• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Změny morfologie kopytního pouzdra trimováním po vzoru volně žijících koní s důrazem na tlusté chodidlo

Jak stanovit délku patek aneb benefity trimování kopytních stěn k úrovni zdravého funkčního chodidla

www.americanfarriers.org ~ 35 ~ leden/únor 2003

Kapitola 1: Rovnoměrná tloušťka chodidla (uniform sole thickness, zkratka UST). Vědec vysvětluje, jak definovat délku patek

Příběh a fotografie: M.T. Savoldi, G.F. Rosenburg

V průběhu 28 let jsem jako rezidentní podkovář na Kalifornské státní Polytechnické univerzitě v Kalifornii Pomona zjistil, že trimováním kopyta na úroveň „rovnoměrné tloušťky chodidla“, odhalíme pravé parametry kopyta (robustnost a stupeň vývinu vnitřních struktur, pozn. překladatelky) a zajistíme v čase nárůst optimálního tvaru a správnou funkci kopyta bez ohledu na plemeno nebo postoj. Koňská kopyta se při tomto trimu lepší a zůstávají v dobrém stavu. Rovnoměrná tloušťka chodidla (UST = uniform sole thickness) definuje rovinu kopytního pouzdra vůči zemi. To také znamená, že chodidlo je v každém bodě spojení s kopytní stěnou stejně silné od špice k patkám. Pokud není umožněn nárůst stejnoměrné tloušťky chodidla, dochází k nepříznivým změnám (neumožněním je míněno nadměrné zasahování do zdravého funkčního chodidla při trimu / vyřezávání chodidla nebo naopak nedostatečné odstraňování staré odumřelé vrstvy chodidla, pozn. překladatelky). Moje práce ukazuje, že tyto výsledky jsou konzistentní. V tomto a dalších článcích představím sérii fotografií dokumentujících postupné fáze pitvy koňského kopyta. Toto kopyto reprezentuje tisíce nohou, které jsem doposud pitval. Slouží k ilustraci principů trimování za cílem dosažení rovnoměrné tloušťky chodidla. V tomto článku se zaměřím na patky. Zdá se, že panuje všeobecná shoda co se týče krácení kopytních stěn ve špici a ideální délky přední stěny. Názory všech se mohou mírně lišit, ale celkově dospěje skupina profesionálních podkovářů po prohlédnutí kopyta ke shodě na způsobu a rozsahu zkrácení přední stěny a na ponechané délce přední kopytní stěny. Nicméně, pokud jde o délku a krácení patek, panuje velká neshoda.

Zjistil jsem, že za účelem aplikace a spuštění účinku principu rovnoměrné tloušťky chodidla, by měly být patky (a v podstatě kopytní stěny po celém obvodu včetně rozpěrek, pozn. překladatelky) kráceny na rozhraní neživé odumřelé rohoviny chodidla a zdravé funkční rohoviny chodidla (voskové vrstvy, pozn. překladatelky) podobně jako jsou stěny běžně kráceny v oblasti přední stěny. Jednoduše řečeno, pokud ponecháte příliš dlouhé patky, už potom nezáleží na tom, jak hodně nebo málo zkrátíte přední stěnu (výsledek nebude dobrý, pozn. překladatelky). Doufejme, že následující fotografie pomohou tento princip ilustrovat.

Obr. 1. Z tohoto úhlu je obtížné vyvodit mnoho o chodidle. Zdá se, že přední stěna je prohnutá, což může naznačovat přetíženou přední stěnu. Tradičně se říká, že když je sklon nárůstu přední stěny, patek a osy prstu (kostí P1, P2, P3) paralelní, je kopyto ve správném postavení. Zdá se, že úhel nárůstu přední stěny i patek je i na tomto kopytě s osou prstu hezky v jedné linii.

Obr. 2. Vhled do kopyta díky výřezu nám odhalí přítomnost tří vrstev tkáně. Odumřelá nebo nekrotická tkáň chodidla se jeví jako bílá a křídová. Nad ní se nachází zdravá funkční rohovina chodidla, která má nažloutlou barvu a je více voskovitá. Poslední vrstva citlivého lamelárního spojení je načervenalé barvy. Zde začíná být zřejmé, že ačkoli vnější úhly se zdají být „správné“, má toto kopyto přerostlé kopytní stěny v patkách. (Pokud jsou vnější vnější úhly a parametry před trimem v pořádku, ale po trimu nikoliv, poukazuje to na skutečnost, že kopyto není zdravé a vyvinuté do svého maximálního potenciálu. Zdravé funkční kopyto má splňovat vnější parametry zejména po trimu. Pokud kopyto splňuje správné parametry pouze před trimem nebo např. pouze po ponechání vyšších kopytních stěn v patkách, jsou tyto parametry falešné. V takové situaci je potřeba dopřát koni rehabilitaci a umožnit vnitřním strukturám zmohutnět do svého maximálního potenciálu, pozn. překladatelky).

Obr. 3. Odstranění první vrstvy nekrotické tkáně odhalí vrstvu živého zdravého chodidla. Po odstranění neživé tkáně je nyní zřetelné, že kopyto má přebytečně dlouhé stěny v patkách, které se tyčí nad úroveň zdravého funkčního chodidla. Tyto přerostlé stěny v patkách výrazně mění mechaniku kopyta.

Obr. 4. Na tomto posledním snímku byly stěny zkráceny k úrovni živého chodidla tak, aby byla vidět rovnoměrně tlustá vrstva zdravého funkčního chodidla a zároveň byla na kopytě ponechána přebytečná / přerostlá hmota kopytních stěn v patkách. Nyní by mělo být zcela jasné – na rozdíl od toho, co by se mohlo zdát zpočátku zřejmé – že nadbytečná délka stěn není ve špici, ale v patkové části. Ačkoli většina obvodových kopytních stěn byla zkrácena k úrovni chodidla, rovina kopytního pouzdra zůstává vyvýšená (má nadměrný sklon vůči povrchu směrem od špice k patkám, pozn. překladatelky) kvůli přebytku stěny v oblasti patek. Pokud tato nadměrná délka stěn v patkách nebude zkrácena, váha koňského těla bude nadále neustále způsobovat nadměrný vnitřní pohyb a přetížení měkkých tkání, což bude v čase způsobovat vznik sukní a snížení klenby chodidla. V další kapitole článku budu pokračovat v rozboru tohoto kopyta a budu se zabývat deformací chodidla a poškození měkkých tkání v souvislosti s rovinou kopytního pouzdra. Ve třetí kapitole budu pokračovat v popisu patologií v souvislosti s rovinou kopytní kosti (P3).

Kapitola 2: Koně mají prospěch z ustanovení a udržování roviny rovnoměrné tloušťky chodidla

Příběh a fotografie: M.T. Savoldi, G.F. Rosenburg

Toto je druhý díl ze série tří článků, které se snaží přiblížit důležitost krácení kopytních stěn na úroveň zdravé funkční roviny chodidla. Fotografie ukazují postupné odstraňování kopytního pouzdra a odhalují patologické změny, k nimž dochází, pokud nejsou kopytní stěny dlouhodobě kráceny k úrovni zdravého funkčního chodidla a není udržováno UST (mnozí profesionálové zasahují i do zdravé funkční vrstvy chodidla a narušují tak rovnoměrnou tloušťku chodidla nebo naopak nedostatečně odstraňují odumřelou rohovinu chodidla, pozn. překladatelky). Doufáme, že tato série fotografií objasní význam ustanovení a respektování rovnoměrné tloušťky chodidla. Tento článek ilustruje tři body:

– koním prospívá, když je při každém trimu nalezena a udržována rovina rovnoměrné tloušťky chodidla

 – kopytní kost (P3) se uvnitř kopytního pouzdra při došlapu pohybuje a vytváří tak mírné prohýbání chodidla. Pokud jsou kopytní stěny přerostlé, chodidlo se deformuje přespříliš, protože kost P3  „hledá“ protitlak a podporu povrchu.

– pokud rovina UST není při trimu určována a udržována, kopytní pouzdro a chodidlo se deformují nadměrně a časem trvale mění tvar i samotná kopytní kost.

Obr. 1. U tohoto kopyta byly kopytní stěny zkráceny k úrovni zdravého funkčního chodidla. Ponechal jsem původní délku stěn v oblasti patek. Doufám, že je z obrázku jasné, že jsou příliš dlouhé. Všimněte si také kompresních kroužků v přední stěně kopyta. Deformace v oblasti přední stěny ukazuje zprohýbání kopytního pouzdra.

Obr. 2. Odstranil jsem část kopytního pouzdra. Všimněte si, že chodidlo má stejnoměrnou tloušťku, kromě přebytečné délky stěny v patkách, která byla ponechána pro ilustraci (pitvy mnoha profesionálů dokládají, že pokud není při trimu do zdravého funkčního chodidla paušálně zasahováno /chodidlo není uměle tvarováno, narůstá rohovina chodidla všude rovnoměrně tlustá, viz ukázka na konci článku na obrázku z disekce Paige Poss, pozn. překladatelky). Nevhodná povaha původního způsobu trimování (nedostatečné odstraňování staré hmoty chodidla a tím pádem nedostatečné krácení kopytních stěn v patkách, pozn. překladatelky) by nyní měla být zřejmá. Představte si toto kopyto při zatížení – něco bude muset pod náporem působících sil povolit. Stěny v patkách se zhroutí, nebo se chodidlo bude muset ohnout, nebo obojí. Jak kopyto zareaguje na nadměrné přetížení z důvodu přítomnost přerostlých stěn závisí na celé řadě faktorů, včetně postoje, velikosti zvířete a způsobu pohybu zvířete. Při porovnávání obr. 2 s obr. 1 by mělo být zřejmé, že prohnutí přední stěny je ve skutečnosti způsobeno nadměrnou délkou stěny v patkách. Opět si představte toto kopyto pod zátěží; při každém kroku koně se špička P3 „zasekává“ dopředu a dolů, což způsobuje zplošťování chodidla a prohýbání přední stěny. Pokud je kopyto trimováno pravidelně k úrovni zdravého funkčního chodidla a je udržováno UST a dodržovány pravidelné intervaly trimování a překování, k tvoření sukní vůbec nedochází.

