skutečnosti, že podotrochlóza je nemoc, které se dá předcházet prevencí, do které spadají: dostatek pohybu od ranného věku koně na různých površích, pravidelná kontrola stavu a tvaru kopyt, zajištění úpravy kopyt, která udržuje kopyta a vnitřní struktury ve fyziologickém stavu či ve stavu blízkém fyziologickému.

Zdroj informací: Kniha Kopyta od Suzanne Kaufmann a další odkazy:

https://thehorse.com/181721/bowker-navicular-issues-begin-earlier-than-we-think/

https://www.hoofrehab.com/NavicularSyndrome.html

Zdroj foto: kniha Kopyta
Zdroj obr. s dovoelním EPC Solutions. Kolečko znázorňuje místo upnutí šlachy hlubokého ohybače. Prošlápnutím kopytní kosti se zvyšuje tah a napětí šlachy.

O úspěšné nápravě kopyt se závažným stupněm podotrochlózy zde v článku Policejní koně naboso: http://srovnejkopyta.cz/2019/12/policejni-kone-na-boso/

S Annou Keprtovou o vytrvalostních závodech

Rozhovor vedla Šárka Prokůpková

Foto: Tomáš Frolo

S Annou jsem se seznámila při konzultaci stavu kopyt jejího koně Siriuse. Chtěla si ověřit, zda má kopyta v pořádku a domluvili jsme se na vyfocení a rozboru. Zaujalo mne Anny vyprávění o účasti na vytrvalostních závodech s bosým i okovaným koněm na různém povrchu, a o těchto zkušenostech si můžete přečíst v následujícím článku.

Jak jste se k ježdění vytrvalostních závodů dostala?

K vytrvalostním závodům jsem se dostala přes paní, u které jsem se učila jezdit. Ona sama se tomuto sportu věnovala a vlastnila i arabské koně. Tak jsem se také dostala k tomuto plemeni.

Jezdila jste od začátku se Siriusem?

Absolvovala jsem několik závodů s koňmi v místě, kde jsem se učila jezdit. Pak jsem začala jezdit na koních kamarádky, která se endurance také věnovala. U té jsem startovala na několika závodech s jejím koněm. Ona mi později doporučila Siriuse, kterého prodávala její známá z nedostatku času.

Řekněte prosím pár slov o Siriusovi

Siriusovi bude letos v červenci 16 let a je to plnokrevný arab. Narodil se u Petera Reichmanna v Endurance stable Habrovany po otci Shamir Ibn Ansata Sinan. Jako odstávče ho koupila bývalá majitelka a odvezla do Jeseníků na pastviny. Obsedla ho ke konci čtvrtého roku kvůli prodeji. V jeho čerstvých pěti letech jsem ho koupila já a začala na něm více jezdit.

Jaké vzdálenosti jste jezdila, s jakými vzdálenostmi začínala a jaké byly ty nejdelší?

Než jsem začala jezdit na Siriusovi, startovala jsem převážně v soutěžích obtížnosti Z (40 km) a L (60 km). Se Siriusem jsme absolvovali několik Z a L, jeho první sezóna vyvrcholila startem v Německu v závodě S (80 km). Nejdelší trasu Sirius běžel ST na 100 km také v Německu. Poté jsme ještě startovali na několika závodech Z a L. Na delších trasách jsme se umisťovali lépe. Nikdy ale nebyl ze závodu vyloučen, všechny dokončil.

Jezdila jste vždy na boso nebo i s podkovami?

Prvních několik závodů běžel s podkovami jen na předních, před prvním závodem na 80 km jsme přešli na podkovy na všech čtyřech– používali jsme plastové podkovy. Poslední sezónu běžel už naboso, ale jen závody do stupně L.

Jak jste se dozvěděla o plastových podkovách a proč jste jim dali přednost před kovovými?

Kamarádka, se kterou jsme závodily, je používala. Méně klouzaly a byly výrazně lehčí. Plast také trochu pružil, tak se nám zdálo, že je to šetrnější pro klouby na tvrdých površích. Zároveň jsme byly spokojené i s výdrží.

Jaké povrchy jste jezdila v tréninku a při závodech? Které povrchy byly nejtěžší?

V tréninku jsme se pohybovali spíš na měkčích površích. Nejhorší pro nás byla hodně tvrdá místa (asfalt, zpevnění), nebo naopak hodně hluboká měkká půda. Siriusovi většinou moc nevadil štěrk, dobře zvládal i kluzké povrchy a nerovnosti, hlavně bez podkov. Většinu trasy závodů i tréninků jsme absolvovali v klusu a v tomto chodu Sírius zvládal i většinu povrchů.

Jak se změnil jeho chod na asfaltu či velmi zpevněné povrchu?

S podkovami občas zpomalil, když byl povrch kluzký. Bez podkov ho přechod na asfalt nebrzdil, zpomalil většinou jen při našlápnutí kamínku. 

Jaké jste dodržovaly intervaly strouhání a překování?

Většinou jsme překovávali po osmi týdnech. Často byly podkovy ve stavu, že se jen upravila kopyta a znovu nakovalo stejnými podkovami. Naboso jsme kopyta upravovali asi po 6 – 8 týdnech. S kopyty jsme nikdy neměli problém.

Drezurní závody naboso. Foto: Tomáš Frolo

Jak jste na závody trénovala?

