• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Metodika foto evidence a kontakt

Metodika foto evidence a kontakt

Co chceme u kopyt sledovat? Cílem foto evidence je mít po určitém časovém období možnost z fotografií co nejobjektivněji posoudit, zda použitá metoda úpravy kopyt podporuje funkční a pro pohyb koně zdravý stav kopyt (či naopak) v návaznosti na způsob chovu, krmení a pohybový režim. Proměny či stálost tvaru kopyt v návaznosti na metodu úpravy by měli být z fotografií dobře rozpoznatelné. Minimálním doporučeným sledovaným obdobím v případě změny tvaru kopyt a jejich částí je 6 měsíců. Minimálním sledovaným obdobím pro ukázku stálosti tvaru kopyt je 12 měsíců. Postačuje fotografie výchozího stavu a stavu na konci sledovaného období. Velký důraz musí být kladen na pořízení fotografie kopyta ze stejného úhlu, abychom se vyhnuli vzniku pochybností. Fotografie mohou znázorňovat kopyta i jen z jednoho vybraného úhlu pokud je změna či stálost dobře viditelná (jen ze strany, jen chodidlo apod.). Čím podrobnější foto evidence, z různých úhlů, tím lépe. Fotografie mohou být doplněny videi pohybujícího se koně na různém povrchu. Příspěvek číslo 1, 2 a 3 slouží jako vzor.

Fotografie a videa s popisky stavu kopyt s krátkým popisem způsobu chovu koně, jeho krmení a pohybového režimu zasílejte na info@srovnejkopyta.cz Po vyhodnocení kvality zaslaných dokumentů budou přidány na webové stránky. Při nedostatečné kvalitě budou majitelé snímků požádání o zaslání lepšího snímku / videa či upřesnění popisků.

Zveřejnění foto evidence je anonymní a pokud o to majitel písemně emailem nepožádá, nebude jeho jméno zveřejněno, nikde uváděno ani sdělováno. Foto evidence slouží pro vzdělávací účely.