Obr. 3. Tento snímek znázorňuje několik bodů. Za prvé si všimněte tvaru chodidla. V přední části je zploštění. Patkové cibule jsou také posunuty nahoru. Výsledkem je, že P3 (a váha koně, pozn. překladatelky) je v podstatě zavěšena mezi těmito dvěma body, což způsobuje nepřirozené zakřivení chodidla (a přetížení lamelárního spojení, pozn. překladatelky).

Obr. 4. Na posledním snímku je nadbytečná délka stěn v oblasti patek odstraněna. Spodní část kopytního pouzdra je nyní v jedné rovině s povrchem. Podívejte se na prostor mezi patkami a povrchem země. Můžeme vidět deformaci chodidla v patkové části. Chodidlo je v zadní části ohnuto směrem nahoru. Jednou z mnoha výhod metody UST je že deformaci chodidla lze snadno rozpoznat. Naším cílem při trimování pomocí určení roviny UST je odstranit časem deformaci chodidla. Při podkovávání takto zdeformovaného chodidla nasaďte na nohu rovnou podkovu tak, aby se patky se vznášely nad podkovou, a nechte chodidlo v klesnout k podkově. Chodidlo se k podkově velmi dobře srovná. Jak rychle, to závisí na několika faktorech, včetně vlhkosti kopyta a závažnosti deformace. Ponechte střelku bez zásahu, aby poskytovala oporu chodidlu a napomáhala prokrvení.

V příští kapitole této série budeme pokračovat v pitvě tohoto kopyta a budeme se zabývat patologií v souvislosti s rovinou kopytní kosti. 

Poznámka pro čtenáře: Tato metoda funguje pro některé dobře, ale není jediným způsobem, k dosažení zdravého stavu. (Metoda funguje u většiny koní. Neprospívá pouze ve výjimečných případech, které mají svá opodstatnění jako například nedostatečně vyvinutý prstní polštář, patologie vnitřních struktur v pokročilém stadiu apod., autor se předchozím výrokem chrání, pozn. překladatelky).

Trimování k rovině zdravého funkčního chodidla a ustanovení roviny rovnoměrné tloušťky kopyta podporuje zdraví kopyt

Příběh a fotografie: M.T. Savoldi, G.F. Rosenburg

V předchozích dvou kapitolách v této sérii jsme si ukázali, jak analyzovat kopyto upravené k rovině zdravého funkčního chodidla. V této kapitole ukážeme patologii v úrovni kopytní kosti, která vzniká na chodidle, když kopyto není trimováno metodou UST. Pokud je kopyto trimováno jinak než UST, bude se chodidlo a kopytní kost P3 deformovat. Chodidlo se zploští a P3 se remodeluje. Fotografie v tomto článku zdůrazňují závěrečné fáze pitvy. Kopytní kost se remodelovala a zdraví zvířete bylo kompromitováno.

Obr. 1 Na tomto snímku je zobrazeno kopyto, s odstraněnými kopytními stěnami. Oblast špičky kopytní kosti tlačí do chodidla, což způsobuje, že se chodidlo prohýbá (zplošťuje) a kopytní kost zároveň ve své přední části degeneruje. Přemýšlejte o dynamice, která způsobuje tento typ patologie. Trim kopyt s ponecháváním přerostlých kopytních stěn v patkách umísťuje kopytní kost do polohy, která způsobuje výše popsané deformace. Představte si lidské chodidlo v kovbojské botě (nebo v lodičkách na podpatku, pozn. překladatelky); zvýšená pata způsobuje tlak v přední části nohy a ovlivňuje svaly a vazy.

Obr. 2 Na tomto snímku je zobrazeno stejné kopyto více shora a přibližuje přední část kopyta. Kopytní kost se přemodelovala tak, že přední hrana kopytní kosti je ohnuta směrem nahoru. Toto prohnutí má dvě možné příčiny: nadbytek délky stěny v patkách nebo velmi strmá klenba pod palmárními výběžky nebo obojí. V obou případech aplikace metody UST do budoucna minimalizuje tuto deformaci kopytní kosti.

Obr. 3 Při pohledu dolů na proximální plochu chodidla si všimněte ztmavlé oblasti ve špici. Jedná se o pohmoždění chodidla. Klinické příznaky ukazují, že v tomto případě je přední část kopytní kosti a chodidla přetížena. Zbarvení je způsobeno vnitřním tlakem špičky kopytní kosti a poškozením nervu. Poznámka: toto pohmoždění chodidla je důsledkem pohybu P3 v kopytním pouzdře směrem dolů a nikoliv tlakem od povrchu z vnějšku.

Obr. 4 Po odstranění kůže odhalíme povrch P3 a můžeme vidět, kde se P3 zploštila, zdegenerovala a ztrácí vertikální hloubku. Všimněte si také prohnutí špičky směrem nahoru.

Tento případ je typický, ale nejedná se zatím o závažný případ deformace P3, ke kterému dochází, když kopyto není trimováno k rovině UST. Pokud je kopyto dlouhodobě trimováno tak, že není přihlíženo k rovině rovnoměrné tloušťky chodidla, síly působící na P3 způsobí časem mnohem závažnější remodelaci. Víme, že rovina kopytního pouzdra je určována trimováním k rovině rovnoměrné tloušťky chodidla (jinými slovy, rovina kopytního pouzdra je určena mírou nárůstu kopytních stěn, pozn. překladatelky), ale rovina P3 je definována úhlem chodidla vůči zemi (tj. tím jak moc a kde krátíme při trimu kopytní stěny, pozn. překladatelky). Chodidlo se přirozeně snaží být v rovině s povrchem země. Protože úhel kopytní kosti je dán úhly chodidla, bude P3 je zřídkakdy v jedné rovině s povrchem (protože kopytní stěny neustále rostou a trim probíhá mnohdy v příliš dlouhých intervalech, pozn. překladatelky). Zdraví kopyt však můžeme ovlivnit tím, že pochopíme princip určení roviny rovnoměrné tloušťky chodidla a budeme trimovat tak, že P3 a následně celý kostní sloupec je normalizován (co nejblíže fyziologickému stavu vůči povrchu, pozn. překladatelky). Jako podkováři se musíme naučit pochopit a přijmout to, co kopyto nabízí (co je pro něj fyziologické, pozn. překladatelky). Musíme se naučit pracovat v rámci nabízených parametrů fyziologie, a nesnažit se diktovat, jak si myslíme, že by ideální kopyto mělo vypadat. Je třeba se zlepšovat, rozvíjet a udržovat kopyta zdravá.

Poznámka: AFA podporuje prezentaci nových metod podkování a trimování v časopise Professional Farrier. Uveřejnění těchto článků není podporou konkrétní teorie, zároveň nepřítomnost výrazů schválení neznamená, že AFA metodu neschvaluje.

Originál článku v Aj: http://www.farrierart.com/uniform_sole_thickness.html

Ukázka rovnoměrné tloušťky chodidla u kopyta kde nebylo do chodidla zasahováno:

Pokud není při trimu zasahováno do zdravé funkční rohoviny chodidla, narůstá chodidlo všude rovnoměrně tlusté. Hrbolky na chodidle na fotografii jsou starou odumřelou vrstvou chodidla. Zdroj foto: Paige Poss
Vlevo deformace chodidla vlivem dlouhodobě přerostlých podtočených patek. Vpravo zdeformované chodidlo vlivem dlouhodobě přerostlých strmých patek.

Deformace chodidla se může projevovat více způsoby než jen tím, který byl popsán v článku a který vidíme i na fotografii výše vpravo. Jiným případem je situace, kdy se patky začnou nedostatečných krácením podtáčet a začnou před sebou hrnout a tlačit hmotu chodidla. Dochází pak k nadměrné konkávnosti chodidla směrem dovnitř, viz kopyto vlevo na obrázku výše. Takováto deformace je velmi často k vidění zejména u zadních kopyt avšak nezřídka se vyskytuje i u předních kopyt. Mnohými podkováři a kopytáři je tento stav mylně považován za žádoucí a reprezentuje pro ně přítomnost „obloučku“ ve čtvrtích. U kopytních pouzder, která jsou narostlá do fyziologického tvaru a která nijak chodidlo nedeformují se však po trimu při postavení na rovnou plochu tento oblouček v chodidle nevyskytuje. Stěna a vnější obvod chodidla i po trimu přiléhají těsně k povrchu. Odlehčení kopytních stěn ve čtvrtích je dosahováno odlehčením kopytních stěn ve formě zkosení kopytních stěn či aplikace mustangrollu avšak nikoliv vytvářením obloučku v oblasti chodidla (pozn. překladatelky).