Většinou jsem naplánovala několik max. 20 kilometrových tréninků (klusové) z jara, ty se proložily pár intervalovými tréninky (vysoká zátěž na krátký čas – cval v kopcích – a pak rychlé zklidnění) a cvalovými tréninky. Před závody jsem nechávala několik dní volno a po závodech volno zhruba na dva týdny, podle náročnosti závodu. V průběhu léta už běžela sezóna a v podstatě se jedním závodem trénovalo na ten další. Sirius vždycky dobře nabýval kondičku a tak mu více svědčil pořádný odpočinek.

Můžete shrnout historii úprav kopyt Siriuse?

V minulosti byla kopyta Siriuse upravována podkovářským trimem s následnou aplikací plastových podkov na přední nebo všechna kopyta. Posledních 5 let byl Sirius bez podkov a strouhán kopytářem. Trim spočíval ve snížení stěn a zkosení v úhlu asi 45 stupňů, střelka a chodidlo byly také upravovány a rozpěrky se vždy seřízly úplně, pod úroveň chodidla. Kopytář jezdil poslední asi 3 roky jednou za 8 týdnů, a tak jsem v mezidobí vždy obnovila snížení stěn a zkosení. Občas se v kopytech vytvořila v některých místech „trhlina“ v kopytní stěně (separace/prasklina ve vodní čáře). Dělo se to většinou, když bylo kopyto moc narostlé a stěny zatěžovány více než chodidlo a střelka. V takovém případě jsem obnovila zkosení před trhlinou a odstranila tak tlak v místě. Před 3 měsíci jsem přešla na úpravu kopyt, kdy je odstraňováno pouze staré chodidlo a části střelky, které se sami oddělují. Do zdravého chodidla a střelky není jinak zasahováno. Stěny jsou kráceny k úrovni funkčního voskového chodidla a zkoseny pod úhlem cca 45 stupňů. Z celkové tloušťky stěny je ponecháván cca 1 mm vedle bílé čáry. Zkrácením kopytní stěn na úroveň chodidla vznikne v patkách ploška bez zaoblení či „podpatku“. Sirius se pohybuje velmi dobře. Momentálně je chován v trekovém ustájení s dalšími koňmi.

Levá přední před trimem a po trimu 2/2022. Foto: Šárka Prokůpková
Levá zadní před trimem a po trimu 2/2022. Foto: Šárka Prokůpková
12/2021
Levá přední Střelka prochází momentálně procesem obměny. Foto: Šárka Prokůpková
Za 3 měsíce se Siriusovi trochu roztáhly patky.
Parkurové závody naboso. Foto: Tomáš Frolo
Foto: Tomáš Frolo

Dlouhé špice kobylky Slovenského teplokrevníka

Charakteristika: pětiletá kobylka Slovenského teplokrevníka. Obsednutá, v základním výcviku. Plánované budoucí využití – skákání.

Ustájení: kobylka žije v kombinovaném pastevním ustájení na pozemku o velikosti cca 1 hektar s dalšími koňmi, květen – listopad 24/7 venku, jinak v zimě na noc box.

Stav kopyt k 11.4.2021: kobylka nebyla nikdy podkovaná. Přední kopyta byl rostlá příliš dopředu, s dlouhými špicemi a podtočenými patkami. Doposud trimována podkovářem každých 8 týdnů. Od 11.4.2021 aplikován P3trim každé 4 týdny.

Doplňující informace: Obsednuta bez potíží. I když ještě nebyla ježděna, blokoval se jí krk často (křupání). Od začátku se projevovala špatným pohybem, na hrudních končetinách jakoby svázaným. Dělá (na její sílu) krátké, drobivé kroky, neochotná prodloužit. Došlapuje předními končetinami s pokrčenou nohou a tedy přes špici, nikoli přes patku a to způsobuje tvrdý došlap a „plácání“ při dopadu. Při skákání ve volnosti není ochotná vycválat od skoku a to ani po několikaměsíčním tréninku. Také není schopná základního uvolnění, vytažení, krk nosí vysoko a nepracuje hřbetem. Neochotná k pohybu vpřed a to i za koněm v terénu. Před 3 měsíci osteopaticky ošetřena s drobným nálezem v pravé bederní krajině. Poté systematicky lonžována na chambonu, beze změny, nález po 3 týdnech stejný. Je horší na pravou stranu pod sedlem i bez sedla často pravou zadní zkracuje krok a jde až do nepravidelnosti. Před měsícem zrentgenována bez nálezu.

Očekává se zlepšení pohybu poté, co kopytní pouzdra narostou cca po jednom roce fyziologicky.

Příspěvek monitoruje levé přední kopyto. Stejná remodelace proběhla i u předního pravého kopyta.

11.4.2021
20.4.2021
27.5.2021
27.5.2021 po trimu
Začíná odrůstat zlom (viz šipka), který potvrzuje, že špice byla příliš dlouhá a přední stěna nebyla narostlá těsně ke kopytní kosti. Horní 2 cm kopytní stěny jsou narostlé těsněji ke kopytní kosti. Postupně doroste zlom až dolů.
22.6.2021
22.6.2021 zlom se posouvá dolů, odrůstá
26.7.2021
26.7.2021
20.8.2021
20.8.2021
19.10.2021
19.10.2021 zlom je skoro odrostlý

Stav kopyt k 22.412.2021: kobylce odrostl zlom = znak toho, že přední kopytní stěna narostla těsněji ke kopytní kosti. Patky již nejsou podtočené a celá patková část zmohutněla. Kobylka poprvé po doskoku za překážkou vycválala.

