• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Author Archive Šárka Prokůpková

Obnovte přirozenou funkci kopyta

Pro časopis GRANDPRIX napsal JULIEN EPAILLARD

Julian Epaillard je francouzským parkurovým jezdcem a členem francouzského týmu CSO. S jízdou na koni začal, když byl velmi mladý. Rodiče ho trénovali od dětství v jejich jezdeckém centru v Cherbourgu v Normandii a rychle se vyšplhal mezi nejlepší jezdce světa. V posledních třech letech závodí se svými koňmi naboso a své zkušenosti popisuje v článku pro časopis GRANDPRIX v květnu 2022.

Před třemi lety jsem se, po vzoru mého kamaráda Michaela Hecarta, rozhodl zout všechny mé koně z podkov. Nejdříve jsme vypadali trochu jako blázni. K přechodu na boso se připojili i další dva jezdci, kteří v současné době dominují v nejvyšších parkurových soutěžích Longiness, švéd Peder Fredericson a Henrik von Eckermann, což jsou korunovaní šampioni z olympijského týmu z letních Olympijských her z Tokya. Myslím, že jejich úspěch je pro mnoho lidí podnětem k zamyšlení. Zutí koní z podkov není jednoduchá záležitost. Vyžaduje to promyšlený proces. Po zutí z podkov je potřeba na kopytech odvést spoustu práce a výsledek se nedostaví přes noc. Pro koně, který nosil podkovy celý život, je to obrovská změna, která vyžaduje pozornost a péči. Doba a průběh adaptace závisí na konkrétním případu. Koni Usual Suspect d´Auge adaptace trvala 6 měsíců. Jelikož to je kůň z našeho rodinného chovu, neváhal jsem investovat tento čas, protože jsem věděl, že to přispěje k prodloužení jeho sportovní kariéry.

Kůň je, jako kopytník, podkováván staletí. Náš tým je přesvědčen, že kůň byl měl chodit přímo po chodidle. Chodidlo má svou funkci; pokud má kůň střelku a patkové cibule, znamená to, že jsou k něčemu určené! Pomocí našeho přístupu se snažíme obnovit přirozenou funkci kopyta a při každém trimu přerušujeme kontakt kopytních stěn se zemí. Po třech letech zkušeností vidím, že jen málokdy potřebují naši koně zaléčit klouby a šlachy, ačkoli v minulosti museli injekčně dostávat léky každé dva měsíce. Během minulého roku se v celém týmu vyskytly pouze tři situace, kdy bylo potřeba některého koně zaléčit. Za podmínky, že máte kopyta koně pod dohledem, můžete úspěšně udržovat a využívat koně bosého. Klouby a šlachy méně trpí. Například kůň Safari d´Auge vždy trpěl pohybovými problémy. Dnes je mu šestnáct let a i nadále skáče s chutí a talentem, což by nebylo možné, pokud by zůstal podkovaný.

V naší stáji Haras de la Bosquetterie jsou koně trimování kompetentními  profesionály každých 14 dní. Netvrdím, že ostatní podkováři jsou nekompetentní, ale přístup, který používáme vyžaduje jinou formu vzdělání a jiný přístup. Ve skutečnosti i další podkováři v mém okolí se o metodu bosého trimu zajímají a má podiatrička je vyučením také podkovářka. Myslím však, že je důležité, aby došlo v této profesi k přehodnocení přístupů.

Když pozorujeme během závodů naše koně, všímáme si, že na kamenech se pohybují s větší opatrností než okovaní koně. Když jedu na svém koni po cestách ze stáje na jízdárnu, často mě předjedou jiní jezdci, ale na dráze je velmi rychle dojedu (směje se).

Myslím, že pro jízdu naboso po travnatých površích se také brzy najde řešení. Závodění na bosých koních je v ranném stádiu, ale výzkum pokračuje docela rychle, hlavně co se týče materiálů. Často si povídáme s Pederem Fredericsonem a Henrikem von Eckermannem, a také s Conor Swailem, který je na páté příčce ve světovém žebříčku a hodně vyhrává v Severní Americe. Nejsem zastánce názoru, aby se přestalo závodit na trávě, naopak. Mnoho legendárních závodů, ve kterých má náš sport kořeny, se konalo právě na travnatém povrchu, jako například CSIO5 v La Baule, Aix-la-Chapelle a Římě nebo CS15 v Dinardu a Madridu. Myslím, že tato tradice by v těchto závodech měla být zachována. Nicméně připevňovat na kopyta koní, kteří skáčou překážky o výšce 1,60 m, kus železa, považuji v těchto dnech za úplně zastaralý přístup. Celý jezdecký průmysl se musí o problematiku kopyt zajímat, včetně podkovářů, kteří se nemusí obávat o svá zaměstnání. Jde tu o zdraví koní. Zvířat, která milujeme.

časopis GRANDPRIX

Juline Epaillard popisuje trim ve videu (francouzsky). Prosím případné kopytní nadšence se znalostmi francouzštiny o sdílení překladu v písemné formě:

Krátký film o Pederovi Fredericsonovi

Zdroj článku v anglickém jazyce: Katie Pontone a Holly Coetze

Náprava kopyt s podezřením na uložení kopytní kosti s negativním palmárním a plantárním úhlem

Charakteristika: valach, Slovenský teplokrevník, 5 let

Způsob chovu: pastevní ustájení 24/7 s dalšími koňmi, krmen celoročně senem plus malé množství pastvy.

Způsob využití: rekreační ježdění, práce na jízdárně, rodinný kůň

Stav kopyt červen 2021: kůň byl poslední cca dva roky podkovaný na přední kopyta. Majitelka se rozhodla na doporučení trenérky koně zout. Přední i zadní kopytní pouzdra měla nefyziologicky dlouhé špice a podtočené patky, sukně a malé praskliny. Rentgenové snímky nebyly k dispozici, avšak ze zkušenosti na základě srovnání rentgenových snímků a fotografií kopyt jiných koní lze podle tvaru kopytního pouzdra odhadnout, že kopytní kosti byly v kopytních pouzdrech uloženy v pozici s mírným negativním palmárním / plantárním úhlem.

Ukázka korelace průběhu prodloužené linie výběžků kopytní kosti s křižovatkou tvrdých patek a korunky u jiného koně kde je dostupná fotografie i rtg snímek.

Příspěvek monitoruje levé přední a levé zadní kopyto. Pro úpravu kopyt byl na základě doporučení trenérky zvolen P3Trim každé 4 týdny.

Zlepšení za 9 měsíců
Zlepšení za 9 měsíců
Z tvaru kopyta v březnu 3/2022 se dá usuzovat, že palmární úhel kopytní kosti je již kladný.
Průřez remodelací levé přední

Fotodokumentace levé zadní

Zlepšení za 9 měsíců
Z tvaru kopytního pouzdra v březnu 2022 se dá přepokládat, že kopytní kost má kladný plantární úhel.

