• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Náprava kopyt s podezřením na uložení kopytní kosti s negativním palmárním a plantárním úhlem

Náprava kopyt s podezřením na uložení kopytní kosti s negativním palmárním a plantárním úhlem

Charakteristika: valach, Slovenský teplokrevník, 5 let

Způsob chovu: pastevní ustájení 24/7 s dalšími koňmi, krmen celoročně senem plus malé množství pastvy.

Způsob využití: rekreační ježdění, práce na jízdárně, rodinný kůň

Stav kopyt červen 2021: kůň byl poslední cca dva roky podkovaný na přední kopyta. Majitelka se rozhodla na doporučení trenérky koně zout. Přední i zadní kopytní pouzdra měla nefyziologicky dlouhé špice a podtočené patky, sukně a malé praskliny. Rentgenové snímky nebyly k dispozici, avšak ze zkušenosti na základě srovnání rentgenových snímků a fotografií kopyt jiných koní lze podle tvaru kopytního pouzdra odhadnout, že kopytní kosti byly v kopytních pouzdrech uloženy v pozici s mírným negativním palmárním / plantárním úhlem.

Ukázka korelace průběhu prodloužené linie výběžků kopytní kosti s křižovatkou tvrdých patek a korunky u jiného koně kde je dostupná fotografie i rtg snímek.

Příspěvek monitoruje levé přední a levé zadní kopyto. Pro úpravu kopyt byl na základě doporučení trenérky zvolen P3Trim každé 4 týdny.

Zlepšení za 9 měsíců
Zlepšení za 9 měsíců
Z tvaru kopyta v březnu 3/2022 se dá usuzovat, že palmární úhel kopytní kosti je již kladný.
Průřez remodelací levé přední

Fotodokumentace levé zadní

Zlepšení za 9 měsíců
Z tvaru kopytního pouzdra v březnu 2022 se dá přepokládat, že kopytní kost má kladný plantární úhel.

Stav kopyt březen 2022: po 9 měsících je tvar kopyt blízký fyziologickému. Z tvaru kopytního pouzdra lze odhadnout, že kopytní kosti již nejsou vůči zemskému povrchu uloženy v kopytních pouzdrech v pozici s negativním palmárním /plantárním úhlem. Střelky zatím nejsou při pohledu od patek vyvinuté do své maximální výšky, ale valachovi to nečiní při pohybu potíže. Pohybuje se dobře po všech površích.

U kopyt, která mají tvar dlouhá špice, nízké podtočené patky a uložení kosti s negativním palmárním / plantárním úhlem pomáhá pro zvrácení tohoto stavu během několika trimů opakovaně odříznout část chodidla ve špici. Velmi často se pod špicí nachází nadměrná vrstva naakumulovaného chodidla. Odříznutím 1 – 3 mm chodidla (nejlépe s pomocí rtg), překlopíme kopyto více na předek a tím zároveň rychle zlepšíme palmární / plantární úhel kopytní kosti i průběh osy prstu. Odlehčí se tím patky, které jsou často u takovýchto kopyt nadměrně opotřebovávány a majitel má dojem, že „nerostou“. Více zde v odkaze: http://srovnejkopyta.cz/2022/08/jak-na-negativni-palmarni-a-plantarni-uhel/

Stav duben 2022: u kopyt probíhá druhá fáze přeúhlení. Všimněte si dalšího odrůstajícího zlomu.

Levá přední
Již podruhé odrůstá u kopyt zlom. Kopyto pokračuje v remodelaci. Až zlom odroste, přední kopytní stěna by již měla narůst rovná, bez vyboulení a zlepší se úhel růstu patek.
Levá zadní

Bližší pohled na potenciální důsledky dlouhé špice a podtočených patek

Kopytní pouzdro s dlouhou špicí a podtočenými patkami způsobuje, že i ostatní kopytní struktury (střelka, prstní polštář, šlachy, nervy, cévy) se musí tomuto stavu přizpůsobit. Mění se rozložení váhy při došlapu, často i způsob došlapu (místo došlapu od patek kůň došlapuje na plocho či od špic), tonus šlachy hlubokého ohybače a zhoršuje se schopnost kopyta efektivně rozptylovat nárazy. Pokud je kopytní kost v pozici negativní palmární / plantární úhel, výběžky zadní části kopytní kosti se nachází příliš blízko k zemi. Když má kůň od ranného věku málo pohybu, nevyvine se mu objemný a tuhý prstní polštář, a je tak velmi znevýhodněn, protože šlacha hlubokého ohybače i ostatní struktury jsou pak nedostatečně chráněny před nárazy a snadno dochází k zánětům a defektům okolních tkání. Mnohdy dochází ke kontrakci patek. Při kontrakci patek se zadní části střelky a prstního polštáře (frog curtain) postupně vmačkávají dovnitř kopyta, zvyšuje se tlak na vnitřní měkké struktury a vzniká zánět, který má později vliv i na střelkovou kost.

Degradace či zánět měkkých tkání nejsou viditelné na rtg snímcích, ale mohou koni přinášet diskomfort a bolest. Pokud kůň kulhá či jinak projevuje diskomfort v zadní části kopyta, ale rtg snímek neukazuje změny na střelkové kosti, bývá toto označováno jako bolest v podotrochleární oblasti (navikulární syndrom). Pokud nález na střelkové kosti na rtg snímcích vidět je, bývá tento stav označován jako podotrochlóza, která je odstupňována škálou 1 – 4 podle závažnosti nálezu. Často se vyskytují koně, kteří nález na střelkové kosti mají, avšak chodí dobře. Jiní koně kulhají a nález nemají. Výzkum podotrochlózy a příčin jejího vzniku nadále probíhá. Ve hře je kombinace mnoha faktorů. Výzkumy Dr. Rooneyho ukázali, že poškození střelkové kosti vždy předchází zánět a poškození okolních měkkých tkání a došlapování od špic.

Více informací o tomto tématu v originále v Aj zde: https://www.hoofrehab.com/NavicularSyndrome.html

V Čj pak zde: https://www.mustang-trim.cz/l/podotrochloza/

Mnoho profesionálu se shoduje na skutečnosti, že podotrochlóza je nemoc, které se dá předcházet prevencí, do které spadají: dostatek pohybu od ranného věku koně na různých površích, pravidelná kontrola stavu a tvaru kopyt, zajištění úpravy kopyt, která udržuje kopyta a vnitřní struktury ve fyziologickém stavu či ve stavu blízkém fyziologickému.

Zdroj foto: kniha Kopyta
Zdroj obr. s dovolením EPC Solutions. Kolečko znázorňuje místo upnutí šlachy hlubokého ohybače. Prošlápnutím kopytní kosti se zvyšuje tah a napětí šlachy oproti normálu zejména, když kůň stojí v klidu. Šlacha si „neodpočine“.

O úspěšné nápravě kopyt se závažným stupněm podotrochlózy zde v článku Policejní koně naboso: http://srovnejkopyta.cz/2019/12/policejni-kone-na-boso/

Šárka Prokůpková

Leave a Reply