22.12.2021
22.12.2021 zlom je pryč. Celá přední kopytní stěna je narostlá těsněji ke kopytní kosti. Kopyto se tak stává stabilnější a kompaktnějším
Vlevo 11.4.2021, vpravo 22.12.2021
Vlevo 20.4.2021 po trimu, vpravo 22.12.2021 po trimu
Vlevo 11.4.2021, vpravo 22.6.2021
Vlevo 11.4.2021. vpravo 22.12.2021
Stavy před trimem
Vlevo po trimu 4/2021, vpravo po trimu 1/2022

Brzy budou doplněna videa koně v pohybu před rokem a v současnosti.

Změna morfologie kopyt po sundání podkov Oldenburská kobylka

Charakteristika: plemeno Oldenburský kůň, věk 15 let. U současné majitelky od 3 let. Kovaná od 4 let na přední kopyta. Díky volným vazům, špatně navázaným bedrům, celkově špatnému postoji byla jednou nebo dvakrát kovaná na zadek.

Ustájení: kobylka žije v kombinovaném pastevním ustájení na pozemku o velikosti cca 1 hektar s dalšími koňmi, květen – listopad 24/7 venku, jinak v zimě na noc box.

Využití: rekreační ježdění. Drezúrní práce s důrazem na uvolnění těla i psychiky koně se zapojením zádě, vyjížďky do terénu. Kobylka má volnější kolenní vazy, což se projevuje při pohledu zezadu v pohybu – stehna se jakoby více vlní v kyčlích. Pravidelná práce a posilování kobylce svědčí. Kolenní klouby jsou pak více stabilizované.

Stav kopyt: přední kopyta byla podkována od 3 let kobylky, zadní kopyta naboso. Díky volným vazům, špatně navázaným bedrům, celkově špatnému postoji byla jednou nebo dvakrát kovaná na zadek se silnějším jedním ramenem, což podrželo nohu, kobylka se zlepšila v pohybu, ale po druhém kování se jí vylomila stěna a podkovy na zadních kopytech byly sundány. Majitelka v průběhu života kobylky zkoušela kobylku dvakrát zout i z předních podkov, ale z důvodu velké lámavosti kopytních stěn a špatné chůzi, se majitelka vždy k podkování předních kopyt vrátila. Potřetí majitelka zkusila zout podkovy na základě konzultace se Srovnejkopyta.cz. Přechod byl pro kobylku těžký, ale je úspěšný. Kobylce do určité míry opadlo vybudované osvalení z předchozího období a určité tělesné partie byly z nového stavu namožené. Kobylce byl upraven jezdecký režim tak, aby na ní nebyly kladeny nadměrné nároky, ale zároveň aby jí pomohl se rozhýbat a zvyknout si na nový stav. V současné době postupně nabírá původní formu.

V přechodném období kobylka chodila v botách a momentálně je potřebuje již jen na tvrdém a kamenitém terénu. Kopytní pouzdra zejména předních nohou byla deformovaná, střelka propadlá k zemi, kopytní stěny slabé a chodidlo ploché. Od května 2021 aplikován P3Trim každé 4 týdny. Po sundání podkov se stěny v prvních 3 měsících velmi lámaly. Kobylka se pohybovala velmi opatrně a po tvrdém a kamenech chodila bez bot velmi špatně a s námahou.

Příspěvek monitoruje levé a pravé přední kopyto.

Levá přední

Květen 2021 před trimem. Vyboulená korunka poukazuje na deformaci kopytního pouzdra – předozadní stlačení kopytního pouzdra – špice a patky jsou rostlé k sobě blíže než je fyziologické, vyboulení ve čtvrtích. Schéma níže.
Vlevo květen 2021, vpravo prosinec 2021
Schéma deformace kopytního pouzdra
Květen 2021 po trimu
Červen 2021 před trimem
Červen 2021 po trimu
Červenec 2021 před trimem. Odrůstající zlom v přední stěně.
Červenec 2021 po trimu
Prosinec 2021 před trimem
Prosinec 2021 po trimu
Levé přední kopyto vlevo 21.1.2022 před trimem, vpravo 21.1.2022 po trimu
Vlevo květen 2021, vpravo prosinec 2021
Vlevo 5/2021, vpravo 1/2022. Patky se rozevírají.

Pravá přední

Stav kopyt k 22.12.2021: Za 7 měsíců odrostlo kobylce staré kopytní pouzdro a narostlo nové, těsněji přirostlé ke kopytní kosti. V průběhu nárůstu nového pouzdra se objevil typický zlom v přední stěně. Kopytní stěny se již nelámou, jsou pevné, hladké a dostatečně tlusté oproti květnu 2021. Kvalita kopytních stěn se zlepšila pravidelným trimem s odlehčováním kopytních stěn bez změny krmiva. Chodidlo je nyní konkávní, patky i střelka se rozšířily. Tvar kopytních pouzder je fyziologický. Kobylka se pohybuje velmi dobře.

Více o P3Trimu zde v odkazu: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Pohyb na jízdárně bez bot cca měsíc po sundání podkov:https://www.youtube.com/watch?v=5NWOGyu_vZo

Pohyb v botách na jízdárně říjen 2021: https://www.youtube.com/watch?v=ImIQ6_nIqZ4

Sousled vývoje levého předního kopyta zde. Na požádání mohu zaslat ve větším rozlišení:

Zadní kopyta:

Levé zadní kopyto 27.5.2021
Levé zadní kopyto po trimu 27.5.2021. Kost byla pravděpodobně v pozici negativní plantární úhel na což poukazuje vyboulená přední stěna.
Levé zadní kopyto před trimem 21.1.2022
Levé zadní kopyto po trimu 21.1.2022

Více o P3 trimu zde: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Remodelace přerostlého kopytního pouzdra s podtočenými patkami

Charakteristika: kobylka kříženec český teplokrevník a paint horse, věk 3 roky

Způsob chovu: od hříběte na pastvinách s dalšími koňmi. Momentálně u nových majitelek na treku s dalšími dvěma koňmi.

