• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Monthly Archive Říjen 2020

Změna morfologie kopyt 16ti leté kobylky ČT

22.4.2020

Kobylka ČT je celý život na boso, jen jednou za rok na měsíc nakována pár let za sebou na všechny čtyři kopyta za účelem tahu na veřejné slavnosti (již se nebude opakovat). Posledních dva a půl roku naboso po celou dobu. Od hříběte do cca 14ti let ustájena v noci v boxe a přes den na pastvině. Posledních dva a půl roku ustájena pastevně 24/7 s přístřeškem. Potravou je v zimě seno, v létě pastva a celoročně příkrm 1 litr ovsa denně. Trim do 22.4.2020 probíhal každých cca 8 – 12 týdnů formou pastevního podkovářského trimu. Využívána k rekreačnímu ježdění do přírody.

Stav kopyt k 22.4.2020: kopyta přerostlá se zadrženým starým chodidlem, kobylka chodila dlouhodobě po kopytních stěnách, zúžené patky u všech nohou s hnilobou, u předních nohou podtočené, pravé přední kopyto má dlouhou špici, která se odtahuje od kopytní kosti, sukně na předních kopytech, pravé zadní kopyto mírné špalkové. Trim: zkrácení kopytních stěn na úroveň chodidla, odlehčení kopytních stěn mustangrollem ve čtvrtích a ve špici, očištění staré rohoviny chodidla. Úprava střelky v rámci možností – centrální rýha velmi hluboká a bolestivá, střelka nízká, postupné odstraňování napadené rohoviny. Pravidelná aplikace Pededipry. Sledování průběhu osy prstu a přední kopytní stěny.

– došlapuje předními kopyty v kroku na plocho, v klusu spíše od špic, pravděpodobně vlivem hnilob v patkách

– rentgeny nejsou k dispozici

– trochu citlivá na kamenitých cestách

Cíl a predikce: pravidelný trim každé 4 týdny zajistí odlehčení kopytních stěn a zaangažování chodidla a střelky v nesení váhy. Stimulací střelky by se měly časem rozšířit patky a hniloba by měla zároveň za pomocí aplikace Pededipry zmizet. Pokud nebude mizet, bude navržena výměna ovsa za příkrm bez obsahu cukrů a škrobů. Dle slov majitelky je to však obtížné, jelikož všichni koně dostávají v současné době stejné krmení a není možné hlídat, aby si neužírali ze žlabů. U pravého předního kopyta musí odrůst celé pouzdro, aby narostlo nové paralelně se stěnou kopytní kosti (trim odlehčuje kopytní stěny a nebude tedy docházet k dalšímu pákovému efektu na špici kopyta). Sukně na předních kopytech odrostou vlivem odlehčení kopytních stěn. Prasklina na pravé zadní odroste vlivem odlehčení kopytních stěn, pokud její zdroj není již v korunce. Nyní není rozpoznatelné. V korunce je však malá prohlubeň. Kobylka by časem měla začít došlapovat na plocho či od patek.

1.5.2020 špalkovatění zadního pravého kopyta bylo eliminováno prvním trimem

Červen 2020 – návštěva chiropraktika. Napravil kobylce pár subluxací (krk, pánev, žebra).

Stav kopyt k 23.10.2020: všechna kopyta se rozšířují v patkách, střelky dorůstají. Hniloba je úplně pryč na zadních nohách, trochu stále v centrálních rýhách střelek předních nohou, avšak na ústupu. Přední kopyta se přeúhlují, je patrný malý zlom na předních stěnách. Lepší úhel patek, již nejsou podtočené. Kobylka chodí dobře ve všech chodech, pouze citlivější na kamenech. Klenutost kopyta je výraznější, povrch chodidla hladký a voskový. Doporučena druhá návštěva chiropraktika pro kontrolu.

Levá přední. Vlevo 22.4.2020. Uprostřed a vpravo 23.10.2020 před trimem a po trimu
Vlevo 22.4.2020. Uprostřed a vpravo 23.10.2020 před trimem a po trimu. Kopyta měla hodně zadržené rohoviny starého chodidla a to se definitivně vysypalo až po šesti měsících, kdy se objevila rohovina zdravá, vosková.
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020
Pravá přední. Vlevo 22.4.2020. Uprostřed a vpravo 23.10.2020 před trimem a po trimu
Vlevo 22.4.2020. Uprostřed a vpravo 23.10.2020 před trimem a po trimu
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020
Levá zadní. Vlevo 22.4.2020. Uprostřed a vpravo 23.10.2020 před trimem a po trimu
Vlevo 22.4.2020. Uprostřed a vpravo 23.10.2020 před trimem a po trimu
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020
Pravá zadní. Vlevo 22.4.2020. Uprostřed a vpravo 23.10.2020 před trimem a po trimu
Vlevo 22.4.2020. Uprostřed a vpravo 23.10.2020 před trimem a po trimu
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020
Vlevo 20.6.2020. Vpravo 23.10.2020
Prasklina pravá zadní. Zdá se, že je stále stejná. 22.4.2020 a 23.10.2020. Pravděpodobně vychází již z korunky. Nicméně nerozšiřuje se ani neprohlubuje.
22.4.2020
22.4.2020
Foto z videa – srovnání vlevo došlap od špic a vpravo od od patek (zdroj internet)
Pravá přední, vlevo 5/2020, vpravo 12/2020
Pravá přední, vlevo 4/2020, vpravo 12/2020
Pravá přední, vlevo 4/2020, vpravo 12/2020
Levá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Levá přední. Vlevo říjen 2020, vpravo únor 2021
Levá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Levá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Vlevo říjen 2020, vpravo únor 2021
Pravá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Levá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Levá zadní, vlevo duben 2020, uprostřed říjen 2020, vpravo únor 2021
Levá zadní, vlevo duben 2020, uprostřed říjen 2020, vpravo únor 2021
Levá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá zadní, vlevo duben 2020, uprostřed říjen 2020, vpravo únor 2021
Pravá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021