• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Podtočené patky a dopředu rostlé kopytní pouzdro kobylky Slovenského teplokrevníka

Podtočené patky a dopředu rostlé kopytní pouzdro kobylky Slovenského teplokrevníka

Charakteristika: pětiletá kobylka Slovenského teplokrevníka. Obsednutá, v základním výcviku. Plánované budoucí využití – skákání.

Ustájení: kobylka žije v kombinovaném pastevním ustájení na pozemku o velikosti cca 1 hektar s dalšími koňmi, květen – listopad 24/7 venku, jinak v zimě na noc box.

Stav kopyt k 11.4.2021: kobylka nebyla nikdy podkovaná. Přední kopyta byl rostlá příliš dopředu, s dlouhými špicemi a podtočenými patkami. Doposud trimována podkovářem každých 8 týdnů. Od 11.4.2021 aplikován P3trim každé 4 týdny.

Doplňující informace: Obsednuta bez potíží. I když ještě nebyla ježděna, blokoval se jí krk často (křupání). Od začátku se projevovala špatným pohybem, na hrudních končetinách jakoby svázaným. Dělá (na její sílu) krátké, drobivé kroky, neochotná prodloužit. Došlapuje předními končetinami s pokrčenou nohou a tedy přes špici, nikoli přes patku a to způsobuje tvrdý došlap a „plácání“ při dopadu. Při skákání ve volnosti není ochotná vycválat od skoku a to ani po několikaměsíčním tréninku. Také není schopná základního uvolnění, vytažení, krk nosí vysoko a nepracuje hřbetem. Neochotná k pohybu vpřed a to i za koněm v terénu. Před 3 měsíci osteopaticky ošetřena s drobným nálezem v pravé bederní krajině. Poté systematicky lonžována na chambonu, beze změny, nález po 3 týdnech stejný. Je horší na pravou stranu pod sedlem i bez sedla často pravou zadní zkracuje krok a jde až do nepravidelnosti. Před měsícem zrentgenována bez nálezu.

Očekává se zlepšení pohybu poté, co kopytní pouzdra narostou cca po jednom roce fyziologicky.

Příspěvek monitoruje levé přední kopyto. Stejná remodelace proběhla i u předního pravého kopyta.

11.4.2021
20.4.2021
27.5.2021
27.5.2021 po trimu
Začíná odrůstat zlom (viz šipka), který potvrzuje, že špice byla příliš dlouhá a přední stěna nebyla narostlá těsně ke kopytní kosti. Horní 2 cm kopytní stěny jsou narostlé těsněji ke kopytní kosti. Postupně doroste zlom až dolů.
22.6.2021
22.6.2021 zlom se posouvá dolů, odrůstá
26.7.2021
26.7.2021
20.8.2021
20.8.2021
19.10.2021
19.10.2021 zlom je skoro odrostlý

Stav kopyt k 22.412.2021: kobylce odrostl zlom = znak toho, že přední kopytní stěna narostla těsněji ke kopytní kosti. Patky již skoro nejsou podtočené a celá patková část zmohutněla. Kobylka poprvé po doskoku za překážkou vycválala.

22.12.2021
22.12.2021 zlom je pryč. Celá přední kopytní stěna je narostlá těsněji ke kopytní kosti. Kopyto se tak stává stabilnější a kompaktnějším
Vlevo 11.4.2021, vpravo 22.12.2021
Vlevo 20.4.2021 po trimu, vpravo 22.12.2021 po trimu
Vlevo 11.4.2021, vpravo 22.6.2021
Vlevo 11.4.2021. vpravo 22.12.2021
Stavy před trimem
Vlevo po trimu 4/2021, vpravo po trimu 1/2022

29.9.2023 Stav kopyt se za předchozí roky velmi zlepšil. V září 2023 se kobylka dočasně přestěhovala do nového ustájení v rámci tréninku. Na základě předchozích zkušeností nasadila trenérka kobylce protivředovou stravu (detaily budou doplněny). Pohyb kobylky se od té doby zásadně zlepšil a pohybuje se naprosto uvolněně. V tomto případě tedy nefyziologický tvar kopyt nebyl hlavní příčinou potíží s pohybem, ale kobylka pravděpodobně dlouhodobě trpěla bolestmi způsobenými vředy a to jí neumožnovalo uvolněný pohyb.

Šárka Prokůpková

Leave a Reply