Stav kopyt březen 2022: po 9 měsících je tvar kopyt blízký fyziologickému. Z tvaru kopytního pouzdra lze odhadnout, že kopytní kosti již nejsou vůči zemskému povrchu uloženy v kopytních pouzdrech v pozici s negativním palmárním /plantárním úhlem. Střelky zatím nejsou při pohledu od patek vyvinuté do své maximální výšky, ale valachovi to nečiní při pohybu potíže. Pohybuje se dobře po všech površích. Jelikož kůň je mladý a majitelka včas zajistila změnu úpravy kopyt, dá se předpokládat, že se u koně prozatím nevyvinula podotrochlóza.

Bližší pohled na potenciální důsledky dlouhé špice a podtočených patek

Kopytní pouzdro s dlouhou špicí a podtočenými patkami způsobuje, že i ostatní kopytní struktury (střelka, prstní polštář, šlachy, nervy, cévy) se musí tomuto stavu přizpůsobit. Mění se rozložení váhy při došlapu, tonus šlachy hlubokého ohybače a zhoršuje se schopnost kopyta efektivně rozptylovat nárazy. Pokud má kůň od ranného věku zároveň málo pohybu, nevyvine se mu objemný a tuhý prstní polštář, a je tak velmi znevýhodněn, protože šlacha hlubokého ohybače i ostatní struktury jsou pak nedostatečně chráněny před nárazy a snadno dochází k zánětům a defektům okolních tkání. Mnohdy dochází ke kontrakci patek. Při kontrakci patek se zadní části střelky a prstního polštáře postupně vmačkávají dovnitř kopyta, zvyšuje se tlak na vnitřní měkké struktury a následně i na střelkovou kost.

Degradace či zánět měkkých tkání nejsou viditelné na rtg snímcích, ale mohou koni přinášet diskomfort a bolest. Pokud kůň kulhá či jinak projevuje diskomfort v zadní části kopyta, ale rtg snímek neukazuje změny na střelkové kosti, bývá toto označováno jako bolest v podotrochleární oblasti. Pokud nález na střelkové kosti na rtg snímcích vidět je, bývá tento stav označován jako podotrochlóza, která je odstupňována škálou 1 – 4 podle závažnosti nálezu. Často se vyskytují koně, kteří nález na střelkové kosti mají, avšak chodí dobře. Jiní koně kulhají a nález nemají. Výzkum podotrochlózy a příčin jejího vzniku nadále probíhá. Ve hře je kombinace mnoha faktorů.

Mnoho profesionálu se však shoduje, na skutečnosti, že podotrochlóza je nemoc, které se dá předcházet prevencí, do které spadají: dostatek pohybu od ranného věku koně na různých površích, pravidelná kontrola stavu a tvaru kopyt, zajištění úpravy kopyt, která udržuje kopyta a vnitřní struktury ve fyziologickém stavu či ve stavu blízkém fyziologickému.

Zdroj informací: Kniha Kopyta od Suzanne Kaufmann a další odkazy:

https://thehorse.com/181721/bowker-navicular-issues-begin-earlier-than-we-think/

https://www.hoofrehab.com/NavicularSyndrome.html

Zdroj foto: kniha Kopyta
Zdroj obr. s dovoelním EPC Solutions. Kolečko znázorňuje místo upnutí šlachy hlubokého ohybače. Prošlápnutím kopytní kosti se zvyšuje tah a napětí šlachy.

O úspěšné nápravě kopyt se závažným stupněm podotrochlózy zde v článku Policejní koně naboso: http://srovnejkopyta.cz/2019/12/policejni-kone-na-boso/

S Annou Keprtovou o vytrvalostních závodech

Rozhovor vedla Šárka Prokůpková

Foto: Tomáš Frolo

S Annou jsem se seznámila při konzultaci stavu kopyt jejího koně Siriuse. Chtěla si ověřit, zda má kopyta v pořádku a domluvili jsme se na vyfocení a rozboru. Zaujalo mne Anny vyprávění o účasti na vytrvalostních závodech s bosým i okovaným koněm na různém povrchu, a o těchto zkušenostech si můžete přečíst v následujícím článku.

Jak jste se k ježdění vytrvalostních závodů dostala?

K vytrvalostním závodům jsem se dostala přes paní, u které jsem se učila jezdit. Ona sama se tomuto sportu věnovala a vlastnila i arabské koně. Tak jsem se také dostala k tomuto plemeni.

Jezdila jste od začátku se Siriusem?

Absolvovala jsem několik závodů s koňmi v místě, kde jsem se učila jezdit. Pak jsem začala jezdit na koních kamarádky, která se endurance také věnovala. U té jsem startovala na několika závodech s jejím koněm. Ona mi později doporučila Siriuse, kterého prodávala její známá z nedostatku času.

Řekněte prosím pár slov o Siriusovi

Siriusovi bude letos v červenci 16 let a je to plnokrevný arab. Narodil se u Petera Reichmanna v Endurance stable Habrovany po otci Shamir Ibn Ansata Sinan. Jako odstávče ho koupila bývalá majitelka a odvezla do Jeseníků na pastviny. Obsedla ho ke konci čtvrtého roku kvůli prodeji. V jeho čerstvých pěti letech jsem ho koupila já a začala na něm více jezdit.

Jaké vzdálenosti jste jezdila, s jakými vzdálenostmi začínala a jaké byly ty nejdelší?

Než jsem začala jezdit na Siriusovi, startovala jsem převážně v soutěžích obtížnosti Z (40 km) a L (60 km). Se Siriusem jsme absolvovali několik Z a L, jeho první sezóna vyvrcholila startem v Německu v závodě S (80 km). Nejdelší trasu Sirius běžel ST na 100 km také v Německu. Poté jsme ještě startovali na několika závodech Z a L. Na delších trasách jsme se umisťovali lépe. Nikdy ale nebyl ze závodu vyloučen, všechny dokončil.

Jezdila jste vždy na boso nebo i s podkovami?

Prvních několik závodů běžel s podkovami jen na předních, před prvním závodem na 80 km jsme přešli na podkovy na všech čtyřech– používali jsme plastové podkovy. Poslední sezónu běžel už naboso, ale jen závody do stupně L.

Jak jste se dozvěděla o plastových podkovách a proč jste jim dali přednost před kovovými?

Kamarádka, se kterou jsme závodily, je používala. Méně klouzaly a byly výrazně lehčí. Plast také trochu pružil, tak se nám zdálo, že je to šetrnější pro klouby na tvrdých površích. Zároveň jsme byly spokojené i s výdrží.

Jaké povrchy jste jezdila v tréninku a při závodech? Které povrchy byly nejtěžší?

V tréninku jsme se pohybovali spíš na měkčích površích. Nejhorší pro nás byla hodně tvrdá místa (asfalt, zpevnění), nebo naopak hodně hluboká měkká půda. Siriusovi většinou moc nevadil štěrk, dobře zvládal i kluzké povrchy a nerovnosti, hlavně bez podkov. Většinu trasy závodů i tréninků jsme absolvovali v klusu a v tomto chodu Sírius zvládal i většinu povrchů.

Jak se změnil jeho chod na asfaltu či velmi zpevněné povrchu?

