• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Separace kopytní stěny – zlom ve špici

Náprava přerostlého kopytního pouzdra se sukněmi vlivem travní laminitidy

Charakteristika: kobylka appaloosa 9 let byla během léta 2019 ponechána cca 2 měsíce bez úpravy kopyt a kopyta byla v předchozím období trimována každých cca 6 týdnů. Začala chodit neochotně i po travnatém a písčitém povrchu. Od šesti let v období od jara do podzimu výrazně přibývá na váze. Je vidět nepoměr mezi velikostí těla a kopyt. Tělo je svalnaté, v létě s nadváhou a kopyta v poměru k tělu malá. Kopyta byla během roku 2020 více plochá než v minulosti.

12/2016 kobylka v 5 letech
6/2019 kobylka v 8 letech

Způsob chovu a krmení: pobývá 24/7 na 5 ha travnatých pastvin s dalšími koňmi. Celoročně se pase, k dispozici minerální liz a sůl, v zimě krmena senem.

Způsob využití: ježděna rekreačně v přírodě (5-20 km) a občas na pískové jízdárně, 1-3 x týdně. V letech 2017 a 2018 chodila kobylka obstojně na různorodých terénech včetně štěrkových cest i silnice. Kobylka byla obsednuta ve 3,5 letech. Poté půl roku pouze velmi postupné zvykání na váhu jezdce, převážně na jízdárně v kroku a klusu, procházky přírodou střídavě na ruce a v sedle. Od 4 let postupné prodlužování vyjížděk s jezdcem v sedle.

Stav kopyt: kobylka chodí celý život naboso. Do roku 2018 bez problémů, citlivější na kamenitých cestách. V letech 2019 a 2020 měla kopyta při delším intervalech mezi trimy tendence k prodlužování směrem dopředu. Kobylka byla sledována kvůli souvislosti pastvy a obezity. Proveden test na Cushingův syndrom (únor 2020), který vyšel jako negativní. Odebrán vzorek krve na test inzulinové rezistence, také negativní. Proveden rozbor sena a trávy s dobrými výsledky – žádným výrazným přebytkem či nedostatkem důležitých složek.

Trim: od 6ti měsíců věku po nákupu krácení kopytních stěn na úroveň chodidla, odlehčení kopytních stěn zkosením ve čtvrtích a ve špici, očištění staré rohoviny chodidla, žádná úprava střelky (pouze očištění staré nebo odlupující se rohoviny) a bylo v tom pokračováno s frekvencí každých 4-6 týdnů. Kopyto bylo drženo krátké, chodidlo a střelka zaangažovány do nesení váhy koně, viz. článek o závěsném aparátu: http://srovnejkopyta.cz/precenovany-zavesny-aparat/).

Kopytní pouzdro z 1.8.2015 Fotka dohledaná z minulosti, kdy ještě neprobíhalo důsledné pozorování. Kobylce jsou 4 roky, podtáčí se patky, kopyto ještě nebylo tak výrazně pruhované)
1.8.2015 Fotka dohledaná z minulosti. Rozpěrky se pokládají
Chodidlo s otlaky 30.8.2015 po pravidelných delších vyjížďkách. Kopyto změnilo tvar. Veterinář sdělil, že kopyto je otlačené a koník má dostat chvíli pauzu od ježdění. Je možné, že to bylo první přichvácení / reakce na pastvu.
30.8.2015 Fotka dohledaná z minulosti.
25.9.2016 Fotka dohledaná z minulosti.
Stav k 8.8.2019. Kobylka se začala hůře pohybovat. Přední stěna je prohnutá. Z místa prohnutí se začíná kopytní stěna odchlipovat a směrem ke špici nepřiléhá těsně ke kopytní kosti. Můžeme pozorovat metabolické kroužky.
8.9.2019 Zlom odrostl níže dolů.

Září 2019: domluvena prohlídka fyzioterapeutkou, protože kobylka nechtěla cválat na pravou nohu. Byl nalezen zablokovaný spoj křížové kosti a provedena náprava. Kobylka chodí v této době již velmi dobře po travnatém a písčitém terénu. Nadále chodí v tomto období hůře po štěrkových cestách a silnici.