Stav kopyt: kopyta byla do července 2021 trimována v delších časových intervalech, někdy i déle než po 8 týdnech. Kopytní pouzdra předních nohou byla výrazně přerostlá s deformacemi – sukně, podtočené patky, mírně kontrahované patky. Zadní kopyta podtočené patky a dlouhé špice. Všechny kopyta mají dobře vyvinutý tuhý prstní polštář a střelky. Od 26.7.2021 je kobylka trimována pravidelně každé 4 týdny. Deformace postupně mizí, střelky mají kontakt se zemí a patková část mohutní. Kobylka se pohybovala v minulosti dobře a i po pravidelné aplikaci P3Trimu se pohybuje dobře.

Příspěvek monitoruje levé přední kopyto.

Vlevo 7/2021 před trimem, vpravo 11/2021 před trimem
Bod došlapu se nachází v současné době více vzadu, patky tak mohou lépe nést váhu koně a zamezí to jejich dalšímu podtáčení
Vlevo 7/2021 po trimu, vpravo 11/2021 po trimu
Jednotlivé fáze remodelace ve stavu před trimem. Odlesk ve čtvrtích na fotkách nahoře poukazuje na deformaci kopytního pouzdra – vyboulení ve čtvrtích.
Jednotlivé fáze remodelace po trimu
Tím jak se rovnají patky se také rovná linie korunky
Patková sedla se nachází ve více fyziologické pozici. Ve čtvrtích bylo kopytní pouzdro vyboulené do stran vlivem podtočených patek, nyní již v pořádku.
Chodilo je ploché, časem zesílí chodidlo a vytvoří se konkávnost.

Změna morfologie kopyt po sundání podkov Kladrubský valach

Majitelka zakoupila v roce 2020 pětiletého valacha z kladrubského hřebčína. Valach byl podkovaný na přední nohy. V říjnu 2020 mu nechala sundat podkovy. V lednu 2021 chodil kůň předními kopyty tak, že došlapoval od špic a byl citlivý vůči nerovnému povrchu pravděpodobně po přestrouhání chodidla předchozím podkovářem (známky odřezávání nožem na chodidle). Na všech chodidlech byly růžové otlaky. Podkovář majitelce navrhnul koně znovu podkovat z důvodu tenkého chodidla a citlivosti vůči povrchu. Majitelka si přála, aby byl kůň naboso a od ledna 2021 je aplikován každých 4- 5 týdnů P3Trim. Fotografie zachycují zajímavé morfologické změny levého předního kopyta. Změny u pravého předního kopyta probíhají obdobně. Jednotlivé fotky lze zvětšit klinutím pravou myší a otevřením v novém okně.

1/2021
2/2021
3/2021
5/2021
7/2021
8/2021
9/2021
Leden – květen 2021 s křivkami
Březen – srpen 2021 s křivkami
Leden – červenec 2021 po trimu
Leden – červenec 2021 po trimu křivky
Březen – srpen 2021 po trimu
Březen – srpen 2021 po trimu s křivkami
Vlevo 1/2021, vpravo 8/2021
Chodidlo leden – srpen 2021. Kopytní stěny jsou nyní silnější. Odlamující se kopytní stěna a separace jsou skoro úplně pryč (hnědá barva v bílé čáře je pouze obarvení od bahna). Zbývá pár prasklin ve vodní čáře kolem patek.
Obvod spodní části kopytního pouzdra a patková část se rozšířily
Hypotéza k vysvětlení průběhu změn. Kopytní pouzdro bylo zdeformované a tyto deformace postupně odrůstají, kopytní pouzdro mění tvar a přiléhá těsněji ke kopytní kosti a vnitřním strukturám. Změny tvaru probíhají jak z předozadního směru tak na stranách a po obvodu. V jednu chvíli může být horní polovina kopyta hladší a pravidelnější než druhá polovina kopyta. Růst kopytního pouzdra je tzv. fluidní proces. Růst je lidskému oku v daném čase neviditelný, ale neustále na mikroskopické úrovni probíhá. Rohovina roste a neustále se posouvá a tím v celkovém obraze mění postupně tvar kopyta. Fotografie zachycuje konkrétní stav v daném čase.

Aktuální stav k 30.8.2021: Kopytní pouzdra předních nohou postupně relaxují. V dalších měsících by se měla zvýšit patková část. Koník v tuto chvíli chodí dobře. Je citlivější na kamenech. Brzy bude natočena chůze a způsob došlapování. Předpokládaná doba rehabilitace, kdy se kopytní pouzdra po sundání podkov dostanou do fyziologického tvaru je dalších cca 5 měsíců.

Aktuální stav k 26.9.2021: patková část se zvedla, linie korunky je přímější. Kopyto je skoro ve fyziologickém stavu.

Vlevo leden 2021, vpravo září 2021

Stav po roce leden 2022: kopytní pouzdro má nyní skoro fyziologický tvar. Odrůstá ještě další drobný zlom. Koník se pohybuje lépe po tvrdém a kamenitém povrchu.