Více k tomuto tématu v přednášce Mika Savoldiho níže v Aj. Doporučuji shlédnout i v případě neznalosti Aj. Obrázky jsou velmi názorné a jednoduché k pochopení:

Hledání roviny zdravého funkčního chodidla je jeden ze základní principů P3Trimu viz: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

U koní, kteří byli dlouhodobě podkováni, měli kopyta dlouhodobě přerostlá nebo mají málo vyvinuté vnitřní struktury, není mnohdy možné kopytní stěny v patkách razantně během prvního rehabilitačního trimu zkrátit k úrovni zdravého chodidla, protože by byli velmi citliví. U těchto koní je třeba kopytní stěny krátit postupně a sledovat úroveň komfortu koně. Zkrácení kopytních stěn k úrovni chodidla je výhledový cíl (pozn. překladatelky).

Změna morfologie kopyt po sundání podkov Oldenburská kobylka

Charakteristika: plemeno Oldenburský kůň, věk 15 let. U současné majitelky od 3 let. Kovaná od 4 let na přední kopyta. Díky volným vazům, špatně navázaným bedrům, celkově špatnému postoji byla jednou nebo dvakrát kovaná na zadek.

Ustájení: kobylka žije v kombinovaném pastevním ustájení na pozemku o velikosti cca 1 hektar s dalšími koňmi, květen – listopad 24/7 venku, jinak v zimě na noc box.

Využití: rekreační ježdění. Drezúrní práce s důrazem na uvolnění těla i psychiky koně se zapojením zádě, vyjížďky do terénu. Kobylka má volnější kolenní vazy, což se projevuje při pohledu zezadu v pohybu – stehna se jakoby více vlní v kyčlích. Pravidelná práce a posilování kobylce svědčí. Kolenní klouby jsou pak více stabilizované.

Stav kopyt: přední kopyta byla podkována od 3 let kobylky, zadní kopyta naboso. Díky volným vazům, špatně navázaným bedrům, celkově špatnému postoji byla jednou nebo dvakrát kovaná na zadek se silnějším jedním ramenem, což podrželo nohu, kobylka se zlepšila v pohybu, ale po druhém kování se jí vylomila stěna a podkovy na zadních kopytech byly sundány. Majitelka v průběhu života kobylky zkoušela kobylku dvakrát zout i z předních podkov, ale z důvodu velké lámavosti kopytních stěn a špatné chůzi, se majitelka vždy k podkování předních kopyt vrátila. Potřetí majitelka zkusila zout podkovy na základě konzultace se Srovnejkopyta.cz. Přechod byl pro kobylku těžký, ale je úspěšný. Kobylce do určité míry opadlo vybudované osvalení z předchozího období a určité tělesné partie byly z nového stavu namožené. Kobylce byl upraven jezdecký režim tak, aby na ní nebyly kladeny nadměrné nároky, ale zároveň aby jí pomohl se rozhýbat a zvyknout si na nový stav. V současné době postupně nabírá původní formu.

V přechodném období kobylka chodila v botách a momentálně je potřebuje již jen na tvrdém a kamenitém terénu. Kopytní pouzdra zejména předních nohou byla deformovaná, střelka propadlá k zemi, kopytní stěny slabé a chodidlo ploché. Od května 2021 aplikován P3Trim každé 4 týdny. Po sundání podkov se stěny v prvních 3 měsících velmi lámaly. Kobylka se pohybovala velmi opatrně a po tvrdém a kamenech chodila bez bot velmi špatně a s námahou.

Příspěvek monitoruje levé a pravé přední kopyto.

Levá přední

Květen 2021 před trimem. Vyboulená korunka poukazuje na deformaci kopytního pouzdra – předozadní stlačení kopytního pouzdra – špice a patky jsou rostlé k sobě blíže než je fyziologické, vyboulení ve čtvrtích. Schéma níže.
Vlevo květen 2021, vpravo prosinec 2021
Schéma deformace kopytního pouzdra
Květen 2021 po trimu
Červen 2021 před trimem
Červen 2021 po trimu
Červenec 2021 před trimem. Odrůstající zlom v přední stěně.
Červenec 2021 po trimu
Prosinec 2021 před trimem
Prosinec 2021 po trimu
Levé přední kopyto vlevo 21.1.2022 před trimem, vpravo 21.1.2022 po trimu
Vlevo květen 2021, vpravo prosinec 2021
Vlevo 5/2021, vpravo 1/2022. Patky se rozevírají.

Pravá přední

Stav kopyt k 22.12.2021: Za 7 měsíců odrostlo kobylce staré kopytní pouzdro a narostlo nové, těsněji přirostlé ke kopytní kosti. V průběhu nárůstu nového pouzdra se objevil typický zlom v přední stěně. Kopytní stěny se již nelámou, jsou pevné, hladké a dostatečně tlusté oproti květnu 2021. Kvalita kopytních stěn se zlepšila pravidelným trimem s odlehčováním kopytních stěn bez změny krmiva. Chodidlo je nyní konkávní, patky i střelka se rozšířily. Tvar kopytních pouzder je fyziologický. Kobylka se pohybuje velmi dobře.

Více o P3Trimu zde v odkazu: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Pohyb na jízdárně bez bot cca měsíc po sundání podkov:https://www.youtube.com/watch?v=5NWOGyu_vZo

Pohyb v botách na jízdárně říjen 2021: https://www.youtube.com/watch?v=ImIQ6_nIqZ4

Sousled vývoje levého předního kopyta zde. Na požádání mohu zaslat ve větším rozlišení:

Zadní kopyta:

Levé zadní kopyto 27.5.2021
Levé zadní kopyto po trimu 27.5.2021. Kost byla pravděpodobně v pozici negativní plantární úhel na což poukazuje vyboulená přední stěna.
Levé zadní kopyto před trimem 21.1.2022
Levé zadní kopyto po trimu 21.1.2022

Více o P3 trimu zde: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Remodelace přerostlého kopytního pouzdra s podtočenými patkami

Charakteristika: kobylka kříženec český teplokrevník a paint horse, věk 3 roky

Způsob chovu: od hříběte na pastvinách s dalšími koňmi. Momentálně u nových majitelek na treku s dalšími dvěma koňmi.

Stav kopyt: kopyta byla do července 2021 trimována v delších časových intervalech, někdy i déle než po 8 týdnech. Kopytní pouzdra předních nohou byla výrazně přerostlá s deformacemi – sukně, podtočené patky, mírně kontrahované patky. Zadní kopyta podtočené patky a dlouhé špice. Všechny kopyta mají dobře vyvinutý tuhý prstní polštář a střelky. Od 26.7.2021 je kobylka trimována pravidelně každé 4 týdny. Deformace postupně mizí, střelky mají kontakt se zemí a patková část mohutní. Kobylka se pohybovala v minulosti dobře a i po pravidelné aplikaci P3Trimu se pohybuje dobře.

Příspěvek monitoruje levé přední kopyto.

Vlevo 7/2021 před trimem, vpravo 11/2021 před trimem
Bod došlapu se nachází v současné době více vzadu, patky tak mohou lépe nést váhu koně a zamezí to jejich dalšímu podtáčení
Vlevo 7/2021 po trimu, vpravo 11/2021 po trimu
Jednotlivé fáze remodelace ve stavu před trimem. Odlesk ve čtvrtích na fotkách nahoře poukazuje na deformaci kopytního pouzdra – vyboulení ve čtvrtích.
Jednotlivé fáze remodelace po trimu
Tím jak se rovnají patky se také rovná linie korunky
Patková sedla se nachází ve více fyziologické pozici. Ve čtvrtích bylo kopytní pouzdro vyboulené do stran vlivem podtočených patek, nyní již v pořádku.
Chodilo je ploché, časem zesílí chodidlo a vytvoří se konkávnost.

Změna morfologie kopyt Anglický plnokrevník

Kobylka Anglického plnokrevníka je součástí dětského jezdeckého spolku. V současné době je jí 13 let a je využívána k rekreačnímu ježdění (vyjížďky, práce na jízdárně, hobby závody). Kobylka je menšího vzrůstu a přesto, že má dobrý původ nebyla, pravděpodobně z důvodu malé výšky, zařazena do dostihového tréninku. Neví se, zda měla někdy podkovy. Posledních cca 7 let je určitě naboso. Kobylka je chována pastevním způsobem s dalšími koňmi. Příspěvek monitoruje levou přední nohu.

Stav kopyt září 2020: kopyta měla delší špice, přední stěna kopyta mírně vyboulená a podtočené patky u všech nohou. Přední kopyta v patkách mírně těsná. Podkovář v minulých letech ponechával v patkách podpatek. Od října 2020 aplikován P3Trim každé 4 týdny jehož součástí je trim patek na úroveň zdravého chodidla.

9/2020
4/2021
4/2021 po trimu
7/2021 po trimu a fáze předcházející zvednutí patkové části
8/2021
8/2021 po trimu

Stav kopyt září 2021: Kobylka chodí po celou dobu dobře. Po trimu byla občas citlivější na kamenech. Kopytní pouzdro má nyní více fyziologický tvar. Teprve během srpna 2021, tedy po roce pravidelného trimu s odlehčováním kopytních stěn každé 4 týdny se zvedla patková část.

