• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Cíl stránek

Cíl stránek

Tyto stránky vznikly za účelem shromažďování evidence a možnosti srovnání výsledků různých metod úprav kopyt koní za delší časové období. Bližším zkoumáním se ukazuje, že kopyto koně je velmi tvárná část koňského těla, která je schopná se za života koně různě měnit (formovat či deformovat) což ovlivňuje kvalitu jeho pohybu a celkové zdraví. Kromě stravy a prostředí, ve kterém kůň žije, lze významným způsobem ovlivnit, zda bude kopyto zdravé či nemocné právě konkrétním způsobem úpravy (ideálně by měli být všechny tři oblasti vyvážené a vzájemně se doplňovat).

Podkovářství (jehož součástí je i podkovářský pastevní trim) má v České republice bohatou historii při úpravě kopyt a je všeobecně akceptováno jako tradiční metoda. Ze zahraničí v posledních letech zároveň přichází nové poznatky o dalších způsobech úprav a ochrany kopyt koní, které se v mnohých případech jeví jako vhodnější, protože umožňují kopytům zůstat ve fyziologickém stavu či se do něj navrátit (bosý trim po vzoru divokých koní, boty pro koně, polyuretanové podkovy, podkovy s polstry, které podloží kopytní kost a umožní i nakovanému koni stimulovat střelku a chodidlo apod.).

Některé z těchto metod potvrzují platnost určitých principů, které se ukazují být společné pro úpravu většiny kopyt různých plemen koní. V mnohých situacích prokázaly, že jsou schopné napravit i velmi zdeformovaná a nemocná kopyta, včetně těch schvácených, i bez pomocí podkov. Z dostatečného množství případů vyplývá, že právě dlouhodobé a nesprávné podkování (či nesprávný podkovářský pastevní trim) může většinu nežádoucích deformací přímo zapříčinit. Při správné péči na boso či při zachování určitých principů při podkování, se kopyto vrátí do svého fyziologického stavu, zesílí a je schopné vykonávat pohyb i na kamenitých a tvrdých površích, bez pozdějších závažných následků. Stojí tedy za to zkoumat tyto nové pohledy na koňská kopyta, přesvědčit se do jaké míry jsou aplikovatelné v praxi a případně přehodnotit dosavadní trend.

Nashromážděná evidence by měla dobře posloužit majitelům koní při rozhodování a výběru vhodné metody (funkčních principů) úpravy koňských kopyt.

Nutno podotknout, že pochopení principů fungování zdravých kopyt a jejich úprav vyžaduje určitou dávku studia. Za tímto účelem jsou v sekci Zdroje informací užitečné odkazy, publikace a fotografie.

Je velmi pravděpodobné, že vedle sebe může existovat více funkčních způsobů úprav a ochrany koňských kopyt v závislosti na využití koně a je důležité sledovat výsledky těchto metod dlouhodobě, porovnávat je a dále vylepšovat pokud si o to budou žádat, ve prospěch koní.

Šárka Prokůpková

Foto: Artur Masný

O mě

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu obor Agroturistika v Bystřici nad Pernštejnem. V současné době pracuji pro malou developerskou společnost v Praze a zároveň se věnuji chovu ovcí, koz, slepic a koní na malé agroturistické farmě u Turnova se svým partnerem. Výcvik koní, rekreační ježdění a úprava kopyt je mé hobby a nadále se v těchto oblastech vzdělávám. Úpravu kopyt našich koní provádím oficiálně na základě Kurzu specializované průpravy pořádané Veterinární fakultou v Brně. Tento kurz je vázán na předchozí studium veterinární či zemědělské školy. Úpravě kopyt mě naučil můj partner, který se samo studiu kopyt věnoval po dobu pěti let po nákupu svého prvního koně. Z nastudovaných informací sestavil metodu fyziologického trimu, kterou používáme u všech našich koní a která se prokázala jako velmi funkční. Její principy se ukazují být v souladu s výzkumy kopyt v zahraničí (např. studie Dr. Roberta Bowkera a Peta Rameye).