Vlevo leden 2021, vpravo leden 2022
Vlevo leden 2021, vpravo leden 2022
Vlevo leden 2021, vpravo leden 2022.
Všimněte si rozdílu nožem ořezané a neořezané střelky. Plocha která se dotýká země je u kopyta vpravo větší.
Vývoj tvarů kopyta po trimu během roku. Na vyžádání lze zaslat emailem ve větším rozlišení.

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Dostihová kobylka s high/low syndromem

Typický postoj koně s high/low syndromem. Zkrácená šlacha hlubokého ohybače způsobuje, že koni je pohodlnější stát z touto nohou neustále zakročenou. Při pasení se postoj ještě prohlubuje a vzdálenost mezi předkročenou a zakročenou nohou může být více než 60 cm. Dispozice pro zkrácení šlachy může vzniknout již v děloze matky popř. po narození hříběte z důvodu nadměrné křivosti těla či po úraze. Hříbě postupně hledá pohodlný postoj při pasení, stání a pohybu a vznikne zvyk, kdy hříbě ponechává vždy jednu nohu zakročenou a jednu předkročenou. Holeně zadních nohou by měly mířit kolmo k zemi. Díky negativnímu palmárnímu úhlu v obou zadních kopytech však míří nyní pod tělo.

Majitelka zakoupila v roce 2018 čtyřletou kobylku vyřazenou z dostihového sportu za účelem dalšího využití koně k rekreačnímu ježdění. Kobylka byla podkovaná na všechny čtyři nohy. Ustájena v noci v boxe, přes den chodila do výběhu, často sama, bez dalších koní. Od začátku nezvedala kobylka při chůzi pořádně zadní nohy a cca po roce u nové majitelky začala kobylka kulhat. Majitelka přizvala veterinární lékařku, která provedla kompletní prohlídku. Výtažek z výsledné zprávy veterinářky zde (ve formě obrázku přiložená v celém znění níže):

Anamnéza: Přetrvávající kulhání na pravou pánevní končetinu již několik měsíců, občas slabé kulhání na obě přední končetiny. Po doporučení veterináře nakována na pánevní končetiny, kulhání beze změny.

Závěr: Abnormální způsob pasení klisny má za následek celkovou svalovou nerovnováhu těla, velice zvýrazněnou přirozenou křivost koně a hlavně vadu postoje projevenou silným low heel /high heel syndromem. Klisna je chována pastevním způsobem, což znamená, že v tomto držení těla přetrvává většinu dne, čímž si veškeré vady a problémy fixuje, udržuje a bohužel i prohlubuje. Tyto následky jsou natolik velké, že ani razantní změna způsobu chovu společně se správným ortopedickým nakováním klisny by nevedla k natolik výraznému zlepšení, aby byla klisna schopná pracovat pod jezdcem. Dále toto držení těla pochopitelně značně přetěžuje veškeré struktury těla, takže se dá předpokládat dřívější nástup ortopedických problémů a s tím nemožnost využití koně k jezdeckým účelům. Klisna byla předvedena hlavně kvůli pravé pánevní končetině, kde vykazuje dlouhodobé kulhání. Vzhledem k pohybu končetiny a tvaru kopyta předpokládám, že by mohlo jít o negativní palmární úhel, což by prokázalo a potvrdilo rentgenologické vyšetření. Tento problém je nevratný a je nutné speciální ortopedické podkování.

Pastevní postoj kobylky v době vyšetření veterinářem

Z výše uvedeného bych klisnu nedoporučila k jezdeckému využití a to ani pro rekreační ježdění, aby byl dodržen welfare klisny. Zároveň se jedná o vady dlouhodobé, které vznikaly několik let na základě abnormálního postoje klisny a měly být řešeny v počátečním období života klisny, ideálně do půl roka života. Nyní je jejich řešení pouze částečné a bez větší záruky na úspěch.

Březen 2021: Majitelka si chtěla ověřit zda vyzkoušela všechny možnosti. Z minulosti slyšela o metodách bosého trimu, které napravily velmi špatný stav kopyt a kontaktovala mne přes mou stránku www.srovnejkopyta.cz. Po krátkém uvedení do problematiky bosého trimu a ukázky jiných úspěšných případů majitelka zajistila sundání podkov a bylo provedeno počáteční vyfocení stavu kopyt. Všechna kopyta kobylky měla velmi nefyziologický tvar, znemožňující správnou funkci kopyt. Takovýto stav kopyt měl bezpochyb i dlouhodobý vliv na celé tělo koně. Na základě zkušenosti s jinými koňmi se dalo předpokládat, že LP, LZ i PZ měly negativní palmární úhel a PP měla zase nadměrný kladný palmární úhel na což poukázal i velký otlak v chodidle v místě, kde se uvnitř kopyta nachází hrot kopytní kosti. Po dohodě s podkovářem je u kobylky od března 2021 aplikován P3Trim (fotky lze zvětšit otevření v novém okně).

Otlak v místě uložení špičky kopytní kosti
Levá přední výchozí stav
Pravá přední výchozí stav
Levá zadní výchozí stav
Pravá zadní výchozí stav
Levá přední květen 2021. Patkové cibule jsou již nad zemí.
Pravá přední květen 2021
Levá zadní květen 2021
Pravá zadní květen 2021

Červen 2021: Společně s kamarádkou vytvořila majitelka na svém pozemku trekové ustájení, které do budoucna dopřeje kobylce více pohybu a přeruší zlozvyk pastevního postoje, jelikož pastva bude koním umožněna jen výjimečně. Krmení nyní probíhá ve formě přídělů sena v sítích cca 1 metr nad zemí.