S podkovami občas zpomalil, když byl povrch kluzký. Bez podkov ho přechod na asfalt nebrzdil, zpomalil většinou jen při našlápnutí kamínku. 

Jaké jste dodržovaly intervaly strouhání a překování?

Většinou jsme překovávali po osmi týdnech. Často byly podkovy ve stavu, že se jen upravila kopyta a znovu nakovalo stejnými podkovami. Naboso jsme kopyta upravovali asi po 6 – 8 týdnech. S kopyty jsme nikdy neměli problém.

Drezurní závody naboso. Foto: Tomáš Frolo

Jak jste na závody trénovala?

Většinou jsem naplánovala několik max. 20 kilometrových tréninků (klusové) z jara, ty se proložily pár intervalovými tréninky (vysoká zátěž na krátký čas – cval v kopcích – a pak rychlé zklidnění) a cvalovými tréninky. Před závody jsem nechávala několik dní volno a po závodech volno zhruba na dva týdny, podle náročnosti závodu. V průběhu léta už běžela sezóna a v podstatě se jedním závodem trénovalo na ten další. Sirius vždycky dobře nabýval kondičku a tak mu více svědčil pořádný odpočinek.

Můžete shrnout historii úprav kopyt Siriuse?

V minulosti byla kopyta Siriuse upravována podkovářským trimem s následnou aplikací plastových podkov na přední nebo všechna kopyta. Posledních 5 let byl Sirius bez podkov a strouhán kopytářem. Trim spočíval ve snížení stěn a zkosení v úhlu asi 45 stupňů, střelka a chodidlo byly také upravovány a rozpěrky se vždy seřízly úplně, pod úroveň chodidla. Kopytář jezdil poslední asi 3 roky jednou za 8 týdnů, a tak jsem v mezidobí vždy obnovila snížení stěn a zkosení. Občas se v kopytech vytvořila v některých místech „trhlina“ v kopytní stěně (separace/prasklina ve vodní čáře). Dělo se to většinou, když bylo kopyto moc narostlé a stěny zatěžovány více než chodidlo a střelka. V takovém případě jsem obnovila zkosení před trhlinou a odstranila tak tlak v místě. Před 3 měsíci jsem přešla na úpravu kopyt, kdy je odstraňováno pouze staré chodidlo a části střelky, které se sami oddělují. Do zdravého chodidla a střelky není jinak zasahováno. Stěny jsou kráceny k úrovni funkčního voskového chodidla a zkoseny pod úhlem cca 45 stupňů. Z celkové tloušťky stěny je ponecháván cca 1 mm vedle bílé čáry. Zkrácením kopytní stěn na úroveň chodidla vznikne v patkách ploška bez zaoblení či „podpatku“. Sirius se pohybuje velmi dobře. Momentálně je chován v trekovém ustájení s dalšími koňmi.

Levá přední před trimem a po trimu 2/2022. Foto: Šárka Prokůpková
Levá zadní před trimem a po trimu 2/2022. Foto: Šárka Prokůpková
12/2021
Levá přední Střelka prochází momentálně procesem obměny. Foto: Šárka Prokůpková
Za 3 měsíce se Siriusovi trochu roztáhly patky.
Parkurové závody naboso. Foto: Tomáš Frolo
Foto: Tomáš Frolo

Dlouhé špice kobylky Slovenského teplokrevníka

Charakteristika: pětiletá kobylka Slovenského teplokrevníka. Obsednutá, v základním výcviku. Plánované budoucí využití – skákání.

Ustájení: kobylka žije v kombinovaném pastevním ustájení na pozemku o velikosti cca 1 hektar s dalšími koňmi, květen – listopad 24/7 venku, jinak v zimě na noc box.

Stav kopyt k 11.4.2021: kobylka nebyla nikdy podkovaná. Přední kopyta byl rostlá příliš dopředu, s dlouhými špicemi a podtočenými patkami. Doposud trimována podkovářem každých 8 týdnů. Od 11.4.2021 aplikován P3trim každé 4 týdny.

Doplňující informace: Obsednuta bez potíží. I když ještě nebyla ježděna, blokoval se jí krk často (křupání). Od začátku se projevovala špatným pohybem, na hrudních končetinách jakoby svázaným. Dělá (na její sílu) krátké, drobivé kroky, neochotná prodloužit. Došlapuje předními končetinami s pokrčenou nohou a tedy přes špici, nikoli přes patku a to způsobuje tvrdý došlap a „plácání“ při dopadu. Při skákání ve volnosti není ochotná vycválat od skoku a to ani po několikaměsíčním tréninku. Také není schopná základního uvolnění, vytažení, krk nosí vysoko a nepracuje hřbetem. Neochotná k pohybu vpřed a to i za koněm v terénu. Před 3 měsíci osteopaticky ošetřena s drobným nálezem v pravé bederní krajině. Poté systematicky lonžována na chambonu, beze změny, nález po 3 týdnech stejný. Je horší na pravou stranu pod sedlem i bez sedla často pravou zadní zkracuje krok a jde až do nepravidelnosti. Před měsícem zrentgenována bez nálezu.

Očekává se zlepšení pohybu poté, co kopytní pouzdra narostou cca po jednom roce fyziologicky.

Příspěvek monitoruje levé přední kopyto. Stejná remodelace proběhla i u předního pravého kopyta.

11.4.2021
20.4.2021
27.5.2021
27.5.2021 po trimu
Začíná odrůstat zlom (viz šipka), který potvrzuje, že špice byla příliš dlouhá a přední stěna nebyla narostlá těsně ke kopytní kosti. Horní 2 cm kopytní stěny jsou narostlé těsněji ke kopytní kosti. Postupně doroste zlom až dolů.
22.6.2021
22.6.2021 zlom se posouvá dolů, odrůstá
26.7.2021
26.7.2021
20.8.2021
20.8.2021
19.10.2021
19.10.2021 zlom je skoro odrostlý

Stav kopyt k 22.412.2021: kobylce odrostl zlom = znak toho, že přední kopytní stěna narostla těsněji ke kopytní kosti. Patky již nejsou podtočené a celá patková část zmohutněla. Kobylka poprvé po doskoku za překážkou vycválala.

22.12.2021
22.12.2021 zlom je pryč. Celá přední kopytní stěna je narostlá těsněji ke kopytní kosti. Kopyto se tak stává stabilnější a kompaktnějším
Vlevo 11.4.2021, vpravo 22.12.2021
Vlevo 20.4.2021 po trimu, vpravo 22.12.2021 po trimu
Vlevo 11.4.2021, vpravo 22.6.2021
Vlevo 11.4.2021. vpravo 22.12.2021
Stavy před trimem
Vlevo po trimu 4/2021, vpravo po trimu 1/2022

Brzy budou doplněna videa koně v pohybu před rokem a v současnosti.

Změna morfologie kopyt po sundání podkov Oldenburská kobylka

Charakteristika: plemeno Oldenburský kůň, věk 15 let. U současné majitelky od 3 let. Kovaná od 4 let na přední kopyta. Díky volným vazům, špatně navázaným bedrům, celkově špatnému postoji byla jednou nebo dvakrát kovaná na zadek.