16.10.2019 velký zlom je skoro úplně odrostlý. Cca 2,5 cm pod korunkou je další, už jen malý, zlom, který indikuje, že přední kopytní stěna je stále ještě není narostlá na 100% pod fyziologický úhlem. To by mělo být při důsledném pravidelném trimu napraveno za cca 6 měsíců. Kobylka se již nyní pohybuje dobře.
1/2020 ideální výživový stav
14.1.2020 Kobylka začíná chodit lépe i po tvrdém povrchu a po štěrkových cestách. Absence metabolických kroužků.
Smoky 11.1.2020 v kroku do mírného kopce, dopad kopyt na plocho
Smoky 11.1.2020 v klusu do mírného kopce, dopad kopyt patkami napřed
Smoky 11.1.2020 v kroku z mírného kopce, dopad kopyt patkami napřed
Smoky 11.1.2020 v klusu z mírného kopce, dopad kopyt patkami napřed

V únoru 2020 byl pořízen rentgenový snímek předního pravého kopyta. Kobylka má tenké chodidlo (0,7 cm u hrotu střelu, 1,2 cm cca v nejhlubším místě střelkové rýhy). Je ježděna 2x – 3 x týdně v různorodém terénu. Kopyta jsou vizuálně v dobrém stavu, ale při bližším zkoumání lze nadále pozorovat zlom. Rentgen ukázal tloušťku přední stěny v horní části 14 mm a v dolní části 16 mm, tzn. přední stěna nadále ještě nepřiléhá všude těsně ke kopytní kosti. Dle veterinářky jsou to následky travní laminitidy související pravděpodobně s inzulinovou rezistencí. Veterinářka doporučila hlídat růst špice a pravidelně jí odlehčovat. Je důsledně hlídán interval trimu 4 týdny.

9.2.2020, bohužel úhel focení se úplně nepovedl
9.2.2020
Tloušťka přední stěny rtg 9.2. 2020
Tloušťka chodidla rtg 9.2. 2020
Špička kopytní kosti se zužuje do podoby prohnutého hrotu (anglický termín je ski tip), což bývá příznakem chronické laminitidy či mechanického poškození z důvodu prodloužení lamel ve špici. Dochází postupně k osteoporóze remodelaci kosti.
Malé změny na navikulární kosti 9.2.2020
16.3.2020
Kobylka chodí ochotně. Lehká jízdárenská práce a vyjížďky do terénu. Pouze na silnici a cestách posypaných kameny (bodový tlak) chodí opatrně.
11.4.2020
11.4. 2020 otlačené chodidlo nebo jarní přichvácení. Kobylka i přesto chodí dobře po travnatých površích a když je energizovaná tak i po silnici. Nekulhá. Vypadá to, že rohovina kolem střelky se brzy „vysype“.

29.4.2020 dorazily výsledky z laboratoře v Německu (Laboklin) a test na inzulinovou rezistenci je negativní. Veterinář z důvodu obezity kobylky doporučil odstavení z pastvy, jelikož nadváha negativně celkově ovlivňuje zdravotní stav koně (zatížení kloubů, tuková tkáň je aktivní a ovlivňuje metabolismus, větší váha působící na kopyto). Majitelka se rozhodla, že kobylka zatím nebude výrazně omezena v pastvě, zůstane ve stádě a bude zajištěno častější pohybování s botami. Ke konci roku 2020 bude proveden opětovný rentgen kopyta a bude ověřeno, zda chodidlo zesílilo a přední kopytní stěna roste paralelně z kopytní kostí.

2.5.2020 nové westernové sedlo na zakázku. Zdálo se že sedí, kobylka měla pocitově uvolněnější krok. Bohužel později opakovaně ztuhlá bedra. Sedlo je za jízdy po dotažení o něco více vzadu, váha jezdce za jízdy vyvíjí přes sedlo tlak v bedrech.
3.5.2020 před trimem
3.5.2020 po odstranění cca 3 – 4 mm vrstvy sypajícího se chodidla.Zvětšila se konkávnost chodidla. Otlaky mizí.