Vlevo LP po trimu březen 2021, uprostřed červenec 2021, vpravo srpen 2021
Některé změny jsou drobné, ale významné.
Patková sedla jsou již skoro ve fyziologické pozici. Patky se rozšířily.

Srpen 2021: Kobylka si dobře zvykla na nové prostředí a trekové ustájení s dalšími dvěma koňmi. Koně často využívají trek ke hrám a oběhnou trek několikrát dokola během 15 minut. Okruh měří cca 400 m. Kopyta se během pěti měsíců velmi proměnila. Kopyta, která měla nízké podtočené patky a dlouhé špice mají nyní již patkové cibule nad zemí. Špice jsou kratší. Kopytní kost je u zadních nohou pravděpodobně nadále v pozici mírného negativního nebo nulového plantárního úhlu, ale vykazují výrazné morfologické zlepšení. Levé přední kopyto má pravděpodobně již nulový či mírně kladný palmární úhel a pravé předního kopyta oproti původního očekávání nabídlo ještě větší snížení patek. Zkrácená šlacha hlubokého ohýbače na toto snížení nereaguje negativně. Kobylka nekulhá a chodí dobře i po trimu. Občas stojí s předními nohami skoro vedle sebe. Majitelka si pořídila bezkostrové sedlo a střídá procházky na ruce s krátkými vyjížďkami v kroku. Očekávaná doba další rehabilitace je další cca rok a půl. Ukazuje se že, rehabilitace zadních kopyt s negativním plantárním úhlem bude trvat déle než kopyt předních. Doporučeno pravidelné fyzio a práce ze země pro zmírnění dopadů křivosti těla.

Levá přední srpen 2021
Pravá přední srpen 2021
Levá zadní srpen 2021
Pravá zadní srpen 2021. Patky se zvedají velmi pomalu a bude ještě trvat nějaký čas než se patkové cibule odlepí více od země.
Levá přední v rozmezí březen – srpen 2021
Změna bodu došlapu
Odhad polohy kopytní kosti březen 2021 vlevo a srpen 2021 vpravo
Pravá přední v rozmezí březen – srpen 2021
Odhad polohy kopytní kosti březen 2021 a srpen 2021
Levá zadní vlevo březen 2021, uprostřed červenec 2021, vpravo srpen 2021
Levá zadní v rozmezí březen – srpen 2021
Srovnání březen – srpen 2021 pravá zadní. Patkové cibule se po trimu nachází nad zemí.
Přední nohy v rozmezí březen – srpen 2021
Patková část mohutní

Stav přední nohy 20.9.2021:

Postoj u sena, kobylka je schopná stát s oběma předními nohami vedle sebe.

Stav k 4.3.2022: fyzioterapeutka hodnotí změny tvaru kopyt a stav těla kobylky kladně. Na začátku rehabilitace bylo výstupem kontroly fyzioterapeutky konstatování, že každá půlka těla této kobylky je jinak osvalená a jinak stavěná a vypadá to, že každá polovina patří jinému koni. V současné době jsou obě půlky těla osvalené více rovnoměrně, kobylka se pohybuje lépe a celkově se zlepšil její postoj. Pravé přední kopyto je stabilizované ve fyziologickém tvaru a probíhá pravidelné focení pouze levého předního kopyta. Zkrácená šlacha u pravé přední nohy nezpůsobuje potíže a nevykazuje nadměrný tah. Je pravděpodobné, že došlo k protažení svalů v horní části těla, které na šlachu navazují. Změny na zadních kopytech probíhají velmi pomalu a další fotky budou přidány, až budou změny více viditelné.

Po trimu
Remodelace kopytního pouzdra probíhá velmi zajímavě. Prolínají se změny v průběhu a sklonu přední stěny, linie korunky a sklonu a délce patek. Na fotce z 3/2022 lze vidět, že sklon patek je horší než v předchozích dvou fázích, ale narostly během stejného intervalu do větší délky a narovnala se linie korunky. V dalších fázích lze očekávat opětovné zlepšení sklonu patek.
Levá zadní

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Náprava kopyt pomocí polyuretanových podkov Duplo

Velmi vysoký Hannoverský valach 15 let, přivezen z Německa ve 4 letech, od té doby stejná majitelka.

Management před převzetím do péče novým podkovářem: boxové ustájení, volný pohyb minimálně. V předchozích letech výběh cca hodinu denně (údajně kvůli špatné rohovině, která by delší pobyt ve výběhu nevydržela), v současné době výběh bez dalších koní 2- 3 hodiny denně. Delší pobyt ve výběhu nebyl doporučen kvůli vazům a kopytům. Pracovní zátěž 2 – 3x týdně, jinak práce v terénu, volný pohyb nahrazován kolotočem.

Dřívější sono vyšetření ukázalo údajné ukládání kalcifikátů ve vazu zadní končetiny. Léčba Tildrenem. Fyzio vyšetření identifikovalo neurologický problém (pravá zadní – náznak kohoutího kroku, kůň má problém uvolnit zadní končetiny – výraznější na pravé straně a držet rovnováhu např. při zvednutí druhé nohy, problémy s koordinací při couvání a ustupování). Menší blokády krční páteře (C3, C4), blokády lopatek, mnohočetné blokády bederní páteře (L2, L3. L4. L5). Blokáda SI skloubení, větší na P straně, výrazně tuhá pravá kyčel. Přetížený vazivový aparát zejména na obou zadních končetinách (chronický otok na korunkou, nálevky nad spěnkovým kloubem, výrazné křížové nálevky na obou hleznech, větší na vnitřní straně).