Ustájení: kobylka žije v kombinovaném pastevním ustájení na pozemku o velikosti cca 1 hektar s dalšími koňmi, květen – listopad 24/7 venku, jinak v zimě na noc box.

Využití: rekreační ježdění. Drezúrní práce s důrazem na uvolnění těla i psychiky koně se zapojením zádě, vyjížďky do terénu. Kobylka má volnější kolenní vazy, což se projevuje při pohledu zezadu v pohybu – stehna se jakoby více vlní v kyčlích. Pravidelná práce a posilování kobylce svědčí. Kolenní klouby jsou pak více stabilizované.

Stav kopyt: přední kopyta byla podkována od 3 let kobylky, zadní kopyta naboso. Díky volným vazům, špatně navázaným bedrům, celkově špatnému postoji byla jednou nebo dvakrát kovaná na zadek se silnějším jedním ramenem, což podrželo nohu, kobylka se zlepšila v pohybu, ale po druhém kování se jí vylomila stěna a podkovy na zadních kopytech byly sundány. Majitelka v průběhu života kobylky zkoušela kobylku dvakrát zout i z předních podkov, ale z důvodu velké lámavosti kopytních stěn a špatné chůzi, se majitelka vždy k podkování předních kopyt vrátila. Potřetí majitelka zkusila zout podkovy na základě konzultace se Srovnejkopyta.cz. Přechod byl pro kobylku těžký, ale je úspěšný. Kobylce do určité míry opadlo vybudované osvalení z předchozího období a určité tělesné partie byly z nového stavu namožené. Kobylce byl upraven jezdecký režim tak, aby na ní nebyly kladeny nadměrné nároky, ale zároveň aby jí pomohl se rozhýbat a zvyknout si na nový stav. V současné době postupně nabírá původní formu.

V přechodném období kobylka chodila v botách a momentálně je potřebuje již jen na tvrdém a kamenitém terénu. Kopytní pouzdra zejména předních nohou byla deformovaná, střelka propadlá k zemi, kopytní stěny slabé a chodidlo ploché. Od května 2021 aplikován P3Trim každé 4 týdny. Po sundání podkov se stěny v prvních 3 měsících velmi lámaly. Kobylka se pohybovala velmi opatrně a po tvrdém a kamenech chodila bez bot velmi špatně a s námahou.

Příspěvek monitoruje levé a pravé přední kopyto.

Levá přední

Květen 2021 před trimem. Vyboulená korunka poukazuje na deformaci kopytního pouzdra – předozadní stlačení kopytního pouzdra – špice a patky jsou rostlé k sobě blíže než je fyziologické, vyboulení ve čtvrtích. Schéma níže.
Vlevo květen 2021, vpravo prosinec 2021
Schéma deformace kopytního pouzdra
Květen 2021 po trimu
Červen 2021 před trimem
Červen 2021 po trimu
Červenec 2021 před trimem. Odrůstající zlom v přední stěně.
Červenec 2021 po trimu
Prosinec 2021 před trimem
Prosinec 2021 po trimu
Levé přední kopyto vlevo 21.1.2022 před trimem, vpravo 21.1.2022 po trimu
Vlevo květen 2021, vpravo prosinec 2021
Vlevo 5/2021, vpravo 1/2022. Patky se rozevírají.

Pravá přední

Stav kopyt k 22.12.2021: Za 7 měsíců odrostlo kobylce staré kopytní pouzdro a narostlo nové, těsněji přirostlé ke kopytní kosti. V průběhu nárůstu nového pouzdra se objevil typický zlom v přední stěně. Kopytní stěny se již nelámou, jsou pevné, hladké a dostatečně tlusté oproti květnu 2021. Kvalita kopytních stěn se zlepšila pravidelným trimem s odlehčováním kopytních stěn bez změny krmiva. Chodidlo je nyní konkávní, patky i střelka se rozšířily. Tvar kopytních pouzder je fyziologický. Kobylka se pohybuje velmi dobře.

Více o P3Trimu zde v odkazu: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Pohyb na jízdárně bez bot cca měsíc po sundání podkov:https://www.youtube.com/watch?v=5NWOGyu_vZo

Pohyb v botách na jízdárně říjen 2021: https://www.youtube.com/watch?v=ImIQ6_nIqZ4

Sousled vývoje levého předního kopyta zde. Na požádání mohu zaslat ve větším rozlišení:

Zadní kopyta:

Levé zadní kopyto 27.5.2021
Levé zadní kopyto po trimu 27.5.2021. Kost byla pravděpodobně v pozici negativní plantární úhel na což poukazuje vyboulená přední stěna.
Levé zadní kopyto před trimem 21.1.2022
Levé zadní kopyto po trimu 21.1.2022

Více o P3 trimu zde: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Remodelace přerostlého kopytního pouzdra s podtočenými patkami

Charakteristika: kobylka kříženec český teplokrevník a paint horse, věk 3 roky

Způsob chovu: od hříběte na pastvinách s dalšími koňmi. Momentálně u nových majitelek na treku s dalšími dvěma koňmi.

Stav kopyt: kopyta byla do července 2021 trimována v delších časových intervalech, někdy i déle než po 8 týdnech. Kopytní pouzdra předních nohou byla výrazně přerostlá s deformacemi – sukně, podtočené patky, mírně kontrahované patky. Zadní kopyta podtočené patky a dlouhé špice. Všechny kopyta mají dobře vyvinutý tuhý prstní polštář a střelky. Od 26.7.2021 je kobylka trimována pravidelně každé 4 týdny. Deformace postupně mizí, střelky mají kontakt se zemí a patková část mohutní. Kobylka se pohybovala v minulosti dobře a i po pravidelné aplikaci P3Trimu se pohybuje dobře.

Příspěvek monitoruje levé přední kopyto.

Vlevo 7/2021 před trimem, vpravo 11/2021 před trimem
Bod došlapu se nachází v současné době více vzadu, patky tak mohou lépe nést váhu koně a zamezí to jejich dalšímu podtáčení
Vlevo 7/2021 po trimu, vpravo 11/2021 po trimu
Jednotlivé fáze remodelace ve stavu před trimem. Odlesk ve čtvrtích na fotkách nahoře poukazuje na deformaci kopytního pouzdra – vyboulení ve čtvrtích.
Jednotlivé fáze remodelace po trimu
Tím jak se rovnají patky se také rovná linie korunky
Patková sedla se nachází ve více fyziologické pozici. Ve čtvrtích bylo kopytní pouzdro vyboulené do stran vlivem podtočených patek, nyní již v pořádku.
Chodilo je ploché, časem zesílí chodidlo a vytvoří se konkávnost.

Změna morfologie kopyt Anglický plnokrevník

Kobylka Anglického plnokrevníka je součástí dětského jezdeckého spolku. V současné době je jí 13 let a je využívána k rekreačnímu ježdění (vyjížďky, práce na jízdárně, hobby závody). Kobylka je menšího vzrůstu a přesto, že má dobrý původ nebyla, pravděpodobně z důvodu malé výšky, zařazena do dostihového tréninku. Neví se, zda měla někdy podkovy. Posledních cca 7 let je určitě naboso. Kobylka je chována pastevním způsobem s dalšími koňmi. Příspěvek monitoruje levou přední nohu.