9/2021
9/2021 po trimu

Stav k 11.3.2022: kobylka se pohybuje velmi dobře. Zlepšila se linie korunky i sklon patek a patková část mohutní. Patkové cibule se nachází výše nad zemí, než v minulosti. Remodelace pokračuje.

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Dostihová kobylka s high/low syndromem

Typický postoj koně s high/low syndromem. Zkrácená šlacha hlubokého ohybače způsobuje, že koni je pohodlnější stát z touto nohou neustále zakročenou. Při pasení se postoj ještě prohlubuje a vzdálenost mezi předkročenou a zakročenou nohou může být více než 60 cm. Dispozice pro zkrácení šlachy může vzniknout již v děloze matky popř. po narození hříběte z důvodu nadměrné křivosti těla či po úraze. Hříbě postupně hledá pohodlný postoj při pasení, stání a pohybu a vznikne zvyk, kdy hříbě ponechává vždy jednu nohu zakročenou a jednu předkročenou. Holeně zadních nohou by měly mířit kolmo k zemi. Díky negativnímu palmárnímu úhlu v obou zadních kopytech však míří nyní pod tělo.

Majitelka zakoupila v roce 2018 čtyřletou kobylku vyřazenou z dostihového sportu za účelem dalšího využití koně k rekreačnímu ježdění. Kobylka byla podkovaná na všechny čtyři nohy. Ustájena v noci v boxe, přes den chodila do výběhu, často sama, bez dalších koní. Od začátku nezvedala kobylka při chůzi pořádně zadní nohy a cca po roce u nové majitelky začala kobylka kulhat. Majitelka přizvala veterinární lékařku, která provedla kompletní prohlídku. Výtažek z výsledné zprávy veterinářky zde (ve formě obrázku přiložená v celém znění níže):

Anamnéza: Přetrvávající kulhání na pravou pánevní končetinu již několik měsíců, občas slabé kulhání na obě přední končetiny. Po doporučení veterináře nakována na pánevní končetiny, kulhání beze změny.

Závěr: Abnormální způsob pasení klisny má za následek celkovou svalovou nerovnováhu těla, velice zvýrazněnou přirozenou křivost koně a hlavně vadu postoje projevenou silným low heel /high heel syndromem. Klisna je chována pastevním způsobem, což znamená, že v tomto držení těla přetrvává většinu dne, čímž si veškeré vady a problémy fixuje, udržuje a bohužel i prohlubuje. Tyto následky jsou natolik velké, že ani razantní změna způsobu chovu společně se správným ortopedickým nakováním klisny by nevedla k natolik výraznému zlepšení, aby byla klisna schopná pracovat pod jezdcem. Dále toto držení těla pochopitelně značně přetěžuje veškeré struktury těla, takže se dá předpokládat dřívější nástup ortopedických problémů a s tím nemožnost využití koně k jezdeckým účelům. Klisna byla předvedena hlavně kvůli pravé pánevní končetině, kde vykazuje dlouhodobé kulhání. Vzhledem k pohybu končetiny a tvaru kopyta předpokládám, že by mohlo jít o negativní palmární úhel, což by prokázalo a potvrdilo rentgenologické vyšetření. Tento problém je nevratný a je nutné speciální ortopedické podkování.

Pastevní postoj kobylky v době vyšetření veterinářem

Z výše uvedeného bych klisnu nedoporučila k jezdeckému využití a to ani pro rekreační ježdění, aby byl dodržen welfare klisny. Zároveň se jedná o vady dlouhodobé, které vznikaly několik let na základě abnormálního postoje klisny a měly být řešeny v počátečním období života klisny, ideálně do půl roka života. Nyní je jejich řešení pouze částečné a bez větší záruky na úspěch.

Březen 2021: Majitelka si chtěla ověřit zda vyzkoušela všechny možnosti. Z minulosti slyšela o metodách bosého trimu, které napravily velmi špatný stav kopyt a kontaktovala mne přes mou stránku www.srovnejkopyta.cz. Po krátkém uvedení do problematiky bosého trimu a ukázky jiných úspěšných případů majitelka zajistila sundání podkov a bylo provedeno počáteční vyfocení stavu kopyt. Všechna kopyta kobylky měla velmi nefyziologický tvar, znemožňující správnou funkci kopyt. Takovýto stav kopyt měl bezpochyb i dlouhodobý vliv na celé tělo koně. Na základě zkušenosti s jinými koňmi se dalo předpokládat, že LP, LZ i PZ měly negativní palmární úhel a PP měla zase nadměrný kladný palmární úhel na což poukázal i velký otlak v chodidle v místě, kde se uvnitř kopyta nachází hrot kopytní kosti. Po dohodě s podkovářem je u kobylky od března 2021 aplikován P3Trim (fotky lze zvětšit otevření v novém okně).

Otlak v místě uložení špičky kopytní kosti
Levá přední výchozí stav
Pravá přední výchozí stav
Levá zadní výchozí stav
Pravá zadní výchozí stav
Levá přední květen 2021. Patkové cibule jsou již nad zemí.
Pravá přední květen 2021
Levá zadní květen 2021
Pravá zadní květen 2021

Červen 2021: Společně s kamarádkou vytvořila majitelka na svém pozemku trekové ustájení, které do budoucna dopřeje kobylce více pohybu a přeruší zlozvyk pastevního postoje, jelikož pastva bude koním umožněna jen výjimečně. Krmení nyní probíhá ve formě přídělů sena v sítích cca 1 metr nad zemí.

Vlevo LP po trimu březen 2021, uprostřed červenec 2021, vpravo srpen 2021
Některé změny jsou drobné, ale významné.
Patková sedla jsou již skoro ve fyziologické pozici. Patky se rozšířily.

Srpen 2021: Kobylka si dobře zvykla na nové prostředí a trekové ustájení s dalšími dvěma koňmi. Koně často využívají trek ke hrám a oběhnou trek několikrát dokola během 15 minut. Okruh měří cca 400 m. Kopyta se během pěti měsíců velmi proměnila. Kopyta, která měla nízké podtočené patky a dlouhé špice mají nyní již patkové cibule nad zemí. Špice jsou kratší. Kopytní kost je u zadních nohou pravděpodobně nadále v pozici mírného negativního nebo nulového plantárního úhlu, ale vykazují výrazné morfologické zlepšení. Levé přední kopyto má pravděpodobně již nulový či mírně kladný palmární úhel a pravé předního kopyta oproti původního očekávání nabídlo ještě větší snížení patek. Zkrácená šlacha hlubokého ohýbače na toto snížení nereaguje negativně. Kobylka nekulhá a chodí dobře i po trimu. Občas stojí s předními nohami skoro vedle sebe. Majitelka si pořídila bezkostrové sedlo a střídá procházky na ruce s krátkými vyjížďkami v kroku. Očekávaná doba další rehabilitace je další cca rok a půl. Ukazuje se že, rehabilitace zadních kopyt s negativním plantárním úhlem bude trvat déle než kopyt předních. Doporučeno pravidelné fyzio a práce ze země pro zmírnění dopadů křivosti těla.

Levá přední srpen 2021
Pravá přední srpen 2021
Levá zadní srpen 2021
Pravá zadní srpen 2021. Patky se zvedají velmi pomalu a bude ještě trvat nějaký čas než se patkové cibule odlepí více od země.
Levá přední v rozmezí březen – srpen 2021
Změna bodu došlapu
Odhad polohy kopytní kosti březen 2021 vlevo a srpen 2021 vpravo
Pravá přední v rozmezí březen – srpen 2021
Odhad polohy kopytní kosti březen 2021 a srpen 2021
Levá zadní vlevo březen 2021, uprostřed červenec 2021, vpravo srpen 2021
Levá zadní v rozmezí březen – srpen 2021
Srovnání březen – srpen 2021 pravá zadní. Patkové cibule se po trimu nachází nad zemí.
Přední nohy v rozmezí březen – srpen 2021
Patková část mohutní

Stav přední nohy 20.9.2021:

Postoj u sena, kobylka je schopná stát s oběma předními nohami vedle sebe.

Stav k 4.3.2022: fyzioterapeutka hodnotí změny tvaru kopyt a stav těla kobylky kladně. Na začátku rehabilitace bylo výstupem kontroly fyzioterapeutky konstatování, že každá půlka těla této kobylky je jinak osvalená a jinak stavěná a vypadá to, že každá polovina patří jinému koni. V současné době jsou obě půlky těla osvalené více rovnoměrně, kobylka se pohybuje lépe a celkově se zlepšil její postoj. Pravé přední kopyto je stabilizované ve fyziologickém tvaru a probíhá pravidelné focení pouze levého předního kopyta. Zkrácená šlacha u pravé přední nohy nezpůsobuje potíže a nevykazuje nadměrný tah. Je pravděpodobné, že došlo k protažení svalů v horní části těla, které na šlachu navazují. Změny na zadních kopytech probíhají velmi pomalu a další fotky budou přidány, až budou změny více viditelné.

Po trimu
Remodelace kopytního pouzdra probíhá velmi zajímavě. Prolínají se změny v průběhu a sklonu přední stěny, linie korunky a sklonu a délce patek. Na fotce z 3/2022 lze vidět, že sklon patek je horší než v předchozích dvou fázích, ale narostly během stejného intervalu do větší délky a narovnala se linie korunky. V dalších fázích lze očekávat opětovné zlepšení sklonu patek.
Levá zadní
Levá zadní
Levá přední před trimem
Levá přední po trimu

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Změna morfologie plochých kopyt s podtočenými patkami

Postoj 24.7.2020

Valach,  10 let,  kříženec appaloosa /ang. plnokrevník

Způsob chovu: u prvního majitele, kde se narodil v noci box, přes den výběh. U druhé majitelky pastevně 24/7. Nyní u třetí majitelky také pastevní ustájení 24/7 s dalším koněm.