Kůň skákal parkury do 135 cm a skončil minulý rok 2019. Posledních 8 let v péči stejného podkováře. Po převzetí do péče novým podkovářem v 2019 byly valachovi sundány klasické ocelové podkovy a nakovány polyuretanové podkovy Duplo. Během doby, kdy nosil podkovy Duplo, neměl kůň žádná omezení a chodil dobře po všech površích.

Valach je nyní již na boso, kopyta ještě zdaleka nejsou 100%, ale je schopen nesrovnatelně lepšího pohybu a při zvedání zadních končetin se nemusí o nic opírat. Je zatím citlivější na tvrdém a kamenitém povrchu. Do výběhu však chodí bez omezení na celý den a je lehce ježděn 3x a ž 4 x týdně.

Komentář majitelky:
Upřímně musím říci, že představa „zutého“ valáška pro mě byla představou nereálnou. Po každém vypuštění do výběhu jsem trnula, v jakém stavu ho povedu domů, tedy bez podkov či uštípanými kopyty. Díky spolupráci pana podkováře a paní veterinářky může konečně valášek trávit čas ve výběhu, což je místo, kam přirozeně patří. Zlepšil se nejen jeho stav kopyt, pohybového aparátu, ale svým přístupem pan podkovář a paní veterinářka otevřeli oči i mně. Oběma tak patří veliký dík za jejich dosavadní práci a přístup. Těším se na další spolupráci.

Komentář současného podkováře k podkovám Duplo: Všímám si, že po aplikaci podkov Dublo koním začne rychleji dorůstat rohovina kopytních stěn a stěny jsou silnější. Podkovy Duplo jsou v patkách ohebné a umožňují koni kontakt se zemí podobně, jako když chodí naboso. Preferuji používání podkov Duplo, před klasickými jednoduchými železnými podkovami, které ve většině případů přispívají ke vzniku kopytních patologií.

Fotografie monitorují levou zadní nohu. Podobná náprava však proběhla u všech čtyř kopyt tohoto koně. Fotografie ostatních nohou však nebyly vždy pořízeny ze stejných úhlů a objektivní srovnání nebylo možné.

4.2.2019
15.12.2019

Rozhovor s profesionální parkurovou jezdkyní Holly Coetzee

Mohou koně závodit bez podkov? Odpověď zní ano. Místo známého rčení „zvyk je železná košile“ bychom možná mohli začít říkat „zvyk je železná podkova“.  Holly Coetzee je profesionální jezdkyní působící ve Spojených arabských emirátech. Kromě svého koně Connora má v tréninku i další svěřence a ukazuje velmi jasně, že to jde. Bez udidla a bez podkov.

V jednom videu na Youtube jste zmínila, že jste studovala na univerzitě zaměřené na jezdectví a chov koní.  Jaká to byla univerzita?

Univerzita Hartpury ve Velké Británii, obor BSc Equestrian Sports Science (věda o sportovním jezdectví).

Jak detailně jste se během studia věnovala studiu kopyt?

Studovali jsme fyziologii a biomechaniku kopyt v našem modulu anatomie a fyziologie.  Diskutovali jsme o úrazech a terapiích vztahujících se ke kopytům během předmětu s tématikou koňské terapie. Většina univerzitních lektorů však nebyla pro chov koní bez podkov. Měla jsem mnoho příležitostí s nimi hovořit a debatovat o benefitech a udržitelnosti chovu závodních koní bez podkov a možnostech léčby nemocí jako laminitida a navikulární syndrom bez ortopedických podkov. Bohužel málokdy souhlasili s mým pohledem na věc. Napsala jsem písemnou práci na téma „Působení podkov na koňské kopyto“ a porovnala tyto vlivy s vlivy působící na bosá kopyta. V rámci této práce jsem používala vědecký výzkum a evidenci z praxe jako podklady pro má zjištění. Bylo to velmi zajímavé.

O jakých metodách péče o kopyta jste se učili? Byli součástí studia i informace o tom, že železné podkovy omezují kopytní mechanismus a při dlouhodobém používáním mohou způsobovat škody, které se projeví až po delší době?

Jak jsem uvedla v předchozí odpovědi, bohužel i přesto, že jsme během přednášek byli informování o skutečnosti, že podkovy omezují přirozenou schopnost kopyta rozptylovat nárazy a o poškozujících účincích otřesů na koňské klouby, přednášející po předání těchto informací pokračovali prezentací léčebných podkovářských metod, které měly následně zvrátit úrazy, které z aplikace podkov původně vzešli! Co se týče kontrastu informací o podkování a péče o bosá kopyta, musela jsem zůstat u mého vlastního porozumění a provádět svůj vlastní výzkum, abych si ověřila, zda existují vědecké poznatky, které podpoří mé domněnky.

Jak jste se rozhodla, které principy trimování budete následovat a máte nějaký vzor?

Má teta Jan Brooksbank byla mou hnací silou, která stála za rozhodnutím ponechat mé koně bez podkov. Studovala a dokončila kurz Jamieho Jacksona s pomocí Bjorna Rhebergena a v současné době následujeme jejich filozofii a model Natural Horse Care (přírodní péče o koně).

Můžete popsat základní principy, které používáte při trimování?

Přijali jsme celostní přístup k trimování a koním, což znamená, že věříme, že jakékoli potíže, které se projeví na kopytech jsou přímým následkem zánětu nebo potíží jinde v koňském těle, většinou ve střevech. To také znamená, že netrimujeme kopyta tak, aby odpovídala našim ideálním představám, ale trimujeme jen to, co je připravené k odstranění nebo odpadnutí .