Stav kopyt září 2020: kopyta měla delší špice, přední stěna kopyta mírně vyboulená a podtočené patky u všech nohou. Přední kopyta v patkách mírně těsná. Podkovář v minulých letech ponechával v patkách podpatek. Od října 2020 aplikován P3Trim každé 4 týdny jehož součástí je trim patek na úroveň zdravého chodidla.

9/2020
4/2021
4/2021 po trimu
7/2021 po trimu a fáze předcházející zvednutí patkové části
8/2021
8/2021 po trimu
9/2021
9/2021 po trimu

Stav kopyt září 2021: Kobylka chodí po celou dobu dobře. Po trimu byla občas citlivější na kamenech. Kopytní pouzdro má nyní více fyziologický tvar. Teprve během srpna 2021, tedy po roce pravidelného trimu s odlehčováním kopytních stěn každé 4 týdny se zvedla patková část.

Stav k 11.3.2022: kobylka se pohybuje velmi dobře. Zlepšila se linie korunky i sklon patek a patková část mohutní. Patkové cibule se nachází výše nad zemí, než v minulosti. Remodelace pokračuje.

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Změna morfologie kopyt po sundání podkov Kladrubský valach

Majitelka zakoupila v roce 2020 pětiletého valacha z kladrubského hřebčína. Valach byl podkovaný na přední nohy. V říjnu 2020 mu nechala sundat podkovy. V lednu 2021 chodil kůň předními kopyty tak, že došlapoval od špic a byl citlivý vůči nerovnému povrchu pravděpodobně po přestrouhání chodidla předchozím podkovářem (známky odřezávání nožem na chodidle). Na všech chodidlech byly růžové otlaky. Podkovář majitelce navrhnul koně znovu podkovat z důvodu tenkého chodidla a citlivosti vůči povrchu. Majitelka si přála, aby byl kůň naboso a od ledna 2021 je aplikován každých 4- 5 týdnů P3Trim. Fotografie zachycují zajímavé morfologické změny levého předního kopyta. Změny u pravého předního kopyta probíhají obdobně. Jednotlivé fotky lze zvětšit klinutím pravou myší a otevřením v novém okně.

1/2021
2/2021
3/2021
5/2021
7/2021
8/2021
9/2021
Leden – květen 2021 s křivkami
Březen – srpen 2021 s křivkami
Leden – červenec 2021 po trimu
Leden – červenec 2021 po trimu křivky
Březen – srpen 2021 po trimu
Březen – srpen 2021 po trimu s křivkami
Vlevo 1/2021, vpravo 8/2021
Chodidlo leden – srpen 2021. Kopytní stěny jsou nyní silnější. Odlamující se kopytní stěna a separace jsou skoro úplně pryč (hnědá barva v bílé čáře je pouze obarvení od bahna). Zbývá pár prasklin ve vodní čáře kolem patek.
Obvod spodní části kopytního pouzdra a patková část se rozšířily
Hypotéza k vysvětlení průběhu změn. Kopytní pouzdro bylo zdeformované a tyto deformace postupně odrůstají, kopytní pouzdro mění tvar a přiléhá těsněji ke kopytní kosti a vnitřním strukturám. Změny tvaru probíhají jak z předozadního směru tak na stranách a po obvodu. V jednu chvíli může být horní polovina kopyta hladší a pravidelnější než druhá polovina kopyta. Růst kopytního pouzdra je tzv. fluidní proces. Růst je lidskému oku v daném čase neviditelný, ale neustále na mikroskopické úrovni probíhá. Rohovina roste a neustále se posouvá a tím v celkovém obraze mění postupně tvar kopyta. Fotografie zachycuje konkrétní stav v daném čase.

Aktuální stav k 30.8.2021: Kopytní pouzdra předních nohou postupně relaxují. V dalších měsících by se měla zvýšit patková část. Koník v tuto chvíli chodí dobře. Je citlivější na kamenech. Brzy bude natočena chůze a způsob došlapování. Předpokládaná doba rehabilitace, kdy se kopytní pouzdra po sundání podkov dostanou do fyziologického tvaru je dalších cca 5 měsíců.

Aktuální stav k 26.9.2021: patková část se zvedla, linie korunky je přímější. Kopyto je skoro ve fyziologickém stavu.

Vlevo leden 2021, vpravo září 2021

Stav po roce leden 2022: kopytní pouzdro má nyní skoro fyziologický tvar. Odrůstá ještě další drobný zlom. Koník se pohybuje lépe po tvrdém a kamenitém povrchu.

Vlevo leden 2021, vpravo leden 2022
Vlevo leden 2021, vpravo leden 2022
Vlevo leden 2021, vpravo leden 2022.
Všimněte si rozdílu nožem ořezané a neořezané střelky. Plocha která se dotýká země je u kopyta vpravo větší.
Vývoj tvarů kopyta po trimu během roku. Na vyžádání lze zaslat emailem ve větším rozlišení.

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Dostihová kobylka s high/low syndromem

Typický postoj koně s high/low syndromem. Zkrácená šlacha hlubokého ohybače způsobuje, že koni je pohodlnější stát z touto nohou neustále zakročenou. Při pasení se postoj ještě prohlubuje a vzdálenost mezi předkročenou a zakročenou nohou může být více než 60 cm. Dispozice pro zkrácení šlachy může vzniknout již v děloze matky popř. po narození hříběte z důvodu nadměrné křivosti těla či po úraze. Hříbě postupně hledá pohodlný postoj při pasení, stání a pohybu a vznikne zvyk, kdy hříbě ponechává vždy jednu nohu zakročenou a jednu předkročenou. Holeně zadních nohou by měly mířit kolmo k zemi. Díky negativnímu palmárnímu úhlu v obou zadních kopytech však míří nyní pod tělo.

Majitelka zakoupila v roce 2018 čtyřletou kobylku vyřazenou z dostihového sportu za účelem dalšího využití koně k rekreačnímu ježdění. Kobylka byla podkovaná na všechny čtyři nohy. Ustájena v noci v boxe, přes den chodila do výběhu, často sama, bez dalších koní. Od začátku nezvedala kobylka při chůzi pořádně zadní nohy a cca po roce u nové majitelky začala kobylka kulhat. Majitelka přizvala veterinární lékařku, která provedla kompletní prohlídku. Výtažek z výsledné zprávy veterinářky zde (ve formě obrázku přiložená v celém znění níže):

Anamnéza: Přetrvávající kulhání na pravou pánevní končetinu již několik měsíců, občas slabé kulhání na obě přední končetiny. Po doporučení veterináře nakována na pánevní končetiny, kulhání beze změny.