Způsob využití: Rekreační ježdění, momentálně bez pasujícího sedla a jen procházky na ruce. Má nepohodlné chody, zakopává. Po osedlání si v minulosti několikrát lehnul / spontánně upadl a následně mu natekly šlachy u dvou nohou. Majitelka by ráda zrehabilitovala kopyta, než začne na koníkovi opět jezdit.

Historie: z informací od 2. majitelky to vypadá, že koník byl obsednut kolem 3 let, naučen základním pobídkám a ovládání za účelem ježdění. Je možné, že základní výcvik byl velmi urychlen. Druhá majitelka na něm jezdila pouze 1 x týdně a měl podle jejich slov nepohodlné chody. Tato majitelka vážila 105 kg. Po příchodu k současné 3. majitelce kůň vůbec neuměl chodit na lonži ani další základní povely ze země, na vodítku předbíhal. Později v sedle občas vyhazoval.

Stav kopyt a související: prvních cca 5 let na boso, později 3 roky po sobě kován na přední nohy od dubna do října, poslední dva roky nepřetržitě naboso. Celkem pravidelný postoj, kopyta mírně vytočená ven, všechna kopyta mají velmi nízké podtočené patky a tenké chodidlo. Kopyta mají minimální prstní polštář, tz. navikulární oblast je bez řádné ochrany. K dispozici RTG pravého předního kopyta níže. Ukazuje nulový palmární úhel, nízké patky, tenké chodidlo, dlouhá špice, přední stěna se mírně odchlipuje od kopytní kosti. K dispozici boty Renegade Viper na všechny kopyta, ve kterých koník občas chodí na procházky na ruce. Na kruhu na travnatém povrchu koník kulhá na levou zadní. Jinak se po trávě pohybuje dobře v kroku a klusu. Po silnici a kamenitém povrchu se pohybuje velmi opatrně a často klopýtá.

Trim: kůň se pohybuje po měkké travnaté pastvině, není ježděn ani jinak využíván, přerůstající kopytní stěny byly slabé, třepily se a vznikaly praskliny. Byl zvolen razantnější trim – krácení kopytních stěn na úroveň chodidla včetně patek, odlehčení kopytních stěn výrazným mustangrollem ve čtvrtích a ve špici, očištění staré rohoviny chodidla a minimální úprava střelky (pouze to co se odtrhává či tvoří skuliny pro hnilobu). Sledování průběhu osy prstu a přední kopytní stěny. Po prvním trimu chodil kůň několik dní mnohem citlivěji než před trimem, ale do týdne začal chodit opět jako před trimem. Po druhém trimu se pohyb již nezhoršil. Očekávaná doba rehabilitace je nejméně 2 roky. Postupně se obmění kopytní pouzdro a začne mohutnět střelka. Začnou dorůstat patky, sílit chodidlo a mohutnět prstní polštář.

Fyzioterapie: bez nálezu, pouze identifikována běžná křivost (méně ohebný na kruhu na levou ruku). RTG zad bez nálezu, hezké obratle, žádné kissing spine. Na rentgenu je vidět stín na jednom z výběžků obratlů kohoutku – možná byl v minulosti zlomený, je třeba ověřit u veterinářky, která RTG prováděla. Koník má trochu prohnutý hřbet. Může souviset s brzkým obsednutím, nešetrným zatěžováním v mladém věku.

Rtg zad dle veterinářky bez nálezu. Vpravo nahoře je vidět prasklina, ale veterinářkou to nebylo nijak komentováno.

Stav kopyt k 15.11.2020: patky se tolik nepodtáčí, po směru růstu míří více k zemi (kromě levého předního kopyta), posunuly se více do zadní části kopyta a podporují lépe váhu koně. S nástupem zimních měsíců moc nerostou a nebudou při dalších několika trimech kráceny, nechají se růst, aby se více zvedla patková část kopyta. Přední stěna kopyt roste zejména u předních kopyt více paralelně s kopytní kostí. Špice jsou od října kráceny kleštěmi až do bílé čáry v oblasti 10-14 hod, méně razantní mustangroll ve čtvrtích, aby měl kůň větší podporu kopytních stěn, ale nebyl podporován vznik sukní. Kopyto zatím není moc konkávní a oblouček ve čtvrtích i díky nízkým patkách nenabízí. Kopytní rohovina je kvalitnější, pravděpodobně i z důvodu podávání Equinoxu od července 2020. Kůň se pohybuje dobře po měkkém ve všech chodech. Nadále citlivý na silnici a kamenech.

Vlevo 24.7.2020 před trimem, vpravo 15.11.2020 před trimem
24.7. před trimem – 15.11.2020 po trimu. Kopytní pouzdro vlevo vypadá zdánlivě v lepším fyziologickém stavu, avšak rovina kopytní kosti s vnitřních struktur je určena přerostlými stěnami a podtočenými patkami. Na fotce vpravo jsou patky 1 mm nad úrovní chodidla a zbytek kopytních stěn paralelně s rovinou chodidla a tedy rovina kopytní kosti a vnitřních struktur je paralelně se zemí.
Vlevo 24.7. a vpravo 15.11.2020. Křivky vpravo jsou kopiemi křivek z fotky vlevo. Křivka na kosti spěnkové slouží k porovnání velikostí fotek. Kolmice ukazuje polohu patek v místě kontaktu se zemí.
Vlevo po trimu 24.7.2020 po zkrácení stěn na úroveň chodidla, vpravo po trimu 15.11.2020
Korunka v patkové části je k 15.11.2020 výše nad zemí než 24.7.2020
Vlevo 24.7. před trimem, uprostřed 14.8. před trimem, vpravo 15.11.2020 před trimem
Vlevo 24.7. před trimem, uprostřed 14.8. před trimem, vpravo 15.11.2020 po trimu
Před trimem a po trimu předchozího podkováře 23.5.2020
Před trimem a po trimu 24.7.2020
24.7. – 15.11.2020 před trimem
Srovnání před trimem 23.5., 24.7. a 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
24.7. před trimem – 15.11.2020 po trimu
Křivky vpravo jsou kopie křivek na fotce vlevo.
24.7.2020 po trimu vlevo a 15.11.2020 po trimu vpravo
Vlevo 24.7. před trimem, uprostřed 26.8. před trimem a vpravo 15.11.2020 po trimu
Prasklina a kopytní rohovina detail 24.7.2020
Rohovina a prasklina 15.11.2020
Květen 2019
Před trimem a po trimu předchozího podkováře 23.5.2020
Před trimem a po trimu 24.7.2020
24.7. – 15.11.2020 před trimem
Srovnání před trimem 23.5., 24.7. a 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020. Křivky vpravo jsou kopie křivek na fotce vlevo.
24.7. – 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
15.11.2020
15.11.2020
15.11.2020
15.11.2020
15.11.2020

Stav kopyt k 19.12.2020: patky jsou méně podtočené, pomalu narůstají, již se nekroutí pod kopyto a nesou váhu koně. Kopyto začíná nabývat konkávnost. Hloubka střelkových rýh u hrotu střelu byla v minulosti 3 mm, nyní 7 mm. Hloubka zadních rýh 21 mm. Střelky zejména u zadních nohou se trhají a započala jejich obměna. Objevují se v nich díry v rámci rozšiřování patek. Hmota by měla časem dorůst. Rohovina střelky není ani v tomto stavu upravována (pouze když už něco skoro odpadá nebo tvoří kapsu, kde by se mohla tvořit hniloba). Po odříznutí malého kousku se ukázalo, že hmota je stále zdravá a živá a po odstranění by koni chyběla při ochraně kopyta. Prohlubně v zadní částí střelky jsou při tlaku citlivé a boty na zadních kopytech momentálně tlačí. Na procházky kůň chodí s botami jen na předních kopytech. Kůň se pohybuje velmi dobře po travnatém povrchu. Citlivý na silnici a kamenech.

Pravá přední. Vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 12/2020 před trimem
Vlevo 9/2020 po trimu, vpravo 12/20 po trimu
Vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 12/2020 před trimem
Vlevo 8/2020 před trimem, vpravo 12/2020 před trimem
Levá přední. Vlevo 9/2020 po trimu, vpravo 12/2020 po trimu
Vlevo 7/2020 před triem, vpravo 12/2020 před trimem
Zkrácení vzdálenosti od hrotu střelky ke bílé čáře
Levá zadní. Vlevo 9/2020, vpravo 12/2020
Vlevo 7/2020, vpravo 12/2020. Patky se roztáhly a ve střelce vznikla díra, která by měla postupem času zarůst novou hmotou.
Pravá zadní. Vlevo září 2020, vpravo 19.12.2020
Vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 12/2020 před trimem
Zkrácení vzdálenosti od hrotu střelky k bílé čáře.
Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021
Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 po trimu
Levá přední 1/2021 po trimu
Levá přední 1/2021 po trimu s razatnějším odlehčením špice v rozsahu 10-14 hodin za chodidlovým valem ve špici. Při dalších trimech pravděpodobně již nebude potřeba.
Pravá přední, vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 před trimem
Pravá přední, vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 po trimu
Pravá přední, vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 před trimem
Pravá přední, vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 před trimem
Levá zadní. Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 před trimem
Levá zadní. Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 po trimu
Levá zadní. Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021
Levá zadní. Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021

Stav k 27.2.2021: koníkovi se u všech kopyt hodně zvětšila konkávnost. V červenci 2020 byla vzdálenost z nejhlubšího místa rýhy u hrotu střelu k povrchu 3mm, nyní 9 mm. Koník se pohybuje mnohem lépe i po silnici. Původně majitelka chodila s koněm na procházky s botami Renegade na všech 4 nohách. Nyní střídá procházky s botami na předních nohách a bez bot. Občas se na koni během procházky sveze v kroku. Kůň to zvládá bez problémů a zakopává méně než v minulosti.

