• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Morfologie kopyt kříženec pony s ČT 2019-2021

Morfologie kopyt kříženec pony s ČT 2019-2021

červenec 2019

Kobylka pony x ČT 4 roky.

Ustájení: od narození pastevní 24/7, nejdříve na 3 hektarech, nyní na 5 hektarech s dalšími koňmi

Způsob využití: práce ve volnosti, v budoucnu rekreační ježdění. Kobylka je obsednutá, momentálně probíhá výcvik ze země, zatím se na ní nejezdí.

Krmení: celoroční pastva, v zimě seno ad libidum ze zpomalovací sítě, solný liz.

Kopyta: korektura poprvé provedena v 1 roce u nového majitele. Kobylka má velmi dobře vyvinutá kopyta, včetně prstního polštáře. Kobylka našlapuje od patek. Od roku 2019 kobylka v létě výrazně přibývá na váze a přední kopytní stěna byla prohnutá, což může být způsobeno mechanickým páčením špice od země nebo také povolením lamel z důvodu vlivu metabolických problémů. Trim původně probíhal po 5-6 týdnech. Od října 2019 probíhá každé 4 týdny. Od jara 2021 bude kobylka s dalším koněm odstavena na menší prostor s malým množstvím trávy a bude krmena převáženě senem.

Trim: krácení kopytních stěn na úroveň chodidla, odlehčení kopytních stěn zkosením ve čtvrtích a ve špici, očištění staré rohoviny chodidla a minimální úprava střelky (aby příliš nevyčuhovala nad kopytní stěny). Sledování průběhu osy prstu a přední kopytní stěny.

Vlevo 18.10.2019 před trimem, vpravo 12.11.2020 před trimem
\Vlevo 18.10.2019 před trimem, vpravo 12.11.2020 před trimem
Vlevo 18.10.2019 před trimem, vpravo 12.11.2020 před trimem, centrální rýha nadále bez hniloby
Vlevo 18.10.2019 před trimem, vpravo 12.11.2020 před trimem
Vlevo 18.10.2019 před trimem, vpravo 12.11.2020 před trimem
12.11.2020

Stav kopyt k 14.11.2021: bylo provedeno RTG levého předního a levého zadního kopyta (po trimu). Kobylka má mohutný tuhý prstní polštář a dostatečně tlusté chodidlo. Během srpna 2021 se trochu přichvátila na pastvě a přední stěna se oddaluje od kopytní kosti. Během letních měsíců je poměrně obézní. Prozatím není možné její odstavení z pastvy. V místě ustájení (u majitelky doma) není žádný prostor bez trávy, kde by měla zároveň dostatečný pohyb. Do budoucna bude promyšleno. Přichvácení se projevilo rozšířením bílé čáry u všech 4 kopyt. Vůbec se však neprojevilo na chůzi. Používaný trim umožňuje kontakt chodidla a střelky se zemí a nedochází k přetěžování kopytních stěn. Při porovnání průběhu osy prstu nedošlo k rotaci kopytní kosti, ale je možné, že současný palmární úhel je ovlivněn protažením lamel z přichvácení a fyziologický palmární úhel kobylky by jinak byl o něco nižší. Bude do budoucna sledováno.

Levá přední
Rozšířená a růžová bílá čára v srpnu 2021
Levá zadní
Levá zadní bez popisků
Kobylka v 1 roce a ve 4 letech

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Šárka Prokůpková

Leave a Reply