Závěr: Abnormální způsob pasení klisny má za následek celkovou svalovou nerovnováhu těla, velice zvýrazněnou přirozenou křivost koně a hlavně vadu postoje projevenou silným low heel /high heel syndromem. Klisna je chována pastevním způsobem, což znamená, že v tomto držení těla přetrvává většinu dne, čímž si veškeré vady a problémy fixuje, udržuje a bohužel i prohlubuje. Tyto následky jsou natolik velké, že ani razantní změna způsobu chovu společně se správným ortopedickým nakováním klisny by nevedla k natolik výraznému zlepšení, aby byla klisna schopná pracovat pod jezdcem. Dále toto držení těla pochopitelně značně přetěžuje veškeré struktury těla, takže se dá předpokládat dřívější nástup ortopedických problémů a s tím nemožnost využití koně k jezdeckým účelům. Klisna byla předvedena hlavně kvůli pravé pánevní končetině, kde vykazuje dlouhodobé kulhání. Vzhledem k pohybu končetiny a tvaru kopyta předpokládám, že by mohlo jít o negativní palmární úhel, což by prokázalo a potvrdilo rentgenologické vyšetření. Tento problém je nevratný a je nutné speciální ortopedické podkování.

Pastevní postoj kobylky v době vyšetření veterinářem

Z výše uvedeného bych klisnu nedoporučila k jezdeckému využití a to ani pro rekreační ježdění, aby byl dodržen welfare klisny. Zároveň se jedná o vady dlouhodobé, které vznikaly několik let na základě abnormálního postoje klisny a měly být řešeny v počátečním období života klisny, ideálně do půl roka života. Nyní je jejich řešení pouze částečné a bez větší záruky na úspěch.

Březen 2021: Majitelka si chtěla ověřit zda vyzkoušela všechny možnosti. Z minulosti slyšela o metodách bosého trimu, které napravily velmi špatný stav kopyt a kontaktovala mne přes mou stránku www.srovnejkopyta.cz. Po krátkém uvedení do problematiky bosého trimu a ukázky jiných úspěšných případů majitelka zajistila sundání podkov a bylo provedeno počáteční vyfocení stavu kopyt. Všechna kopyta kobylky měla velmi nefyziologický tvar, znemožňující správnou funkci kopyt. Takovýto stav kopyt měl bezpochyb i dlouhodobý vliv na celé tělo koně. Na základě zkušenosti s jinými koňmi se dalo předpokládat, že LP, LZ i PZ měly negativní palmární úhel a PP měla zase nadměrný kladný palmární úhel na což poukázal i velký otlak v chodidle v místě, kde se uvnitř kopyta nachází hrot kopytní kosti. Po dohodě s podkovářem je u kobylky od března 2021 aplikován P3Trim (fotky lze zvětšit otevření v novém okně).

Otlak v místě uložení špičky kopytní kosti
Levá přední výchozí stav
Pravá přední výchozí stav
Levá zadní výchozí stav
Pravá zadní výchozí stav
Levá přední květen 2021. Patkové cibule jsou již nad zemí.
Pravá přední květen 2021
Levá zadní květen 2021
Pravá zadní květen 2021

Červen 2021: Společně s kamarádkou vytvořila majitelka na svém pozemku trekové ustájení, které do budoucna dopřeje kobylce více pohybu a přeruší zlozvyk pastevního postoje, jelikož pastva bude koním umožněna jen výjimečně. Krmení nyní probíhá ve formě přídělů sena v sítích cca 1 metr nad zemí.

Vlevo LP po trimu březen 2021, uprostřed červenec 2021, vpravo srpen 2021
Některé změny jsou drobné, ale významné.
Patková sedla jsou již skoro ve fyziologické pozici. Patky se rozšířily.

Srpen 2021: Kobylka si dobře zvykla na nové prostředí a trekové ustájení s dalšími dvěma koňmi. Koně často využívají trek ke hrám a oběhnou trek několikrát dokola během 15 minut. Okruh měří cca 400 m. Kopyta se během pěti měsíců velmi proměnila. Kopyta, která měla nízké podtočené patky a dlouhé špice mají nyní již patkové cibule nad zemí. Špice jsou kratší. Kopytní kost je u zadních nohou pravděpodobně nadále v pozici mírného negativního nebo nulového plantárního úhlu, ale vykazují výrazné morfologické zlepšení. Levé přední kopyto má pravděpodobně již nulový či mírně kladný palmární úhel a pravé předního kopyta oproti původního očekávání nabídlo ještě větší snížení patek. Zkrácená šlacha hlubokého ohýbače na toto snížení nereaguje negativně. Kobylka nekulhá a chodí dobře i po trimu. Občas stojí s předními nohami skoro vedle sebe. Majitelka si pořídila bezkostrové sedlo a střídá procházky na ruce s krátkými vyjížďkami v kroku. Očekávaná doba další rehabilitace je další cca rok a půl. Ukazuje se že, rehabilitace zadních kopyt s negativním plantárním úhlem bude trvat déle než kopyt předních. Doporučeno pravidelné fyzio a práce ze země pro zmírnění dopadů křivosti těla.

Levá přední srpen 2021
Pravá přední srpen 2021
Levá zadní srpen 2021
Pravá zadní srpen 2021. Patky se zvedají velmi pomalu a bude ještě trvat nějaký čas než se patkové cibule odlepí více od země.
Levá přední v rozmezí březen – srpen 2021
Změna bodu došlapu
Odhad polohy kopytní kosti březen 2021 vlevo a srpen 2021 vpravo
Pravá přední v rozmezí březen – srpen 2021
Odhad polohy kopytní kosti březen 2021 a srpen 2021
Levá zadní vlevo březen 2021, uprostřed červenec 2021, vpravo srpen 2021
Levá zadní v rozmezí březen – srpen 2021
Srovnání březen – srpen 2021 pravá zadní. Patkové cibule se po trimu nachází nad zemí.
Přední nohy v rozmezí březen – srpen 2021
Patková část mohutní

Stav přední nohy 20.9.2021:

Postoj u sena, kobylka je schopná stát s oběma předními nohami vedle sebe.

Stav k 4.3.2022: fyzioterapeutka hodnotí změny tvaru kopyt a stav těla kobylky kladně. Na začátku rehabilitace bylo výstupem kontroly fyzioterapeutky konstatování, že každá půlka těla této kobylky je jinak osvalená a jinak stavěná a vypadá to, že každá polovina patří jinému koni. V současné době jsou obě půlky těla osvalené více rovnoměrně, kobylka se pohybuje lépe a celkově se zlepšil její postoj. Pravé přední kopyto je stabilizované ve fyziologickém tvaru a probíhá pravidelné focení pouze levého předního kopyta. Zkrácená šlacha u pravé přední nohy nezpůsobuje potíže a nevykazuje nadměrný tah. Je pravděpodobné, že došlo k protažení svalů v horní části těla, které na šlachu navazují. Změny na zadních kopytech probíhají velmi pomalu a další fotky budou přidány, až budou změny více viditelné.

