• +420 721 485 602
  • info@srovnejkopyta.cz

Kontroverze Strasser metody Průvodce pro nově příchozí do oblasti bosého trimu

Kontroverze Strasser metody Průvodce pro nově příchozí do oblasti bosého trimu

Zdroj: www.naturalhoof.co.nz

Napsala Yvonne Welz ©2006, přeložila Šárka Prokůpková

„Je třeba si uvědomit, že při nakládání s individuálním živým organismem nemohou existovat absolutní hodnoty ani měření, protože pro něj existuje v daném okamžiku mnoho faktorů a podmínek – všechny jsou ve stálém stavu změny, stejně tak jako všechny živé organismy. “ – z knihy Hoofcare specialist´s handbook od Hiltrudy Strasser, DVM a Sabine Kells.

Zní to povědomě? Strávili jste hodiny zkoumáním metod úprav na boso a stále se objevuje jméno „Dr. Strasser“. Na některých webových stránkách je Strasser metoda považována za nejlepší věc od doby vynalezení krájeného chleba, na ostatních je to inkarnace ďábla. Jste tak zmatení!

Tento článek jsem napsala ve snaze objasnit některé nejasnosti. Co mě dělá kvalifikovanou k tomu, abych jej napsala? Můj manžel, James Welz a já známe Dr. Strasserovou osobně od roku 2000 a James absolvoval v letech 2000-2001 certifikační kurz (první kurz bosého trimu nabízeného v Americe). NEJSME s Dr. Strasserovou nijak spřízněni, ani s její organizací. Máme vlastní odlišné názory a nesouhlasíme se vším. Mnoho lidí, kteří rádi mluví o Dr. Strasserové, s ní nikdy bosý trim necvičili; někteří se s ní nikdy nesetkali ani nesledovali její práci. Nejsme předpojatí vůči ní ani proti ní, ale máme o ní a její metodě poměrně komplexní znalosti. To znamená, že vám mohu říci pravdu, založenou na faktech, zkušenostech a pozorováních, nikoli na emocionálním názoru.

Proč je Dr. Hiltrud Strasser tak kontroverzní?

Dr. Strasser je licencovaná německá veterinární lékařka, která provozuje kliniku pro léčbu těžce nemocných kopyt koní v německém Tuebingenu. Má mnoho zajímavých nápadů a názorů a nebojí se konfrontovat zaběhnutý systém. Je to rebelka. Mnoho kontroverzí pramení ze skutečnosti, že je to drobná německá žena, která se nebojí říkat lidem, že jsou krutí a hrubí vůči svým koním tím, že je drží podkované a uzavřené ve stájích. Zaběhnutý systém se přirozeně brání.

Metodu Strasser lze snadno popsat: obhajuje chov bosých koní se zdravými funkčními kopyty, kteří žijí ve stádech na otevřených prostranstvích, bez stájí. Takže až příště někdo řekne, že je proti metodě Strasser, zeptejte se, proč je proti životu bosých koní ve stádě?

Veškeré podrobnosti o její metodě a jejích technikách trimování jsou vyučovány v dlouhém a rozsáhlém certifikačním kurzu. Původně byl jednoletý, nyní je dvouletý. Kurz obsahuje anatomii, histologii a fyziologii koní a kopyt. Zahrnuto je také použití alternativních terapií během ošetření kopyta. Kurz je určen k přípravě studentů na rehabilitaci patologických kopyt. Absolventi kurzu se jmenují Strasser Hoofcare Professionals (SHPs) a aby si titul uchovali, musí každý rok podstoupit re-certifikační program.

Co je ten Strasser trim?

Pravděpodobně jste slyšeli mnoho popisů Strasser metody: extrémní, invazivní, bolestivá, mrzačící, agresivní, krutá, nelidská atd. Odkud to pochází a co je pravda?