Levá přední, vlevo 7/2020, vpravo 2/2021
Vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 2/2021 před trimem
Vlevo 7/2020 po trimu, vpravo 2/2021 po trimu
Pravá přední, vlevo 7/2020, vpravo 2/2021
Vlevo 7/2020, vpravo 2/2021
Vlevo 7/2020 po trimu, vpravo 2/2021 po trimu
Konkávnost pravá přední 24.7.2020
Konkávnost pravá přední 27.2.2021
Konkávnost pravá přední: vlevo 8/2020 po trimu, vpravo 27.2.2021 před trimem. U trimu vlevo byl v rámci rehabilitace použit výraznější mustangroll než je obvyklé. Záběr fotky, jehož hlavním cílem bylo zachytit chybějící konkávnost tento razantnější trim ještě zvýrazňuje. Kůň však nechodil pouze po střelce a po chodidle. Kopytní stěna v patkách a část tloušťky kopytní stěny ve čtvrtích byla zachována.
Levá zadní, vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 2/2021 před trimem
Levá zadní vlevo 7/2020, vpravo 2/2021
Pravá zadní vlevo 7/2020, vpravo 2/2021
Vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 2/2021 po trimu
.Vlevo 7/2020 po trimu, vpravo 2/2021 po trimu

Stav k 8.8.2021: jelikož má koník pravděpodobně plošší kopytní kost (spíše nižší s delší špičkou), náprava kopytního pouzdra se děje velmi postupně. Je však možné pozorovat průběžné opakované přeúhlování kopyta a patky jsou méně a méně podtočené. Majitelka začíná na koni jezdit.

Levá přední před trimem, srovnání vlevo 7/021, vpravo 8/2021
Levá přední po trimu srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Pravá přední před trimem, srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Pravá přední po trimu, srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Levá zadní před trimem, srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Levá zadní po trimu, srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Pravá zadní před trimem, srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Pravá zadní po trimu, srovnání vlevo 9/2020, vpravo 8/2021

Rtg přední kopyta z 5.10.2021: tloušťka chodidla se pohybuje okolo 10 mm (vč. škáry), což je prozatím pro kopyto nedostatečná ochrana. V minulosti to však bylo, vzhledem k výchozímu stavu kopytních pouzder, pravděpodobně i méně. Majitelka má v tuto chvíli výchozí rtg a za rok může stav opět překontrolovat.

RTG levá přední. Tloušťka chodidla u hrotu střelu 9,8 mm, pod palmárním výběžkem kopytní kosti 11,1 mm. Palmární úhel veterinářka nezměřila. Dá se odhadnout, že je mírně kladný v rozmezí 0 – 1 stupně.
RTG pravá přední. Tloušťka chodidla u hrotu střelu i pod palmárním výběžkem kopytní kosti 9,6 mm. Palmární úhel veterinářka nezměřila, dá se odhadnout, že je mírně kladný v rozmezí 0 – 1 stupně.

Stav kopyt k 15.11.2021: chodidlo zesílilo a střelky zmohutněly. Kopyta jsou po trimu v patkové části výrazně vyšší než na počátku v 7/2020. Patky se méně podtáčí, přední stěny rostou podél kopytní kosti. Remodelace nadále probíhá. Praskliny prozatím nemizí. Odlehčení stěn nezabírá, stejně tak na ně nemá vliv dlouhodobý příjem minerálních doplňků. Majitelka je bude nyní pravidelně dezinfikovat a uvidíme, zda se něco změní. Kůň se pohybuje lépe.

Levá přední po trimu vývoj
Pravá přední po trimu vývoj
Vlevo 7/2021, vpravo 10/2022

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Morfologie kopyt kříženec pony s ČT 2019-2021

červenec 2019

Kobylka pony x ČT 4 roky.

Ustájení: od narození pastevní 24/7, nejdříve na 3 hektarech, nyní na 5 hektarech s dalšími koňmi

Způsob využití: práce ve volnosti, v budoucnu rekreační ježdění. Kobylka je obsednutá, momentálně probíhá výcvik ze země, zatím se na ní nejezdí.

Krmení: celoroční pastva, v zimě seno ad libidum ze zpomalovací sítě, solný liz.

Kopyta: korektura poprvé provedena v 1 roce u nového majitele. Kobylka má velmi dobře vyvinutá kopyta, včetně prstního polštáře. Kobylka našlapuje od patek. Od roku 2019 kobylka v létě výrazně přibývá na váze a přední kopytní stěna byla prohnutá, což může být způsobeno mechanickým páčením špice od země nebo také povolením lamel z důvodu vlivu metabolických problémů. Trim původně probíhal po 5-6 týdnech. Od října 2019 probíhá každé 4 týdny. Od jara 2021 bude kobylka s dalším koněm odstavena na menší prostor s malým množstvím trávy a bude krmena převáženě senem.

Trim: krácení kopytních stěn na úroveň chodidla, odlehčení kopytních stěn zkosením ve čtvrtích a ve špici, očištění staré rohoviny chodidla a minimální úprava střelky (aby příliš nevyčuhovala nad kopytní stěny). Sledování průběhu osy prstu a přední kopytní stěny.

Vlevo 18.10.2019 před trimem, vpravo 12.11.2020 před trimem
\Vlevo 18.10.2019 před trimem, vpravo 12.11.2020 před trimem
Vlevo 18.10.2019 před trimem, vpravo 12.11.2020 před trimem, centrální rýha nadále bez hniloby
Vlevo 18.10.2019 před trimem, vpravo 12.11.2020 před trimem
Vlevo 18.10.2019 před trimem, vpravo 12.11.2020 před trimem
12.11.2020

Stav kopyt k 14.11.2021: bylo provedeno RTG levého předního a levého zadního kopyta (po trimu). Kobylka má mohutný tuhý prstní polštář a dostatečně tlusté chodidlo. Během srpna 2021 se trochu přichvátila na pastvě a přední stěna se oddaluje od kopytní kosti. Během letních měsíců je poměrně obézní. Prozatím není možné její odstavení z pastvy. V místě ustájení (u majitelky doma) není žádný prostor bez trávy, kde by měla zároveň dostatečný pohyb. Do budoucna bude promyšleno. Přichvácení se projevilo rozšířením bílé čáry u všech 4 kopyt. Vůbec se však neprojevilo na chůzi. Používaný trim umožňuje kontakt chodidla a střelky se zemí a nedochází k přetěžování kopytních stěn. Při porovnání průběhu osy prstu nedošlo k rotaci kopytní kosti, ale je možné, že současný palmární úhel je ovlivněn protažením lamel z přichvácení a fyziologický palmární úhel kobylky by jinak byl o něco nižší. Bude do budoucna sledováno.

Levá přední
Rozšířená a růžová bílá čára v srpnu 2021
Levá zadní
Levá zadní bez popisků
Kobylka v 1 roce a ve 4 letech

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Změna morfologie kopyt kobylka Karačájevský kůň

13.8.2020

Karačájevský kůň, 12 let.

Způsob chovu: odchov na pastvinách pravděpodobně do 4-5 let. Nyní také 24/7 na pastvě, kde se vyskytují ovocné stromy a na podzim jsou k dispozici padající jablka, hrušky a švestky.

Krmení: krmena ovesnými granulemi z jezdeckého klubu a později do ovesných granulí přidány rýžové otruby. Od ledna do července 2020 müsli s rýžovými otrubami cca 2x týdně. V režimu 24/7 v létě možnost pastvy, seno celoročně. Různé pamlsky od dětí. Dvě zimy měla kašel v zimě 2019 měla antibiotika. Od července 2020 vynechány rýžové otruby.

Způsob využití: v minulosti využívána pro výuku jízdy na koni pro děti, bohužel poznamenána, na děti útočí. Problém s dětmi a agresivní zlozvyky vznikly už u majitele před jezdeckým klubem – byla přijata dosti divoká a v klubu naopak dostala rozmanité zkušenosti a odolnost vůči různým vjemům. I přes výrazné zlepšení dávala najevo, že ji takový režim nevyhovuje. U současné majitelky bude využívána na rekreační ježdění. Režim 1 den v týdnu volno, 6 dní různorodá práce – kavalety, lonžování, protahování, práce na důvěře (následovaní, bubáci, triky, procházky), 1-2x týdně krátká vyjížďka na padu.

Chiropraxe: v minulosti měla kobylka pozitivní nález z ohybových zkoušek – pravá přední 3.stupeň a levá zadní  2. stupeň. Po nákupu kobylky v září letošního roku majitelka kobylce zajistila několikrát návštěvu chiropraktika. Započala celková rehabilitace. Kobylce bylo odblokováno větší množství subluxací.