Po trimu
Remodelace kopytního pouzdra probíhá velmi zajímavě. Prolínají se změny v průběhu a sklonu přední stěny, linie korunky a sklonu a délce patek. Na fotce z 3/2022 lze vidět, že sklon patek je horší než v předchozích dvou fázích, ale narostly během stejného intervalu do větší délky a narovnala se linie korunky. V dalších fázích lze očekávat opětovné zlepšení sklonu patek.
Levá zadní

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Změna morfologie plochých kopyt s podtočenými patkami

Postoj 24.7.2020

Valach,  10 let,  kříženec appaloosa /ang. plnokrevník

Způsob chovu: u prvního majitele, kde se narodil v noci box, přes den výběh. U druhé majitelky pastevně 24/7. Nyní u třetí majitelky také pastevní ustájení 24/7 s dalším koněm.

Způsob využití: Rekreační ježdění, momentálně bez pasujícího sedla a jen procházky na ruce. Má nepohodlné chody, zakopává. Po osedlání si v minulosti několikrát lehnul / spontánně upadl a následně mu natekly šlachy u dvou nohou. Majitelka by ráda zrehabilitovala kopyta, než začne na koníkovi opět jezdit.

Historie: z informací od 2. majitelky to vypadá, že koník byl obsednut kolem 3 let, naučen základním pobídkám a ovládání za účelem ježdění. Je možné, že základní výcvik byl velmi urychlen. Druhá majitelka na něm jezdila pouze 1 x týdně a měl podle jejich slov nepohodlné chody. Tato majitelka vážila 105 kg. Po příchodu k současné 3. majitelce kůň vůbec neuměl chodit na lonži ani další základní povely ze země, na vodítku předbíhal. Později v sedle občas vyhazoval.

Stav kopyt a související: prvních cca 5 let na boso, později 3 roky po sobě kován na přední nohy od dubna do října, poslední dva roky nepřetržitě naboso. Celkem pravidelný postoj, kopyta mírně vytočená ven, všechna kopyta mají velmi nízké podtočené patky a tenké chodidlo. Kopyta mají minimální prstní polštář, tz. navikulární oblast je bez řádné ochrany. K dispozici RTG pravého předního kopyta níže. Ukazuje nulový palmární úhel, nízké patky, tenké chodidlo, dlouhá špice, přední stěna se mírně odchlipuje od kopytní kosti. K dispozici boty Renegade Viper na všechny kopyta, ve kterých koník občas chodí na procházky na ruce. Na kruhu na travnatém povrchu koník kulhá na levou zadní. Jinak se po trávě pohybuje dobře v kroku a klusu. Po silnici a kamenitém povrchu se pohybuje velmi opatrně a často klopýtá.

Trim: kůň se pohybuje po měkké travnaté pastvině, není ježděn ani jinak využíván, přerůstající kopytní stěny byly slabé, třepily se a vznikaly praskliny. Byl zvolen razantnější trim – krácení kopytních stěn na úroveň chodidla včetně patek, odlehčení kopytních stěn výrazným mustangrollem ve čtvrtích a ve špici, očištění staré rohoviny chodidla a minimální úprava střelky (pouze to co se odtrhává či tvoří skuliny pro hnilobu). Sledování průběhu osy prstu a přední kopytní stěny. Po prvním trimu chodil kůň několik dní mnohem citlivěji než před trimem, ale do týdne začal chodit opět jako před trimem. Po druhém trimu se pohyb již nezhoršil. Očekávaná doba rehabilitace je nejméně 2 roky. Postupně se obmění kopytní pouzdro a začne mohutnět střelka. Začnou dorůstat patky, sílit chodidlo a mohutnět prstní polštář.

Fyzioterapie: bez nálezu, pouze identifikována běžná křivost (méně ohebný na kruhu na levou ruku). RTG zad bez nálezu, hezké obratle, žádné kissing spine. Na rentgenu je vidět stín na jednom z výběžků obratlů kohoutku – možná byl v minulosti zlomený, je třeba ověřit u veterinářky, která RTG prováděla. Koník má trochu prohnutý hřbet. Může souviset s brzkým obsednutím, nešetrným zatěžováním v mladém věku.

Rtg zad dle veterinářky bez nálezu. Vpravo nahoře je vidět prasklina, ale veterinářkou to nebylo nijak komentováno.

Stav kopyt k 15.11.2020: patky se tolik nepodtáčí, po směru růstu míří více k zemi (kromě levého předního kopyta), posunuly se více do zadní části kopyta a podporují lépe váhu koně. S nástupem zimních měsíců moc nerostou a nebudou při dalších několika trimech kráceny, nechají se růst, aby se více zvedla patková část kopyta. Přední stěna kopyt roste zejména u předních kopyt více paralelně s kopytní kostí. Špice jsou od října kráceny kleštěmi až do bílé čáry v oblasti 10-14 hod, méně razantní mustangroll ve čtvrtích, aby měl kůň větší podporu kopytních stěn, ale nebyl podporován vznik sukní. Kopyto zatím není moc konkávní a oblouček ve čtvrtích i díky nízkým patkách nenabízí. Kopytní rohovina je kvalitnější, pravděpodobně i z důvodu podávání Equinoxu od července 2020. Kůň se pohybuje dobře po měkkém ve všech chodech. Nadále citlivý na silnici a kamenech.

Vlevo 24.7.2020 před trimem, vpravo 15.11.2020 před trimem
24.7. před trimem – 15.11.2020 po trimu. Kopytní pouzdro vlevo vypadá zdánlivě v lepším fyziologickém stavu, avšak rovina kopytní kosti s vnitřních struktur je určena přerostlými stěnami a podtočenými patkami. Na fotce vpravo jsou patky 1 mm nad úrovní chodidla a zbytek kopytních stěn paralelně s rovinou chodidla a tedy rovina kopytní kosti a vnitřních struktur je paralelně se zemí.
Vlevo 24.7. a vpravo 15.11.2020. Křivky vpravo jsou kopiemi křivek z fotky vlevo. Křivka na kosti spěnkové slouží k porovnání velikostí fotek. Kolmice ukazuje polohu patek v místě kontaktu se zemí.
Vlevo po trimu 24.7.2020 po zkrácení stěn na úroveň chodidla, vpravo po trimu 15.11.2020
Korunka v patkové části je k 15.11.2020 výše nad zemí než 24.7.2020
Vlevo 24.7. před trimem, uprostřed 14.8. před trimem, vpravo 15.11.2020 před trimem
Vlevo 24.7. před trimem, uprostřed 14.8. před trimem, vpravo 15.11.2020 po trimu
Před trimem a po trimu předchozího podkováře 23.5.2020
Před trimem a po trimu 24.7.2020
24.7. – 15.11.2020 před trimem
Srovnání před trimem 23.5., 24.7. a 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
24.7. před trimem – 15.11.2020 po trimu
Křivky vpravo jsou kopie křivek na fotce vlevo.
24.7.2020 po trimu vlevo a 15.11.2020 po trimu vpravo
Vlevo 24.7. před trimem, uprostřed 26.8. před trimem a vpravo 15.11.2020 po trimu
Prasklina a kopytní rohovina detail 24.7.2020
Rohovina a prasklina 15.11.2020
Květen 2019
Před trimem a po trimu předchozího podkováře 23.5.2020
Před trimem a po trimu 24.7.2020
24.7. – 15.11.2020 před trimem
Srovnání před trimem 23.5., 24.7. a 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020. Křivky vpravo jsou kopie křivek na fotce vlevo.
24.7. – 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
24.7. – 15.11.2020
15.11.2020
15.11.2020
15.11.2020
15.11.2020
15.11.2020

