• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Monthly Archive Červen 2020

Morfologie kopyta koně ČT mezi léty 2006 a 2021

Kůň zakoupen cca ve 2,5 letech od chovatele, u kterého se narodil. Od odstavení ustájen v nedostatečně velkém boxe se skloněnou podlahou s každodenním chozením do výběhu na několik hodin. Často stál se zadními nohami umístěnými výše než byly nohy přední. Dodnes má trošku více viditelný hrbol křížové kosti. Je možné, že to souvisí s nepřirozeným postojem, ve kterém musel vyvíjející se mladý kůň často pobývat. Nový majitel ustájil koně pastevním způsobem 24/7, celoročně se pásl, v zimě dostával seno a max litr nízkosacharidových granulí denně, po celý rok minerální a solný liz, občas pár jablek či mrkev. Kopyta udržoval majitel od nákupu koně bosým trimem podle vzoru volně žijících koní s důrazem na silné chodidlo. Tento management trvá dodnes. Kůň již nedostává v zimě žádný příkrm v podobě granulí.

Tento příspěvek z července 2019 sleduje levou přední nohu a ukazuje, že fyziologický trim aplikovaný u tohoto koně od jeho mládí do současnosti se ukazuje jako velmi funkční. Morfologie kopytního pouzdra je víceméně stejná po celou dobu života koně (u kopyt všech čtyř nohou). Od roku 2006 – 2021 kopytní stěna zesílila a zmohutněl prstní polštář. Kopyto se průběžně zvětšilo a celkově zmohutnělo. Prozatím není k dispozici rentgen, ale podle hloubky střelkových rýh (u hrotu 1,8 cm a v nejhlubší postranní rýze 3 cm) se dá předpokládat, že kůň má dostatečně silné chodidlo. Trim: zkrácení kopytních stěn na úroveň chodidla včetně patek, odlehčení kopytních stěn zkosením od bílé čáry ve čtvrtích a ve špici, očištění staré rohoviny chodidla a žádná úprava střelky. Trim probíhá s frekvencí 4 – 7 týdnů.

Kůň se pohybuje velmi dobře a pružně i ve svých současných 17ti letech Za život měl 3 x abcses spojený s kulháním a v roce 2008 mu odrůstal zlom. Po obsednutí a postupném zvyšování intenzity ježdění si kopyta cca 2 roky zvykala na zátěž a různé povrchy. Chodidlo u špice střelky pružilo a bylo tedy pravděpodobně slabé. Kůň míval občas otlaky na chodidle. Od šestého roku všechny tyto jevy zmizely. Celý život od obsednutí využíván k dlouhým vyjížďkám do přírody po různých površích včetně kamenitých cest. Po štěrkových cestách je schopen pohodlně klusat.

Říjen 2021: koník měl úraz pravé přední nohy. Hojení probíhalo cca 10 měsíců. Po dobu 4 měsíců nemohl proběhnout pravidelný trim, protože koník nemohl na PP při strouhání dlouho stát. LP byla z důvodu odlehčování PP nějakou dobu přetěžována. Začala se protahovat špice. Prognóza je dobrá a koník by se měl vrátit k rekreačnímu ježdění od dubna 2021.

29.6.2006
19.8.2008 v přední stěně je zlom
25.4.2020
29.11.2020 před trimem
29.11.2020 Patky byly dost přerostlé. Kůň má delší špici než fyziologickou. Je možné, že se mírně oddaluje od kopytní kosti. Kůň v poslední době trimován nepravidelně po 6-8 týdnech. V říjnu úraz, po kterém zatěžoval více levou přední.
27.1.2021 před trimem
27.1.2021 po trimu. Nadále dlouhá špice.
29.6.2006
17.2.2020 před trimem
25.4.2020 po trimu
29.11.2020
27.1.2021
27.1.2021 Objevily se malé separace
Vlevo 2006, vpravo 2021. Zadní část kopyta je v roce 2021 mnohem více vyvinutá.
29.6.2006
9.6.2020

Kůň má u zadních nohou vytočené špice mírně ven s dalšími následky na morfologii kopytního pouzdra. Nápravu disbalance patek u zadních nohou sleduje příspěvek v odkazu http://srovnejkopyta.cz/2019/10/narovnani-nestejne-vysokych-patek-ceskeho-teplokrevnika-2006-2007/. Časem majitel uvedl nepravidelnost kopytního pouzdra a patkových cibulí zadních nohou do větší rovnováhy. Disbalanci se nepovedlo odstranit úplně (postavení kloubů je od určitého věku koně neměnné), avšak došlo k výrazné změně k lepšímu. Koně tento stav nijak neomezuje.

Stav k 14.11.2021: pořízen RTG snímek (kopyto je v té době 14 dní po trimu, stěna v patkách cca 3 mm nad chodidlem). Palmární úhel 0,7, tloušťka chodidla vč. škáry, 23,5 mm, tloušťka přední stěny 23,1 mm, velký tuhý prstní polštář, osa prstu v přímce, trochu kostnatí chrupavky. V přední stěně odrůstá drobný zlom (vliv změny frekvence trimu). Celkově zdravé funkční kopyto.

Foto a rtg bez popisků

Všechny fotky lze zvětšit otevřením v novém okně po kliknutí pravou myší.

Více o používané metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/