Stav kopyt: Kobylka má velmi dobře vyvinutá kopyta včetně prstního polštáře – ukázkový. Kopyta jsou jen přerostlá (sukně, náznak prasklin, trochu zúžené patky). Trim byl v minulosti prováděn nepravidelně v delších časových rozmezích (i více než 8 týdnů). V roce 2019 krátce nakována na přední nohy. Trim kopyt byl nepřesný a vedl ke vzniku deformací a změny postoje. Zadní kopyta jsou každé jiné. Při pravidelném trimování budou všechna kopyta v naprostém pořádku a fyziologickém stavu. Trim: krácení kopytních stěn na úroveň chodidla, někdy i v patkách, někdy v patkách ponechána rohovina 1-3 mm nad úrovní chodidla (pozorování vlivu na chůzi), odlehčení kopytních stěn mustangrollem ve čtvrtích a ve špici, očištění staré rohoviny chodidla a minimální úprava střelky (aby příliš nevyčuhovala nad kopytní stěny). Sledování průběhu osy prstu a přední kopytní stěny.

Od září 2020 krmeno muesli Novaequi herba, Pulmoran (bylinky na plíce), echinacea, semena, rýžové otruby a selen (chudá oblast na selen v půdě). Max. 1,5kg krmiva výše uvedeného složení /den. Zaměření na podporu dýchacího ústrojí a tuky.

1.10.2020 dorazilo vypasované sedlo a režim 2-4x týdně pod sedlo 2- 4x práce ze země a 1 den volna.

15.10. 2020 druhá chiropraxe jen doladění drobných pozůstatků z minula. Konstatován dobrý stav pohybového aparátu a volné možnosti sebenesení. Kobylka již není citlivá na zadá ani dopínání. Zadní nohy mají prostor se více podsadit a tím si vytahuje sama hlavu dopředu dolů. Zádové svaly se stali při pohybu pohyblivými.

5.11.2020 morfologie kopyt se velmi zlepšila, kobylka lépe našlapuje zejména levou zadní nohou.

Levá přední
Vlevo srpen 2020, vpravo listopad 2020
Levá přední
Levá přední
Pravá přední
Vlevo srpen 2020, vpravo listopad 2020
Pravá přední
Pravá přední
Patky se rozšířily
Levá zadní
Vlevo srpen 2020. vpravo listopad 2020
Zlepšení průběhu osy prstu. Kopytní kost měla pravděpodobně nulový nebo mírně negativní palmární úhel (na což poukazuje vyboulení přední stěny, nepoměr mezi délkou přední stěny a výškou patek)
Levá zadní
Levá zadní
Pravá zadní
Vlevo srpen 2020, vpravo listopad 2020
Pravá zadn
Pravá zadn
Srovnání zadních nohou srpen 2020
Srovnání zadních nohou listopad 2020
Vypuštění na pastvinu po druhém trimu
29.9.2018 levá zadní noha dopadá výrazně od špice – písek hodně létá
30.10.2020 lepší došlap levé zadní nohy, uvolněný pohyb těla

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Změna morfologie kopyt 16ti leté kobylky ČT

22.4.2020

Kobylka ČT je celý život na boso, jen jednou za rok na měsíc nakována pár let za sebou na všechny čtyři kopyta za účelem tahu na veřejné slavnosti. Posledních dva a půl roku naboso po celou dobu. Od hříběte do cca 14ti let ustájena v noci v boxe a přes den na pastvině. Posledních dva a půl roku ustájena pastevně 24/7 s přístřeškem. Potravou je v zimě seno, v létě pastva a celoročně příkrm 1 litr ovsa denně. Trim do 22.4.2020 probíhal každých cca 8 – 12 týdnů formou pastevního podkovářského trimu. Využívána k rekreačnímu ježdění do přírody. Majitelka měla dojem, že kopyta nejsou již nějakou dobu zdravá a rozhodla se pro jiný přístup.

Stav kopyt k 22.4.2020: kopyta se silnou vrstvou zadrženého starého chodidla, kopytní stěny přerostlé až o 2 cm, zúžené patky u všech nohou s hnilobou (zejména pravá přední), u všech nohou patky podtočené, sukně na předních kopytech, pravé zadní kopyto špalkového tvaru. Kopyta mají celkem dobře vyvinutý a tuhý prstní polštář. Koně, kteří mají dobře vyvinutý a tuhý prstní polštář snáší rehabilitaci lépe (dají se během ní jezdecky využívat) než koně, jejichž prstní polštář je nízký a atrofovaný. Budoucí trim: čištění staré a zadržené rohoviny chodidla, zkrácení kopytních stěn na úroveň chodidla, odlehčení kopytních stěn pomocí zkosení ve čtvrtích a ve špici. Úprava střelky v rámci možností – centrální rýha velmi hluboká a bolestivá, střelka nízká, postupné odstraňování napadené rohoviny. Pravidelná aplikace Pededipry. Sledování průběhu osy prstu a přední kopytní stěny.

– došlapuje předními kopyty v kroku na plocho, v klusu spíše od špic, pravděpodobně vlivem hnilob v patkách

– rentgeny nejsou k dispozici

– trochu citlivá na kamenitých cestách

(Fotografie lze zvětšit pravým kliknutím myši a otevřením v novém okně).

Vlevo 22.4.2020 před trimem, vpravo 1.5.2020 po trimu. Polohu kopytní kosti určovaly přerostlé podtočené stěny v patkách. Střelka a chodidlo neměly řádný kontakt s povrchem.
Vlevo 22.4.2020 před trimem, vpravo 1.5.2020 po trimu. Polohu kopytní kosti určovaly přerostlé podtočené stěny v patkách. Střelka a chodidlo neměly řádný kontakt s povrchem.

Detail kontrahované patky, hniloba, separace

1.5.2020 špalkovatění zadního pravého kopyta bylo eliminováno prvním trimem. Jednalo se pouze o vysoké patky. Šlacha hlubokého ohybače není zkrácená.

Červen 2020 – návštěva chiropraktika. Napravil kobylce pár subluxací (krk, pánev, žebra).

Stav kopyt k 23.10.2020: všechna kopyta se rozšířují v patkách, střelky dorůstají. Hniloba je úplně pryč u zadních kopyt, trochu stále v centrálních rýhách střelek předních nohou, avšak na ústupu. Přední kopyta se přeúhlují, je patrný malý zlom na předních stěnách. Lepší úhel patek, již nejsou podtočené. Kobylka chodí dobře ve všech chodech, pouze citlivá na kamenech. Klenutost kopyta je výraznější, povrch chodidla hladký a voskový. Doporučena druhá návštěva chiropraktika pro kontrolu. Kobylka je po celou dobu využívána k rekreačním vyjížďkám.

Vlevo 4/2020, vpravo 10/2020. Patky jsou méně podtočené. Na přední stěně odrůstá zlom. Přední kopytní stěna narůstá těsněji ke kopytní kosti a pod zlomem odrůstá původní úhel.
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021.
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020. Škvíra mezi patkovým cibulemi se o kousek rozevřela.
Vlevo 22.4.2020, vpravo 23.10.2021
Patky se již nepodtáčí
Vlevo 22.4.2020, vpravo 23.10.2021
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021. Patky se již nepodtáčí
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2020
Vlevo 22.4.2020, vpravo 23.10.2021
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020
Prasklina pravá zadní. Zdá se, že je stále stejná. 22.4.2020 a 23.10.2020. Pravděpodobně vychází již z korunky. Nicméně nerozšiřuje se ani neprohlubuje.
22.4.2020
22.4.2020
Foto z videa – srovnání vlevo došlap od špic a vpravo od od patek (zdroj internet)
Pravá přední, vlevo 5/2020, vpravo 12/2020 po trimu (foto před trimem se nepovedlo).
Pravá přední, vlevo 4/2020, vpravo 12/2020
Pravá přední, vlevo 4/2020, vpravo 12/2020. Škvíra mezi patkovými cibulemi je širší a již do ní proudí vzduch.
Levá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021 před trimem výjimečně po 6 týdnech (patky narostly více než obvykle)
Levá přední. Vlevo říjen 2020, vpravo únor 2021 před trimem výjimečně po 6 týdnech (patky narostly více než obvykle)
Levá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Levá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021. Patky jsou krásně roztažené a frog curtain regeneruje. Pojem frog curtain nemá v češtině zatím ekvivalent. Je to část kopyta mezi patkovými cibulemi, zadní část střelky / místo kde při kontrakci patek vzniká škvíra a kde se často usazuje hniloba.
Vlevo zdravá frog curtain jiného koně, vprav nezdravá frog curtain koně z příspěvku.
Pravá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021 před trimem po 6 týdnech (patky narostly více než obvykle)
Pravá přední. Vlevo říjen 2020, vpravo únor 2021 před trimem po 6 týdnech (patky narostly více než obvykle)
Pravá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021. Škvíra mezi patkovými cibulemi zarůstá hmotou.
Levá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Levá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá zadní, vlevo duben 2020, vpravo od střelky je vidět hluboká bolestivá rýha, vpravo únor 2021, rýha je částečně zarostlá a nebolestivá.
Srovnání postoje. Vlevo 22.4.2020, vpravo 19.3.2021. Kobylka již postává s předními nohami kolmo k zemi oproti výchozímu stavu, kdy se převažovala na špice, pravděpodobně z důvodu hniloby a bolestivosti v patkách.