Stav kopyt k 19.12.2020: patky jsou méně podtočené, pomalu narůstají, již se nekroutí pod kopyto a nesou váhu koně. Kopyto začíná nabývat konkávnost. Hloubka střelkových rýh u hrotu střelu byla v minulosti 3 mm, nyní 7 mm. Hloubka zadních rýh 21 mm. Střelky zejména u zadních nohou se trhají a započala jejich obměna. Objevují se v nich díry v rámci rozšiřování patek. Hmota by měla časem dorůst. Rohovina střelky není ani v tomto stavu upravována (pouze když už něco skoro odpadá nebo tvoří kapsu, kde by se mohla tvořit hniloba). Po odříznutí malého kousku se ukázalo, že hmota je stále zdravá a živá a po odstranění by koni chyběla při ochraně kopyta. Prohlubně v zadní částí střelky jsou při tlaku citlivé a boty na zadních kopytech momentálně tlačí. Na procházky kůň chodí s botami jen na předních kopytech. Kůň se pohybuje velmi dobře po travnatém povrchu. Citlivý na silnici a kamenech.

Pravá přední. Vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 12/2020 před trimem
Vlevo 9/2020 po trimu, vpravo 12/20 po trimu
Vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 12/2020 před trimem
Vlevo 8/2020 před trimem, vpravo 12/2020 před trimem
Levá přední. Vlevo 9/2020 po trimu, vpravo 12/2020 po trimu
Vlevo 7/2020 před triem, vpravo 12/2020 před trimem
Zkrácení vzdálenosti od hrotu střelky ke bílé čáře
Levá zadní. Vlevo 9/2020, vpravo 12/2020
Vlevo 7/2020, vpravo 12/2020. Patky se roztáhly a ve střelce vznikla díra, která by měla postupem času zarůst novou hmotou.
Pravá zadní. Vlevo září 2020, vpravo 19.12.2020
Vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 12/2020 před trimem
Zkrácení vzdálenosti od hrotu střelky k bílé čáře.
Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021
Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 po trimu
Levá přední 1/2021 po trimu
Levá přední 1/2021 po trimu s razatnějším odlehčením špice v rozsahu 10-14 hodin za chodidlovým valem ve špici. Při dalších trimech pravděpodobně již nebude potřeba.
Pravá přední, vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 před trimem
Pravá přední, vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 po trimu
Pravá přední, vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 před trimem
Pravá přední, vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 před trimem
Levá zadní. Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 před trimem
Levá zadní. Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021 po trimu
Levá zadní. Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021
Levá zadní. Vlevo 7/2020, vpravo 1/2021

Stav k 27.2.2021: koníkovi se u všech kopyt hodně zvětšila konkávnost. V červenci 2020 byla vzdálenost z nejhlubšího místa rýhy u hrotu střelu k povrchu 3mm, nyní 9 mm. Koník se pohybuje mnohem lépe i po silnici. Původně majitelka chodila s koněm na procházky s botami Renegade na všech 4 nohách. Nyní střídá procházky s botami na předních nohách a bez bot. Občas se na koni během procházky sveze v kroku. Kůň to zvládá bez problémů a zakopává méně než v minulosti.

Levá přední, vlevo 7/2020, vpravo 2/2021
Vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 2/2021 před trimem
Vlevo 7/2020 po trimu, vpravo 2/2021 po trimu
Pravá přední, vlevo 7/2020, vpravo 2/2021
Vlevo 7/2020, vpravo 2/2021
Vlevo 7/2020 po trimu, vpravo 2/2021 po trimu
Konkávnost pravá přední 24.7.2020
Konkávnost pravá přední 27.2.2021
Konkávnost pravá přední: vlevo 8/2020 po trimu, vpravo 27.2.2021 před trimem. U trimu vlevo byl v rámci rehabilitace použit výraznější mustangroll než je obvyklé. Záběr fotky, jehož hlavním cílem bylo zachytit chybějící konkávnost tento razantnější trim ještě zvýrazňuje. Kůň však nechodil pouze po střelce a po chodidle. Kopytní stěna v patkách a část tloušťky kopytní stěny ve čtvrtích byla zachována.
Levá zadní, vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 2/2021 před trimem
Levá zadní vlevo 7/2020, vpravo 2/2021
Pravá zadní vlevo 7/2020, vpravo 2/2021
Vlevo 7/2020 před trimem, vpravo 2/2021 po trimu
.Vlevo 7/2020 po trimu, vpravo 2/2021 po trimu

Stav k 8.8.2021: jelikož má koník pravděpodobně plošší kopytní kost (spíše nižší s delší špičkou), náprava kopytního pouzdra se děje velmi postupně. Je však možné pozorovat průběžné opakované přeúhlování kopyta a patky jsou méně a méně podtočené. Majitelka začíná na koni jezdit.

Levá přední před trimem, srovnání vlevo 7/021, vpravo 8/2021
Levá přední po trimu srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Pravá přední před trimem, srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Pravá přední po trimu, srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Levá zadní před trimem, srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Levá zadní po trimu, srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Pravá zadní před trimem, srovnání vlevo 7/2020, vpravo 8/2021
Pravá zadní po trimu, srovnání vlevo 9/2020, vpravo 8/2021

Rtg přední kopyta z 5.10.2021: tloušťka chodidla se pohybuje okolo 10 mm (vč. škáry), což je prozatím pro kopyto nedostatečná ochrana. V minulosti to však bylo, vzhledem k výchozímu stavu kopytních pouzder, pravděpodobně i méně. Majitelka má v tuto chvíli výchozí rtg a za rok může stav opět překontrolovat.

RTG levá přední. Tloušťka chodidla u hrotu střelu 9,8 mm, pod palmárním výběžkem kopytní kosti 11,1 mm. Palmární úhel veterinářka nezměřila. Dá se odhadnout, že je mírně kladný v rozmezí 0 – 1 stupně.
RTG pravá přední. Tloušťka chodidla u hrotu střelu i pod palmárním výběžkem kopytní kosti 9,6 mm. Palmární úhel veterinářka nezměřila, dá se odhadnout, že je mírně kladný v rozmezí 0 – 1 stupně.

Stav kopyt k 15.11.2021: chodidlo zesílilo a střelky zmohutněly. Kopyta jsou po trimu v patkové části výrazně vyšší než na počátku v 7/2020. Patky se méně podtáčí, přední stěny rostou podél kopytní kosti. Remodelace nadále probíhá. Praskliny prozatím nemizí. Odlehčení stěn nezabírá, stejně tak na ně nemá vliv dlouhodobý příjem minerálních doplňků. Majitelka je bude nyní pravidelně dezinfikovat a uvidíme, zda se něco změní. Kůň se pohybuje lépe.

Levá přední po trimu vývoj
Pravá přední po trimu vývoj

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

123