• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Změna morfologie kopyt 16ti leté kobylky ČT

Změna morfologie kopyt 16ti leté kobylky ČT

22.4.2020

Kobylka ČT je celý život na boso, jen jednou za rok na měsíc nakována pár let za sebou na všechny čtyři kopyta za účelem tahu na veřejné slavnosti. Posledních dva a půl roku naboso po celou dobu. Od hříběte do cca 14ti let ustájena v noci v boxe a přes den na pastvině. Posledních dva a půl roku ustájena pastevně 24/7 s přístřeškem. Potravou je v zimě seno, v létě pastva a celoročně příkrm 1 litr ovsa denně. Trim do 22.4.2020 probíhal každých cca 8 – 12 týdnů formou pastevního podkovářského trimu. Využívána k rekreačnímu ježdění do přírody. Majitelka měla dojem, že kopyta nejsou již nějakou dobu zdravá a rozhodla se pro jiný přístup.

Stav kopyt k 22.4.2020: kopyta se silnou vrstvou zadrženého starého chodidla, kopytní stěny přerostlé až o 2 cm, zúžené patky u všech nohou s hnilobou (zejména pravá přední), u všech nohou patky podtočené, sukně na předních kopytech, pravé zadní kopyto špalkového tvaru. Kopyta mají celkem dobře vyvinutý a tuhý prstní polštář. Koně, kteří mají dobře vyvinutý a tuhý prstní polštář snáší rehabilitaci lépe (dají se během ní jezdecky využívat) než koně, jejichž prstní polštář je nízký a atrofovaný. Budoucí trim: čištění staré a zadržené rohoviny chodidla, zkrácení kopytních stěn na úroveň chodidla, odlehčení kopytních stěn pomocí zkosení ve čtvrtích a ve špici. Úprava střelky v rámci možností – centrální rýha velmi hluboká a bolestivá, střelka nízká, postupné odstraňování napadené rohoviny. Pravidelná aplikace Pededipry. Sledování průběhu osy prstu a přední kopytní stěny.

– došlapuje předními kopyty v kroku na plocho, v klusu spíše od špic, pravděpodobně vlivem hnilob v patkách

– rentgeny nejsou k dispozici

– trochu citlivá na kamenitých cestách

(Fotografie lze zvětšit pravým kliknutím myši a otevřením v novém okně).

Vlevo 22.4.2020 před trimem, vpravo 1.5.2020 po trimu. Polohu kopytní kosti určovaly přerostlé podtočené stěny v patkách. Střelka a chodidlo neměly řádný kontakt s povrchem.
Vlevo 22.4.2020 před trimem, vpravo 1.5.2020 po trimu. Polohu kopytní kosti určovaly přerostlé podtočené stěny v patkách. Střelka a chodidlo neměly řádný kontakt s povrchem.

Detail kontrahované patky, hniloba, separace

1.5.2020 špalkovatění zadního pravého kopyta bylo eliminováno prvním trimem. Jednalo se pouze o vysoké patky. Šlacha hlubokého ohybače není zkrácená.

Červen 2020 – návštěva chiropraktika. Napravil kobylce pár subluxací (krk, pánev, žebra).

Stav kopyt k 23.10.2020: všechna kopyta se rozšířují v patkách, střelky dorůstají. Hniloba je úplně pryč u zadních kopyt, trochu stále v centrálních rýhách střelek předních nohou, avšak na ústupu. Přední kopyta se přeúhlují, je patrný malý zlom na předních stěnách. Lepší úhel patek, již nejsou podtočené. Kobylka chodí dobře ve všech chodech, pouze citlivá na kamenech. Klenutost kopyta je výraznější, povrch chodidla hladký a voskový. Doporučena druhá návštěva chiropraktika pro kontrolu. Kobylka je po celou dobu využívána k rekreačním vyjížďkám.

Vlevo 4/2020, vpravo 10/2020. Patky jsou méně podtočené. Na přední stěně odrůstá zlom. Přední kopytní stěna narůstá těsněji ke kopytní kosti a pod zlomem odrůstá původní úhel.
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021.
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020. Škvíra mezi patkovým cibulemi se o kousek rozevřela.
Vlevo 22.4.2020, vpravo 23.10.2021
Patky se již nepodtáčí
Vlevo 22.4.2020, vpravo 23.10.2021
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021. Patky se již nepodtáčí
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2020
Vlevo 22.4.2020, vpravo 23.10.2021
Vlevo 22.4.2020. Vpravo 23.10.2020
Prasklina pravá zadní. Zdá se, že je stále stejná. 22.4.2020 a 23.10.2020. Pravděpodobně vychází již z korunky. Nicméně nerozšiřuje se ani neprohlubuje.
22.4.2020
22.4.2020
Foto z videa – srovnání vlevo došlap od špic a vpravo od od patek (zdroj internet)
Pravá přední, vlevo 5/2020, vpravo 12/2020 po trimu (foto před trimem se nepovedlo).
Pravá přední, vlevo 4/2020, vpravo 12/2020
Pravá přední, vlevo 4/2020, vpravo 12/2020. Škvíra mezi patkovými cibulemi je širší a již do ní proudí vzduch.
Levá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021 před trimem výjimečně po 6 týdnech (patky narostly více než obvykle)
Levá přední. Vlevo říjen 2020, vpravo únor 2021 před trimem výjimečně po 6 týdnech (patky narostly více než obvykle)
Levá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Levá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021. Patky jsou krásně roztažené a frog curtain regeneruje. Pojem frog curtain nemá v češtině zatím ekvivalent. Je to část kopyta mezi patkovými cibulemi, zadní část střelky / místo kde při kontrakci patek vzniká škvíra a kde se často usazuje hniloba.
Vlevo zdravá frog curtain jiného koně, vprav nezdravá frog curtain koně z příspěvku.
Pravá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021 před trimem po 6 týdnech (patky narostly více než obvykle)
Pravá přední. Vlevo říjen 2020, vpravo únor 2021 před trimem po 6 týdnech (patky narostly více než obvykle)
Pravá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá přední, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021. Škvíra mezi patkovými cibulemi zarůstá hmotou.
Levá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Levá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá zadní, vlevo duben 2020, vpravo únor 2021
Pravá zadní, vlevo duben 2020, vpravo od střelky je vidět hluboká bolestivá rýha, vpravo únor 2021, rýha je částečně zarostlá a nebolestivá.
Srovnání postoje. Vlevo 22.4.2020, vpravo 19.3.2021. Kobylka již postává s předními nohami kolmo k zemi oproti výchozímu stavu, kdy se převažovala na špice, pravděpodobně z důvodu hniloby a bolestivosti v patkách.