V červnu 2020 pořízeny na zkoušku boty Renegate Viper na přední nohy. První vyjížďka cca 6 km v pořádku. Po druhé vyjížďce cca 8 km kobylce otekly šlachy na předních nohou. Zároveň při jízdě do kopce v lese kobylka neměla trakci ve špici, protože boty mají zakulacené špičky. Spěnky se prolamovaly dopředu. Je možné, že boty u kopyt s delší špicí také posunují překlop více dopředu což je při rehabilitaci těchto kopyt kontraproduktivní. Boty byly vráceny a kobylka je dále ježděna bez nich. Po travnatém povrchu se pohybuje dobře.

8.6.2020 odrůstá další zlom. Vypadá to, že kopytní pouzdro je ve další fázi přeúhlení, kdy po odrůstu zlomu bude kopytní stěna narostlá již pod fyziologickým úhlem. Nadále jsou však vidět metabolické kroužky.
8.6.2020 Rozpěrky jsou pomocí pečlivého a razantnějšího trimu rovnány. Byli velmi spojené s rohovinou chodidla. Nyní míří více ke střelu. Otlaky zmizely, poslední flíček u hrotu střelu.

16.6.2020 kobylka zkontrolována chiropraktikem, protože opět nechtěla cválat na pravou ruku. Napravil jí SI spojení, pár žeber a rozmasíroval bedra, která byla ztuhlá.

12.8.2020 byl pro zajímavost zpětně zkontrolován údaj inzulinová senzitivita ve výsledku inzulinového testu. Tento údaj má mírně zvýšené hodnoty. Veterinář jej po předání výsledků testu v dubnu 2020 nijak nekomentoval. Na vyžádání a po poradě s jiným odborníkem veterinář nyní informoval, že to může značit začínající inzulinovou rezistenci. Jelikož větší pohybování koníka nebylo možné zajistit a koník je v létě zjevně obézní, majitelka přizpůsobí během zimy 2020 pastviny a kobylka bude v dalších letech odstavena společně s dalším koněm a celoročně krmena jen senem popř. dostane pastevní náhubek.

21.8.2020 Kopyta jsou v srpnu 2020 ( po roce) blízko fyziologickému tvaru, ale chodidlo prozatím nezesílilo, kolem hrotu střelky nadále pruží. Střelkové rýhy u hrotu střelku jsou velmi mělké. Na kopytním pouzdře jsou viditelné metabolické kroužky. Kobylka nechodí dobře po kamínkách a tvrdém povrchu a nyní v srpnu ani po travnatém povrchu pod sedlem (spojeno i se stavem svalů, viz níže). Změna trimu: majitelka začala brát při strouhání v úvahu více průběh osy prstu, která je trochu prolomená dozadu. Kobylce budou na zkoušku ponechávány vyšší kopytní stěny v patkách, cca 2-3 mm nad úroveň chodidla, aby byla osa prstu více v přímce.

21.8.2020 Kopyto zpět ve fyziologickém tvaru. Jsou však vidět metabolické kroužky. Od července chodí kobylka opět hůř po tvrdém a kamenitém povrchu.
21.8.2020 střelková rýha u hrotu střelu chybí. Kopyto je velmi ploché.
21.8.2020
Osa prstu prolomená dozadu, zlom v přední stěně.

21.9.2020 kobylku prohlédl nový sedlář za účelem napasování anglického sedla. Westernové sedlo, které bylo pro kobylku vyrobeno na zakázku v únoru 2020 je bohužel pro kobylku nevyhovující, protože kostra zasahuje až za poslední žebro. Kobylka byla opakovaně ztuhlá v bedrech a měla zablokované SI spojení. Nový sedlář si všiml ztuhlých svalů kolem lopatky. Doporučil pasování odložit a znovu zapojit fyzioterapeuta/chiropraktika. Chiropraktik kobylce opět napravil SI spojení a částečně rozmasíroval ztuhlé svaly v bedrech, kolem lopatky a kohoutku. Majitelka bude každý den kobylku masírovat dle doporučení a po další návštěvě v říjnu 2020 bude vyhodnocen stav. Ztuhlé svaly v bedrech mohou souviset s novým westernovým sedlem. Ztuhlé svaly kolem lopatky mohou souviset s tenkými chodidly a způsobem, jakým se kobylka díky tomu pohybuje (šetří se).