Stav srpen 2021: všechna kopyta mají nyní tvar blízký fyziologickému. Patky již nejsou podtočené, patková část se časem ještě více rozšíří. Hniloby jsou však pryč i bez větších zásahů do hmoty střelky. Kobylka chodí o něco lépe než před rokem, kdy chodila po přerostlých stěnách a zlepšil se jí postoj. Brzy bude natočeno video, zkontrolován došlap a vyfocen současný postoj. Vypadá to, že drobné změny tvaru kopyt (přeúhlení přední stěny, rozšiřování patek) a vnitřních struktur (tloustnutí chodidla, relaxace postranních chrupavek, obnova cévního systému v patkové části apod). budou probíhat ještě další rok. Některé deformace vznikají postupně kumulací po několik měsíců či let a i jejich náprava tedy nevyhnutelně také vyžaduje určitý čas.

Srovnání předních nohou 5/2020 po trimu a 8/2021 po trimu

Kopytní stěny jsou tzv. FLUIDNÍ struktura ( v angličtině fluid znamená kapalina, kapalný, tekutý). Neustále obrůstají kopytní kost a vnitřní struktury a vytváří tvar kopytního pouzdra v závislosti na množství váhy, kterou nesou a reagují na protitlak povrchu. Pokud kopytní stěny pravidelně dostatečně odlehčujeme často se stává, že kopyto během určité doby několikrát promění svůj tvar než se ustálí ve své fyziologické poloze a těsně přiléhá ke kopytní kosti a vnitřním strukturám. Tyto struktury většinou během rehabilitace v čase dále mohutní a tím opět přispívají ke změně tvaru kopytního pouzdra. Když pak kopyta z různých časových období umístíme vedle sebe, vypadá to stejné kopyto jako kopyto několika různých koní.

Kopyto čtyř různých koní? Nikoliv. Je to tvar stejného kopyta v různém časovém období. Vlevo nahoře původní přerostlé, v patkové části (od čtvrtí směrem k patkám) zdeformované kopytní pouzdro. Vpravo dole stav po 17 měsících a přesto si můžeme všimnout, že kopyto má v přední stěně ještě další malý zlom, který indikuje přeúhlení v reakci na změny vnitřních struktur.
Levá přední. Vlevo 22.4.2020, kopytní stěny přerostlé až o 2 cm. Vpravo 5.8.2021, kopytní stěny přerostlé cca o 0,5-1 cm.
Patky se již nepodtáčí, na přední stěně odrůstá ještě další malý zlom.
Kopyto vpravo je opticky delší, protože patky byly u kopyta ve výchozím stavu vlevo velmi kontrahované a ze čtvrtí se kopytní stěny prudce stáčely směrem dozadu. Po dekontrakci se patky „rozbalí“ a kopyto se prodlouží.
Vlevo 5/2020, vpravo 8/2021
Roztažení patek prozrazuje linie chlupů v patkové části.
Pravá přední. Vlevo 22.4.2020, vpravo 5.8.2021
Vlevo 5/2020, vpravo 8/2021
Vlevo 5/2020, vpravo 8/2021. Škvíra krásně zarostla.
Rozšíření patek potvrzuje průběh linie chlupů
Levá zadní vlevo 22.4.2020, vpravo 5.8.2021
Levá zadní vlevo 22.4.2020, vpravo 5.8.2021
Pravá zadní vlevo 22.4.2020, vpravo 5.8.2021
Pravá zadní vlevo 22.4.2020, vpravo 5.8.2021

Stave kopyt 27.10.2021: všechna kopyta jsou velmi blízko fyziologickému stavu. Patky se ještě více otevřou. Chodidlo zesílilo což je vidět při srovnání kopyt před trimem. Patková část po trimu v říjnu 2021 je výrazně vyšší než patková část po trimu v dubnu 2021.

Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021. Do škvíry vlevo šlo zastrčit celý hrot kopytního háčku, cca 3 cm, bylo bolestivé. Do škvíry vpravo již jen asi 1 cm, bez bolestivé reakce. Bohužel je na fotce velký stín a není to poznat, bude přefoceno.
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021
Vlevo došlap 4/2020, vpravo došlap 10/2021

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Morfologie kopyta koně ČT mezi léty 2006 a 2021

Kůň zakoupen cca ve 2,5 letech od chovatele, u kterého se narodil. Od odstavení ustájen v nedostatečně velkém boxe se skloněnou podlahou s každodenním chozením do výběhu na několik hodin. Často stál se zadními nohami umístěnými výše než byly nohy přední. Dodnes má trošku více viditelný hrbol křížové kosti. Je možné, že to souvisí s nepřirozeným postojem, ve kterém musel vyvíjející se mladý kůň často pobývat. Nový majitel ustájil koně pastevním způsobem 24/7, celoročně se pásl, v zimě dostával seno a max litr nízkosacharidových granulí denně, po celý rok minerální a solný liz, občas pár jablek či mrkev. Kopyta udržoval majitel od nákupu koně bosým trimem podle vzoru volně žijících koní s důrazem na silné chodidlo. Tento management trvá dodnes. Kůň již nedostává v zimě žádný příkrm v podobě granulí.

Tento příspěvek z července 2019 sleduje levou přední nohu a ukazuje, že fyziologický trim aplikovaný u tohoto koně od jeho mládí do současnosti se ukazuje jako velmi funkční. Morfologie kopytního pouzdra je víceméně stejná po celou dobu života koně (u kopyt všech čtyř nohou). Od roku 2006 – 2021 kopytní stěna zesílila a zmohutněl prstní polštář. Kopyto se průběžně zvětšilo a celkově zmohutnělo. Prozatím není k dispozici rentgen, ale podle hloubky střelkových rýh (u hrotu 1,8 cm a v nejhlubší postranní rýze 3 cm) se dá předpokládat, že kůň má dostatečně silné chodidlo. Trim: zkrácení kopytních stěn na úroveň chodidla včetně patek, odlehčení kopytních stěn zkosením od bílé čáry ve čtvrtích a ve špici, očištění staré rohoviny chodidla a žádná úprava střelky. Trim probíhá s frekvencí 4 – 7 týdnů.

Kůň se pohybuje velmi dobře a pružně i ve svých současných 17ti letech Za život měl 3 x abcses spojený s kulháním a v roce 2008 mu odrůstal zlom. Po obsednutí a postupném zvyšování intenzity ježdění si kopyta cca 2 roky zvykala na zátěž a různé povrchy. Chodidlo u špice střelky pružilo a bylo tedy pravděpodobně slabé. Kůň míval občas otlaky na chodidle. Od šestého roku všechny tyto jevy zmizely. Celý život od obsednutí využíván k dlouhým vyjížďkám do přírody po různých površích včetně kamenitých cest. Po štěrkových cestách je schopen pohodlně klusat.

Říjen 2021: koník měl úraz pravé přední nohy. Hojení probíhalo cca 10 měsíců. Po dobu 4 měsíců nemohl proběhnout pravidelný trim, protože koník nemohl na PP při strouhání dlouho stát. LP byla z důvodu odlehčování PP nějakou dobu přetěžována. Začala se protahovat špice. Prognóza je dobrá a koník by se měl vrátit k rekreačnímu ježdění od dubna 2021.

29.6.2006
19.8.2008 v přední stěně je zlom
25.4.2020
29.11.2020 před trimem
29.11.2020 Patky byly dost přerostlé. Kůň má delší špici než fyziologickou. Je možné, že se mírně oddaluje od kopytní kosti. Kůň v poslední době trimován nepravidelně po 6-8 týdnech. V říjnu úraz, po kterém zatěžoval více levou přední.
27.1.2021 před trimem
27.1.2021 po trimu. Nadále dlouhá špice.
29.6.2006
17.2.2020 před trimem
25.4.2020 po trimu
29.11.2020
27.1.2021
27.1.2021 Objevily se malé separace
Vlevo 2006, vpravo 2021. Zadní část kopyta je v roce 2021 mnohem více vyvinutá.
29.6.2006
9.6.2020

Kůň má u zadních nohou vytočené špice mírně ven s dalšími následky na morfologii kopytního pouzdra. Nápravu disbalance patek u zadních nohou sleduje příspěvek v odkazu http://srovnejkopyta.cz/2019/10/narovnani-nestejne-vysokych-patek-ceskeho-teplokrevnika-2006-2007/. Časem majitel uvedl nepravidelnost kopytního pouzdra a patkových cibulí zadních nohou do větší rovnováhy. Disbalanci se nepovedlo odstranit úplně (postavení kloubů je od určitého věku koně neměnné), avšak došlo k výrazné změně k lepšímu. Koně tento stav nijak neomezuje.

Stav k 14.11.2021: pořízen RTG snímek (kopyto je v té době 14 dní po trimu, stěna v patkách cca 3 mm nad chodidlem). Palmární úhel 0,7, tloušťka chodidla vč. škáry, 23,5 mm, tloušťka přední stěny 23,1 mm, velký tuhý prstní polštář, osa prstu v přímce, trochu kostnatí chrupavky. V přední stěně odrůstá drobný zlom (vliv změny frekvence trimu). Celkově zdravé funkční kopyto.

Foto a rtg bez popisků

Všechny fotky lze zvětšit otevřením v novém okně po kliknutí pravou myší.

Více o používané metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

12