Strasser trim na klinice

Pamatujte si, že Dr. Strasserová je lékařský profesionál. Certifikovaná metoda Strasser je ta, kterou vyvinula pro těžce chromá a patologická kopyta koní. Jednou jsem ji slyšela, jak popisuje tento trim v podstatě na úrovni operace, kterou provádí lékař, když musí zlomit kost pacienta, jehož zlomená noha se špatně zahojila – nemůže se uzdravit, dokud nebude kost uvedena do správné polohy. Tento trim je téměř jako chirurgický trim – musí být proveden někým, kdo má rozsáhlé znalosti, pokročilý trénink (stejně jako chirurg) a měl by být proveden ve spolupráci s veterináři. Vyžaduje také velmi náročné a přesné standardy aplikace: podmínky musí být ideální nebo to nebude fungovat – a obvykle to znamená zařízení typu kliniky s podlahou z gumových rohoží.

Kontext je všechno: extrémní situace mohou vyžadovat extrémní opatření (někdy v nemocnici na pohotovosti). Lze se oprávněně dohadovat o tom, že tito koně by možná neměli být zachraňováni, že závažné případy by měly být usmrceny. Je to biologický požadavek života, že s léčbou se pojí určitá úroveň bolesti a nepohodlí (už jste někdy byli uzdraveni od všeho bez bolesti? Nemyslím si to!)

Pravdou je, že se ukazuje, že extrémní opatření Dr. Strasserové v těchto extrémních případech fungují velmi dobře. Existují stovky případových studií koní, kteří se rychle zotavili z nejtěžších nemocí kopyt v péči kopytních klinik. Nejsem si vědoma toho, že by se ve velkých počtech dosáhlo velmi rychlého pokroku v péči o takto nemocná kopyta jakoukoli jinou metodu – formou jiného bosého trimu nebo podkováním. Alespoň nebylo předloženo mnoho evidence. Mnoho případových studií Dr. Strasserové zůstává nezveřejněno, což se může týkat i jiných metod. Jednoduše řečeno, nikdo objevil „kouzelnou pilulku“, která bezbolestně uzdravuje těžce nemocné koně.

Je ironií, že moje pozorování těžce chromých koní, u kterých byla použita metoda Strasser ve vhodných situacích mi ukázalo, že koním se po trimu okamžitě uleví. Léčebný trim je zaměřen na udržení kopyta velmi krátkého, tenkého a pružného a zdá se, že to výrazně zmírňuje bolest koní s patologickými kopyty.

Měli bychom se pokoušet tyto vážně nemocné koně zachraňovat? Bolest je nevyhnutelná pro těžce nemocného koně, bez ohledu na to, jaká metoda je použita a kdokoli, kdo vám řekne něco jiného, není upřímný. Otázkou není, zda technika trimu Dr. Strasserové je lepší nebo horší než vypodložené podkovy, stáje, léky, ponechání dlouhých patek, přetínání šlach atd. Otázkou může být, zda by měli být tito koně vůbec ponecháni živí, kýmkoli. Existují lepší způsoby? Nikdy nemůžeme klonovat koně a testovat dvě možná ošetření na stejném koni. Při léčbě patologických kopyt se vyskytují zázračné úspěchy léčby i katastrofální selhání při použití každé jednotlivé metody péče a léčby kopyt. Pokud se majitel rozhodne udržet svého koně naživu a věci se ubírají špatnou cestou, vina by neměla být kladena Strasser trimu – nebo veterináři, podkováři nebo komukoli jinému. To majitel koně musí přijmout zodpovědnost, protože obvykle to trvá po dobu mnoha let, po kterou se kopyto deformuje a mnoho let již patologicky vypadá. Jednoduše řečeno, koně onemocní, protože jim nedokážeme poskytnout jejich biologické podmínky k životu.

A co trimování běžných kopyt koní – těch bez těžké patologie?

Toto je oblast, kterou Dr. Strasser bohužel nezdůraznila dostatečně, dokonce ani ve svých kurzech. Mnoho lidí ji však pozorovalo při trimování takových koní a trim probíhal jiným – velmi taktním a konzervativním způsobem. Během trimování na jejích kurzech obhajovala ponechání silnějších chodidel pro pracovní koně tak, aby se jim chodilo pohodlně. Podrobnosti o provádění konzervativních trimů nebyly v minulosti na kurzech, podle studentů se kterými jsme hovořili, dostatečně probírány. Dr. Strasserová je také perfekcionistou a každou nedokonalost v kopytě považuje za zásadní problém, který je třeba řešit rázně. Nicméně, všechna kopyta koní chovaných v zajetí mají nějaké problémy – některé velké, jiné malé a většinu z nich lze řešit konzervativnějším způsobem.