Stav srpen 2021: všechna kopyta mají nyní tvar blízký fyziologickému. Patky již nejsou podtočené, patková část se časem ještě více rozšíří. Hniloby jsou však pryč i bez větších zásahů do hmoty střelky. Kobylka chodí o něco lépe než před rokem, kdy chodila po přerostlých stěnách a zlepšil se jí postoj. Brzy bude natočeno video, zkontrolován došlap a vyfocen současný postoj. Vypadá to, že drobné změny tvaru kopyt (přeúhlení přední stěny, rozšiřování patek) a vnitřních struktur (tloustnutí chodidla, relaxace postranních chrupavek, obnova cévního systému v patkové části apod). budou probíhat ještě další rok. Některé deformace vznikají postupně kumulací po několik měsíců či let a i jejich náprava tedy nevyhnutelně také vyžaduje určitý čas.

Srovnání předních nohou 5/2020 po trimu a 8/2021 po trimu

Kopytní stěny jsou tzv. FLUIDNÍ struktura ( v angličtině fluid znamená kapalina, kapalný, tekutý). Neustále obrůstají kopytní kost a vnitřní struktury a vytváří tvar kopytního pouzdra v závislosti na množství váhy, kterou nesou a reagují na protitlak povrchu. Pokud kopytní stěny pravidelně dostatečně odlehčujeme často se stává, že kopyto během určité doby několikrát promění svůj tvar než se ustálí ve své fyziologické poloze a těsně přiléhá ke kopytní kosti a vnitřním strukturám. Tyto struktury většinou během rehabilitace v čase dále mohutní a tím opět přispívají ke změně tvaru kopytního pouzdra. Když pak kopyta z různých časových období umístíme vedle sebe, vypadá to stejné kopyto jako kopyto několika různých koní.

Kopyto čtyř různých koní? Nikoliv. Je to tvar stejného kopyta v různém časovém období. Vlevo nahoře původní přerostlé, v patkové části (od čtvrtí směrem k patkám) zdeformované kopytní pouzdro. Vpravo dole stav po 17 měsících a přesto si můžeme všimnout, že kopyto má v přední stěně ještě další malý zlom, který indikuje přeúhlení v reakci na změny vnitřních struktur.
Levá přední. Vlevo 22.4.2020, kopytní stěny přerostlé až o 2 cm. Vpravo 5.8.2021, kopytní stěny přerostlé cca o 0,5-1 cm.
Patky se již nepodtáčí, na přední stěně odrůstá ještě další malý zlom.
Kopyto vpravo je opticky delší, protože patky byly u kopyta ve výchozím stavu vlevo velmi kontrahované a ze čtvrtí se kopytní stěny prudce stáčely směrem dozadu. Po dekontrakci se patky „rozbalí“ a kopyto se prodlouží.
Vlevo 5/2020, vpravo 8/2021
Roztažení patek prozrazuje linie chlupů v patkové části.
Pravá přední. Vlevo 22.4.2020, vpravo 5.8.2021
Vlevo 5/2020, vpravo 8/2021
Vlevo 5/2020, vpravo 8/2021. Škvíra krásně zarostla.
Rozšíření patek potvrzuje průběh linie chlupů
Levá zadní vlevo 22.4.2020, vpravo 5.8.2021
Levá zadní vlevo 22.4.2020, vpravo 5.8.2021
Pravá zadní vlevo 22.4.2020, vpravo 5.8.2021
Pravá zadní vlevo 22.4.2020, vpravo 5.8.2021

Stave kopyt 27.10.2021: všechna kopyta jsou velmi blízko fyziologickému stavu. Patky se ještě více otevřou. Chodidlo zesílilo což je vidět při srovnání kopyt před trimem. Patková část po trimu v říjnu 2021 je výrazně vyšší než patková část po trimu v dubnu 2021.

Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021. Do škvíry vlevo šlo zastrčit celý hrot kopytního háčku, cca 3 cm, bylo bolestivé. Do škvíry vpravo již jen asi 1 cm, bez bolestivé reakce. Bohužel je na fotce velký stín a není to poznat, bude přefoceno.
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021
Vlevo 4/2020, vpravo 10/2021
Vlevo došlap 4/2020, vpravo došlap 10/2021

Více o použité metodě trimu na: http://srovnejkopyta.cz/p3trim/

Šárka Prokůpková

Leave a Reply