Jaký máte názor na závodění na boso na různých površích? Jaký je rozdíl mezi ježděním na trávě a na písku? Máte pocit, že kůň je více náchylný ke zraněním na travnatém povrchu (větší možnost natažení svalů kvůli uklouznutí apod.)?

Musím říct, že nevnímám žádný rozdíl mezi současným závoděním na boso a mým tehdejším závoděním s okovanými koňmi. Jsem si jistá, že můj kůň Connor se na boso cítí mnohem komfortněji (Connor byl dříve podkován a později měl laminitidu. V rámci léčby mu podkovy byly sundány a od té doby nebyl nikdy podkován, pozn. překladatelky) a jsem si jistá, že mám s mým koněm výhodu, protože má „lehčí“ nohy v porovnání s ostatními. Ale nejezdím nijak jinak v porovnání s minulostí. Závodění na trávě s podkovami / hřeby nebo na boso je vždy trošku jiný pocit a cítím, že kůň je vždy na trávě opatrnější a dávám si pozor, abych po něm nechtěla prudké obraty, bez ohledu na to co má na nohou. Ale závodění na trávě bylo, na základě mé zkušenosti,  vždy naprosto bezpečné. Pokud je v dané zemi extrémní počasí a nižší úroveň povrchu v aréně, kdy je tendence k tvorbě bahna, potom je třeba udělat rozhodnutí, ať už je okován či nikoliv. Mám možnost připevnit hřeby na Scoot Boots (boty pro koně), které jsou hodnotným záložním plánem pro závody s extrémnějšími podmínkami a mohou mi pomoci se vyrovnat s těmito záludnostmi prostředí, ve kterém se závody konají.

Používáte různé způsoby trimování pro různé povrchy?

Když se připravuji na mezinárodní závody konající se na trávě, naše ošetřovatelka bosých kopyt Jan ponechá Connorovi trošku delší kopytní stěny a rozpěrky, aby měl lepší trakci.

Je nějaký rozdíl v přípravě (tréninku) na závody na trávě a na písku?

Mám štěstí, že koně chováme v systému paddock paradise, takže naši koně jsou vždy v pohybu po různých površích ve dne v noci, takže jejich kopyta a těla jsou neustále dobře připravená na většinu povrchů. Máme u nás také různé terény v okolí stájí, takže když jedeme na vyjížďku, můj kůň se pohybuje po písku, asfaltové silnici, štěrku a nerovných pískových cestách. To znamená, že koně jsou tu vždy velmi dobře vybaveni a připraveni se vyrovnat s rozličným terénem.

Myslíte si, že lze většinu jezdeckých disciplín absolvovat na boso?

Ano, absolutně a znám spoustu koní, kteří závodí na boso ve všech existujících disciplínách.

Myslíte, že koně mohou také pracovat (v lese, v tahu apod.) na boso (nebo s botami)?

Ano, určitě! Myslím, že Hostounská jízdní policie v Americe je skvělým příkladem, že podkovy nejsou nutné, ani při extrémní práci na tvrdých površích jako jsou silnice. Je to však za předpokladu, že bosý kůň má možnost být neustále v pohybu na různých površích i mimo práci. Potím jsou schopni se adaptovat skoro na všemožné situace.  

Používáte někdy boty k ochraně koňských kopyt?

Ano, občas používám moje Scoot Boots, když potřebuji jet na Connorovi hned po trimu v případě, že je citlivější. A pokud jezdím na novém koni, kterému byly čerstvě sundány podkovy, tak používám boty, abych koni pomohla během přechodného období. Když už je kůň adaptován a komfortní na různých površích, tak obecně boty nepotřebuji.

Když byste měla svou vlastní stáj s chovem koní, jaké podmínky byste pro koně připravila, aby měly jejich kopyta šanci vyvinout se jak nejlépe to jde, již od hříběcího věku?

Zajistila bych, aby kobyly s hříbaty žily ve stádě v systému paddock paradise od okamžiku, kdy to pro ně bude bezpečné. Když je koni umožněno používat kopyta tak, jak matka příroda zamýšlela, bez zásahů člověka od ranného věku, je pak schopen zvládat různorodé povrchy. Pokud veterináři, podkováři a trenéři tvrdí, že koně potřebují podkovy, aby mohli pokročit ve svém vývoji /tréninku dál, je to absolutně směšné. Bosý kůň může dělat vše to, co kůň podkovaný!

Myslíte, že je možné chovat závodní koně přirozeným způsobem (dostatek prostoru, pohybu, na boso s přirozeným krmením)?

Ano, naprosto. To je můj sen do budoucna – chovat koně a umožnit jim od začátku přirozený stádový život, zdravý vývoj a obsednout je (bezudidlově) nejdříve v pěti letech.  

Kolik dalších lidí osobně znáte, kteří závodí bez podkov a v jakých disciplínách?

Mám kolem 25 klientů, kteří také závodí na boso a ve většině případů bez udidla a velmi úspěšně. Jsme v současné době čtyři, kdo závodíme v národních parkurových soutěžích a jen já, kdo závodí na mezinárodních závodech, ale s dalšími koňmi závodím v hobby závodech ve skákání, cross coutnry a drezůře. Všichny koně trimuje Jan Brooksbank, která se řídí metodikou Jaimeho Jacksona a koně jsou krmeni více přírodním způsobem  s možností pohybu a přítupem k senu 24/7.

Facebookové stránky Holly Coetzee: Bitless and barefoot UAE

12