Z naší korespondence s Dr. Strasserovou, která proběhla před pár lety vyplývá, že si Dr. Strásserová představovala, že její vyškolení profesionálové v oboru péče o kopyta rychle uzdraví kopyta koní svých zákazníků (uzdravení asi do 6 měsíců) a poté by si koně měli po zbytek života kopyta obrušovat sami, pokud by se majitelé řídili jejím doporučovaným životním stylem koní. To je hezký nápad, ale pro většinu koní (nebo spíše majitelů pozn. překladatelky) to opravdu není reálné.

Koně s kopyty „tak nějak mezi“

Většina kopyt domestikovaných koní spadá mezi zdravé až patologické – a tady je metoda Strasser v průběhu let největší kontroverzí. Pokud je na tyto koně, kteří nebyli dříve chromí, aplikován léčebný trim, mohou se chromými stát. Bude to vypadat, že tento trim přímo způsobil, že kůň je najednou chromý. V některých ohledech je to pravda – ale obvykle je situace mnohem komplikovanější: kopyta byla možná dříve zanedbávána majitelem, který nepřevzal odpovědnost za problémy, které vytvořil u svého vlastního koně, životní podmínky nebyly ideální nebo dokonce ani přijatelné pro rehabilitaci (pamatujte, že léčba má probíhat na gumové podlaze), ošetřovatelé kopyt, které majitel doposud využíval se mohli velmi lišit v dovednostech a vzdělání. Příběhy, které slyšíte, často zahrnují lidi, kteří nebyli vůbec certifikováni ani vyškoleni ve Strasser metodě, ale jednoduše použili její jméno k popisu toho, co si myslí, že dělají. Prostřednictvím internetu se Strasser metoda stala velmi populární téměř přes noc a lidé publikovali a tiskli ilustrované postupy, které obvykle všechny dostaly do potíží. Určitě byste se nepokoušeli provést chirurgickou operaci pomocí podrobného průvodce zveřejněného na internetu!

Většina úspěšných ošetřovatelů kopyt vyškolených ve Strasser metodě přišla na základě zkušeností na to, jak efektivně trimovat tyto koně s nepatologickými kopyty, bez bolesti, a třeba v případě nutnosti také za pomocí botiček udržují koně  v pohodlí a v pohybu jak jen to je možné. Takto trimovaní koně vykazují v průběhu času pomalé a stálé zlepšování a zůstávají zdraví.

Je pravda, že Spojené království prohlásilo Strasser metodu za nezákonnou?

Ne, není to pravda. Ve Spojeném království nedávno došlo k několika soudním případům, které měli vazbu na metodu Strasser. Případy však neměly právně nic společného s Dr. Strasserovou. Jednalo se o případy proti soukromým, jednotlivým občanům Spojeného království – majitelům nebo ošetřovatelům koní a poníků, kteří byli obvinění z týrání zvířat. Z toho, co jsem pochopila, ve Spojeném království je nezákonné držet zvíře naživu, pokud má nějakou bolest. Buď musí být bolest odstraněna, nebo musí být zvířata utracena. V těchto případech byli shledáni vinnými profesionálové Strasser metody nebo studenti, kteří se o koně starali. Některé zprávy z bulvárního tisku o posledním případu způsobili, že to vyznělo tak, jako by byla shledána vinnou za způsobení utrpení metoda Strasser. Je ironií, že v obou případech byly koně nakonec ve finále přivedeni k profesionálům, kteří používají Strasser metodu poté, co tradiční metody péče byly naprostým selháním, a zvířata již trpěla před jakýmkoli ošetřením metodou Strasser.

Měl bych zvážit Strasser metodu pro svého koně?

„Strasser trim“, o kterém mnozí lidé mluví, je „klinický (léčebný) trim“ vyvinutý pro vážně patologická kopyta, která se mají léčit na kopytní klinice. Pokud máte koně, jako je tento, a přístup na kopytní kliniku nebo místo s gumovou podlahou, spolu s veterinárním dohledem, může to být vaše nejlepší šance pro vašeho koně.