14.9.2020 Kopytní pouzdro je zpět ve fyziologickém tvaru.
25.9.2020 nástupem vlhkého počasí se udělaly praskliny, což je známka, že se brzy vydrolí staré chodidlo.
25.9.2020 zvýšila se konkávnost

Od 1.10.2020 je kobylce podáván Ungulat na zlepšení a podporu růstu kopytní rohoviny.

24.11.2020 chiropraktik sdělil, že kobylka má nyní již velmi dobře pohyblivá záda a vše je v pořádku. V lednu 2021 majitelka znovu kontaktuje sedláře.

17.12.2020 Kopytní stěny jsou hladké bez sukní, Korunka má rovný průběh. Patky i přední stěna rostou pod podobným úhlem směrem k zemi
Průběh osy prstu se zlepšil
17.12.2020 rozpěrky se nadále pokládají
Vlevo 8/2019, vpravo 12/2020
Vlevo prosinec 2019, vpravo prosinec 2020
Vlevo 7.12. 2019, vpravo 17.12. 2020. Chodidlo nabylo konkávnosti. Kobylka se pohybuje velmi dobře po travnatém povrchu a po silnici. Citlivá na kamenech.
Vlevo 8/2019, vpravo 10/2020
Vlevo 8/2019, vpravo 12/2020
2.1.2021
2.1.2021
2.1.2021 hloubka střelkové rýhy u hrotu střelu vůči zemi 1,1 cm. Původně pouze 3 mm.

Stav kopyt k 20.10.2022: Přední i zadní kopyta jsou ve stavu velmi blízkém fyziologickému. Kobylka se pohybuje obstojně i po tvrdém a kamenitém povrchu. Zadní kopyta je třeba hlídat a přední stěnu udržovat dostatečně odlehčenou, aby se kopyto nevracelo k tvaru, který uvádí kopytní kost do pozice negativní plantární úhel. Odlehčování přední kopytní stěny zadních kopyt probíhá každých cca 14 dní. Kobylka je energická, v dobré kondici, zatím ještě s mírnou nadváhou. Během roku 2021 a 2022 vyzkoušeno více režimů s různým střídavým omezením pastvy dle klimatických podmínek.

  1. Režim 1: Pastva s pastevním náhubkem. Kobylka si na náhubek dobře zvykala. Majitelka však nedokázala z časových důvodů zvykání dotáhnout do konce tak, aby mohla kobylka náhubek nosit bez dohledu více než 3 hodiny denně. Jednou si ho strhla, asi při drbání. Větší překážkou se však stala různá délka trávy v různých částech pastviny a v různých obdobích roku. Kobylka nebyla schopná pojídat s náhubkem trávu vyšší než 30 cm, která je v letních měsících na většině pastvin. Od náhubku bylo nakonec ustoupeno.
  2. Režim 2: Omezení pouze jarní pastvy v období březen – červen s nepravidelným pohybováním 2 x týdně 3 – 7 km. Od července pastva s ostatními koňmi. Tento režim kobylce prospěl. Zajistil zlepšení stavu kopyt (vymizení sukní, skoro úplné vymizení metabolických kroužků), kobylka nepřibrala tolik jako v předešlých letech, ale nebylo docíleno dostatečného zhubnutí.
  3. Režim 3: Od srpna 2022 je kobylka na skoro vypaseném prostoru o velikosti 0,8 ha (8 000 m2) na seně s malým množstvím pastvy společně s dalším koněm, který má sklony k tloustnutí a schvácení. 4 x týdně procházky nebo ježdění cca 6 – 10 km. Tento režim kobylce zatím svědčí nejvíce. Kopyta jsou bez metabolických kroužků a sukní, zlepšil se pohyb po tvrdém a kamenitém povrchu. Chodidlo u hrotu střelu nepruží. Očekává se že kobylka zhubne do stavu jako na fotce z 1/2020 a tento stav si udrží. Bude zdokumentováno.

Kobylce bylo v létě 2021 napasováno drezúrní sedlo Wintec z druhé ruky. Záda jsou v pořádku.

Kondice 24.10.2022
1