• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Náprava kopyt s podezřením na uložení kopytní kosti s negativním palmárním a plantárním úhlem

Náprava kopyt s podezřením na uložení kopytní kosti s negativním palmárním a plantárním úhlem

Charakteristika: valach, Slovenský teplokrevník, 5 let

Způsob chovu: pastevní ustájení 24/7 s dalšími koňmi, krmen celoročně senem plus malé množství pastvy.

Způsob využití: rekreační ježdění, práce na jízdárně, rodinný kůň

Stav kopyt červen 2021: kůň byl poslední cca dva roky podkovaný na přední kopyta. Majitelka se rozhodla na doporučení trenérky koně zout. Přední i zadní kopytní pouzdra měla nefyziologicky dlouhé špice a podtočené patky, sukně a malé praskliny. Rentgenové snímky nebyly k dispozici, avšak ze zkušenosti na základě srovnání rentgenových snímků a fotografií kopyt jiných koní lze podle tvaru kopytního pouzdra odhadnout, že kopytní kosti byly v kopytních pouzdrech uloženy v pozici s mírným negativním palmárním / plantárním úhlem.

Ukázka korelace průběhu prodloužené linie výběžků kopytní kosti s křižovatkou tvrdých patek a korunky u jiného koně kde je dostupná fotografie i rtg snímek.

Příspěvek monitoruje levé přední a levé zadní kopyto. Pro úpravu kopyt byl na základě doporučení trenérky zvolen P3Trim každé 4 týdny.

Zlepšení za 9 měsíců
Zlepšení za 9 měsíců
Z tvaru kopyta v březnu 3/2022 se dá usuzovat, že palmární úhel kopytní kosti je již kladný.
Průřez remodelací levé přední

Fotodokumentace levé zadní

Zlepšení za 9 měsíců
Z tvaru kopytního pouzdra v březnu 2022 se dá přepokládat, že kopytní kost má kladný plantární úhel.

Stav kopyt březen 2022: po 9 měsících je tvar kopyt blízký fyziologickému. Z tvaru kopytního pouzdra lze odhadnout, že kopytní kosti již nejsou vůči zemskému povrchu uloženy v kopytních pouzdrech v pozici s negativním palmárním /plantárním úhlem. Střelky zatím nejsou při pohledu od patek vyvinuté do své maximální výšky, ale valachovi to nečiní při pohybu potíže. Pohybuje se dobře po všech površích. Jelikož kůň je mladý a majitelka včas zajistila změnu úpravy kopyt, dá se předpokládat, že se u koně prozatím nevyvinula podotrochlóza.

Bližší pohled na potenciální důsledky dlouhé špice a podtočených patek

Kopytní pouzdro s dlouhou špicí a podtočenými patkami způsobuje, že i ostatní kopytní struktury (střelka, prstní polštář, šlachy, nervy, cévy) se musí tomuto stavu přizpůsobit. Mění se rozložení váhy při došlapu, tonus šlachy hlubokého ohybače a zhoršuje se schopnost kopyta efektivně rozptylovat nárazy. Pokud má kůň od ranného věku zároveň málo pohybu, nevyvine se mu objemný a tuhý prstní polštář, a je tak velmi znevýhodněn, protože šlacha hlubokého ohybače i ostatní struktury jsou pak nedostatečně chráněny před nárazy a snadno dochází k zánětům a defektům okolních tkání. Mnohdy dochází ke kontrakci patek. Při kontrakci patek se zadní části střelky a prstního polštáře postupně vmačkávají dovnitř kopyta, zvyšuje se tlak na vnitřní měkké struktury a následně i na střelkovou kost.

Degradace či zánět měkkých tkání nejsou viditelné na rtg snímcích, ale mohou koni přinášet diskomfort a bolest. Pokud kůň kulhá či jinak projevuje diskomfort v zadní části kopyta, ale rtg snímek neukazuje změny na střelkové kosti, bývá toto označováno jako bolest v podotrochleární oblasti. Pokud nález na střelkové kosti na rtg snímcích vidět je, bývá tento stav označován jako podotrochlóza, která je odstupňována škálou 1 – 4 podle závažnosti nálezu. Často se vyskytují koně, kteří nález na střelkové kosti mají, avšak chodí dobře. Jiní koně kulhají a nález nemají. Výzkum podotrochlózy a příčin jejího vzniku nadále probíhá. Ve hře je kombinace mnoha faktorů.

Mnoho profesionálu se však shoduje, na skutečnosti, že podotrochlóza je nemoc, které se dá předcházet prevencí, do které spadají: dostatek pohybu od ranného věku koně na různých površích, pravidelná kontrola stavu a tvaru kopyt, zajištění úpravy kopyt, která udržuje kopyta a vnitřní struktury ve fyziologickém stavu či ve stavu blízkém fyziologickému.

Zdroj informací: Kniha Kopyta od Suzanne Kaufmann a další odkazy:

https://thehorse.com/181721/bowker-navicular-issues-begin-earlier-than-we-think/

https://www.hoofrehab.com/NavicularSyndrome.html

Zdroj foto: kniha Kopyta
Zdroj obr. s dovoelním EPC Solutions. Kolečko znázorňuje místo upnutí šlachy hlubokého ohybače. Prošlápnutím kopytní kosti se zvyšuje tah a napětí šlachy.

O úspěšné nápravě kopyt se závažným stupněm podotrochlózy zde v článku Policejní koně naboso: http://srovnejkopyta.cz/2019/12/policejni-kone-na-boso/

Šárka Prokůpková

Leave a Reply