Nedoporučujeme aplikaci Strasser trimu nebo trimu podobného Strasser trimu, který by měl být proveden podkováři, majiteli koní nebo osobami bez certifikovaného kurzu Dr. Strasserové. Dokonce i po absolvování kurzu je provedení léčebného trimu obtížné, technické a velmi účinné. Ve správných rukou to může úplně přeměnit kopyto (k lepšímu, pozn. překladatelky).  Léčebný Strasser trim má určité charakteristické znaky: kůň je nejprve trimován dvakrát týdně, kopyto je udržováno velmi krátké a pružné, takže je optimalizován krevní oběh, a existují velmi specifické pokyny týkající se každodenního namáčení kopyta do vody, provádění koně na vodítku po gumové podlaze a doporučení pro použití alternativní terapie a fyzioterapie. U koní s patologickými kopyty, u kterých se odhadne, že bolest lidsky zvládnou, stojí za to léčbu zvážit. Nepodporujeme myšlenku, že by koně měli být po dlouhou dobu drženi v bolesti nebo nepohodlí. Dobrá péče o kopyta by měla pomoci bolest mírnit.

Než jen při zvažování posuzovat Strasser trim, měli byste si také uvědomit, že certifikovaní ošetřovatelé Strasser neprovozují jen léčebný trim.  Ošetřovatelé Straser byli učeni přizpůsobovat své techniky trimu okolnostem. Existuje také mnoho odborníků na péči o kopyta, kteří byli vyškoleni Dr. Strasserovou, ale nyní si vyvinuli své vlastní styly a aplikují pastevní trim nebo modifikovaný  konzervativní trim, který je sofistikovanější verzí pastevního trimu. Někteří začleňují do svých stylů trim po vzoru mustangů. Tito odborníci však nemusí vůbec prezentovat, že provádí Strasser trim. Pokud máte zdravého koně nebo koně s průměrně zdravými kopyty, léčebný Strasser trim pravděpodobně není to, co hledáte. Mnoho osob vyškolených Dr. Strasserovou, ať již mají v současné době osvědčení, nebo ne, vykonává velmi dobrou práci, s níž by byl spokojen téměř jakýkoli ošetřovatel bosých kopyt. Někteří se rozhodli, že nebudou provádět léčebný trim vůbec, ale budou trimovat běžné koně v reálném světě a žijící v běžných stájových podmínkách. Pokud si najmete některého z těchto ošetřovatelů bosých kopyt, můžete získat to nejlepší z obou světů – někoho s podrobným, vyšším vzděláním o kopytech, kteří mohou na vašeho bosého koně aplikovat funkční a zdravý trim. Než začnete používat konkrétního ošetřovatele bosých kopyt, proveďte rozsáhlý výzkum a hledejte někoho ohleduplného, flexibilního a se spoustou zkušeností (prohlédněte si dlouhodobou práci vámi vybraných ošetřovatelů kopyt a zjistěte jak se koně v jejich péči pohybují, pozn. překladatelky).

Spíše než jen metodu trimu, byste měli také zvážit další důležité aspekty a rady Dr. Strasserové, které se týkají péče o koně. Všechna tato doporučení lze nalézt v její vynikající knize A Lifetime of Soundness (Život se zdravými kopyty).

Závěr

Každý, kdo učí jak trimovat koně, kdo vlastní nebo si užívá koní s přirozenými bosými kopyty dnes velmi vděčí Dr. Strasserové, protože je hlavní hráčkou při tvorbě historie původu našeho moderního přístupu k bosým kopytům. Všichni s ní máme nesporné přímé spojení, protože náš moderní bosý svět byl skutečně vytvořen, když Jaime Jackson poprvé přivedl Dr. Strasserovou do Spojených států. Ale to je další příběh …

Publikováno v roce 2006 na webu The Horse’s Hoof

https://www.thehorseshoof.com/strassercontro.html

Více o Yvonne Welz na https://www.thehorseshoof.com/about.html